တေပါင္းကြင္းေျမယာကိစၥ ပအုိ၀္းစာ/ယဥ္အဖြဲ႔မွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ

ဇြန္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု၊ တာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၁၄-၆-၂၀၁၃ ေန႔စြဲျဖင့္ ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ိဳးသားအတြက္ အေၾကာင္းျပၿပီး ေတာင္ႀကီးအနီးရွိ ေျမယာမ်ားကို အကြက္ရိုက္ ေရာင္းခ်ဖို႔ရန္ျပင္ ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခါတြင္ PNO ၏ လက္ေအာက္ခံ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က  ၃၀-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္တကြ ရြာသူရြာသားမ်ားကို အတင္းဖိအားေပးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ တေပါင္းကြင္း (ဒဥ္သီးလာေဗြကြင္း) သို႔ လာေရာက္ရမည္ဟု စာျဖင့္ ေခၚယူထားေၾကာင္း ရြာသားတစ္ေယာက္ထံမွ ၾကားသိရသည္။ 

ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဤကဲ့သုိ႔ အမိန္႔ျဖင့္ ဆင့္ေခၚျခင္းသည္ PNO ၏ ဖိအားေပးေစခိုင္းမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ဆုိသည္။

ထိုေရကန္ေျမေနရာကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာမတူ တူေအာင္ PNO ၏ ထုံးစံအရ အတင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းမည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း အတြင္းစကားမ်ားအရ သိရပါသည္။ PNO တို႔က ယင္းကဲ့သို႔ အမိန္႔အာဏာကို အသုံးခ်၍ ျပဳလုပ္ေပါင္းလည္း မ်ားေနၿပီဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေ၀းေခၚယူျခင္းကို ရြာသူရြာသားအမ်ားစုတို႔က သေဘာမက်ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္။ အမွန္စင္စစ္မွာ ထိုေရကန္ႀကီးကို စနစ္တက် ျပန္လည္တူးေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ အနီးအနား၀န္းက်င္ရွိ ျပည္သူမ်ား လိုလားေနေသာ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ေႏြခါေရဒုကၡအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူး ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ေရကန္ေျမေနရာအား ေရာင္းခ်ရန္ ရြာတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခြင့္မျပဳလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုေရကန္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကန္ႀကီးေက်းရြာ၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ကန္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ဟု ျဖစ္လာရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကန္ႀကီးသက္ေတာ္ရွည္ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၵမာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ေရကန္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားအတြက္ အေၾကာင္းျပကာ ေရာင္းခ်မည္ကို လုံး၀မေက်နပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ေယာက္က ေျပာၾကားသည္။

ကန္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၏ လက္ရွိဆရာေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔သည္လည္း ထိုကိစၥကို လုံး၀ သေဘာတူျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဆရာေတာ္ ခရီးလြန္ေနခ်ိန္ ေက်ာင္းတြင္ မရွိခ်ိန္ကို ခ်ိန္ကိုက္၍ အစည္းအေ၀း ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

No comments: