ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းလဲကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္အေရွ႕ေတာင္အာရွသတင္းသမားမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္းအဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ အဓိကျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရွမ္းလူထုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စား လွယ္မ်ားအတူတကြပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္မ်ားဖလွယ္ရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃-၄ႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေရထြက္ ဦးလမ္း Classic ခန္းမတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္တုန္းက အရပ္ဖြဲ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ မီဒီယာေတြ သိပ္ရင္းႏွီးမႈ မရွိဘူး သူတို႕အၾကားအတားတခုရွိ ေနတယ္၊ ဒီအတားအဆီကိုပယ္ဖ်က္ခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္“ ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွသတင္းသမားမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ ကိုေအာင္ေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေဆြးေႏြးဝိုင္းကို ေတြ႕ရတာဝမ္းသာတယ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိတဲ႔ အခ်က္လက္ကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ေကာ္မရွင္ထိသြားၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္၊ အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္၊ ပါတီ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕စည္းတို႕ တစ္စုတစည္းတည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ႏိုင္မယ္ထင္လို႕ ဒီေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အဓိက ကၽႊန္ေတာ္တို႕ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးလို႕ေပါ့၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ္လည္းပဲ တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ေနရတယ္“
ဟု တက္ေရာက္လာေသာ အင္းတိုင္းရင္းသားပါတီဥကၠဌ က ေျပာသည္။

ယင္းေဆြးေႏြး၀ုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး ဆရာေစာခ်စ္သက္ေထြးမွ ေမးခြန္းဆယ္ခုျဖင့္ စတင္ေဆြးေႏြးေပးၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ၂၀၁၅ တြင္ မွန္ကန္တိက်ေသာ မဲစာရင္းရွိႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကိစၥ၊ Free&Fair ကို မည္ကဲ့သုိ႔တိုင္းသာမည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ မီဒီယာေမးျမန္းရန္ ျပန္ေျဖမႈရွိ မရွိအလားအလာမ်ား စသည္တုိ႔ကိုထည့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း။ ဤ Round table Discussions ကို ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုသာလုပ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္လာေသာရလဒ္မ်ားကို Website တြင္ ျပန္လည္တင္ျပကာ မည္သည့္သတင္းဌာနမွ ယူသံုးလည္းရႏုိင္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းျပည္ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရဌာန၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား ၃ဝ ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း၊ သိရသည္။


ညေနပိုင္းတြင္ ျမစ္မခသတင္းေအဂ်င္စီမွ မေမသႀကၤန္ဟိန္မွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားအခန္းက႑ႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အတူေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္လိုက္မႈမရွိရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

No comments: