လူးဖဲုင္းေခၚ ပအို၀္းရိုးရာမီးရွဴး (ဒံုး) ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီး လက္ျပတ္ဒဏ္ရာရရွိ


နန္းဟြမ္စု (ပင္ေလာင္း) | ေမလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တင္းထက္ရြာတြင္ လူအမ်ားက လူးဖဲုင္းေခၚ ပအို၀္းရိုးရာ မီးရွဴး (ဒံုး) ျပဳလုပ္ေနစဥ္ မေတာ္တဆေၾကာင့္ မီးရွဴး(ဒံုး) ေပါက္ကြဲၿပီး လူတစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပအို၀္းရိုးရာမီးရွဴး (ဒံုး) ေပါက္ကြဲၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူတစ္ဦးသည္ ညာလက္ေမာင္းတစ္ဖက္တြင္ ယမ္းမီးထိခိုက္မႈဒဏ္ရာေၾကာင့္ လက္ခလယ္ႏွင့္ လက္သန္းႏွစ္ေခ်ာင္းျပတ္သြားၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စစ္စံထြန္းေဆးရံုတြင္ ၁၉ ရက္ၾကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။

မီးရွဴး (ဒံုး) ေပါက္ကြဲရျခင္းမွာ မီးရွံးျပဳလုပ္ရာတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာမစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယမ္းကို မီးျဖင့္ ထိမိၿပီး ေပါက္ကြဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ ခမ္းမူက ေျပာသည္။

မီးရွဴး (ဒံုး) လြတ္တင္ရာတြင္လည္း မီးရွဴးစင္ေပၚ မီးရွဴးရွိဳ႕သည့္ေနရာတြင္ လူေတြအတြက္ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း၊ မီးရွဴး (ဒံုး) လြတ္တင္ျခင္းကို ၾကည့္ေသာပရိတ္သတ္လည္း အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပအို၀္းရိုးရာမီးရွဴး ( ဒံုး) လူးဖဲုင္သည္ ပအိုဝ္းေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ျပဳလုပ္ၿပီး မိုးေခၚျခင္းႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ဟု အမ်ားက လက္ခံထားေပမ့ဲ တစ္ကဲ့ လူးဖဲုင္း၏ သမိုင္းကို ေသခ်ာေရရာ မသိၾကေၾကာင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးရွိသလို ဆိုးက်ိဳးလည္း အလြန္မ်ားျပားေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းတို႕ ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။No comments: