ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ လ်ပ္စစ္မီးအတြက္ မၾကာခဏေငြမ်ားေကာက္ခံ

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇြန္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်က္တန္းေက်းရြာတြင္ လ်ပ္စစ္မီးမ်ားသြယ္တန္းေပးရန္ စီမံကိန္းကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဦးေခါင္၊ ဦးႀကဳတ္ႏွင့္ ဦးေအးေမာင္ တို႔က မီးေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း မီးသြယ္တန္းေပးေရးအစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ဟိုပံုး-လိြဳင္လင္ လမ္းမ ထမ္းစန္းဂူ အနီးရွိ ေက်က္တန္းလမ္းခြဲမွ စ၍ ခြဲယူကာ ၈ မိုင္ အကြာအေ၀းရွိေသာ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာအထိသို႕ သြယ္တန္းသြားမည္ဟု ေဒသခံမ်ား ကေျပာသည္။

လ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ ကုန္က်မည့္ေငြေၾကးမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားထံ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မီးသြယ္တန္းေၾကးအတြက္ ၄င္းတို႔က ထပ္မံေကာက္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးက “ ဒီတစ္ခါေကာက္ၿပီးရင္ ၿပီးၿပီလား၊ ဒါေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ဟုတ္လားလို႔ ေမးေတာ့လည္း အဲဒီမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက မသိေသးဘူး အထက္ကိုျပန္ေမးၾကည့္ရဦးမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ မီးယူရန္ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်ႏိုင္မည္ကို အတိအက်သိရမွသာ ကိုယ္ယူနိုင္ မႏုိင္ကို ဆံုးျဖတ္လို႕ ရနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္အထိ (သို႕) မီးလင္းသည့္ အခ်ိန္အထိ ကုန္က်နိုင္မည့္ အတိုင္းအတာကို သိခ်င္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အကုန္အက်မ်ားရင္ မယူနုိင္လည္း မယူေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ငါတို႕က ပထမတစ္ႀကိမ္တုန္းကလဲ သူမ်ားေငြေခ်းယူၿပီးထည့္ခဲ့တယ္။ ေနာက္အႀကိမ္ေတြမွာလည္း သူမ်ားေငြငွါးယူၿပီးထည့္ျပန္တယ္၊ အခုနဲ႕ဆို က်မတို႕ ဘယ္မွာယူ ၿပီးထည့္ရေတာ့မွာလဲ” ဟု စီးပြါးေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ား ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရွိေန၍ အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။

No comments: