နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမယာျပႆနာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကြင္းဆင္းေလ့လာ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္ႏွစ္ခုၾကား နယ္နိမိတ္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း ေျမယာျပႆနာကို အသစ္ေရာက္လာေသာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို မ်က္ျမင္ရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကြင္းဆင္းေလ့လာေၾကာင္း ေမ ၃၀ ရက္တြင္ သိရသည္။

“ဝန္ႀကီးမ်ား ေျဖရွင္းေပးမွာ၊ သူတို႕ကို သြားေမးရမွာ၊ ငါတို႕ကို မေမးနဲ႕ေတာ့၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို တဖက္ ၅ဝ ေက်ာ္နဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာၿပီးၿပီ၊ ယခု ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အသစ္မို႕လို႕ လိုက္ျပေနတယ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားက ေျဖရွင္းေနတယ္ အေနအထားမပ်က္ ပံုမွန္အတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သြားဖို႕ဘဲ” ဟု ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

“ဒီေန႕က ေျဖရွင္းမေပးဘူးဆိုေပမဲ့ အရင္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ စိုက္ထားတဲ့တိုင္ကို ျဖဳတ္ခိုင္းၿပီး၊ အခု သူတို႕သတ္မွတ္တဲ့ နယ္နိမိတ္ကို ျပေနတာကို သိရတယ္” ဟု ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုမွ ဦးထြန္းက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေျမပံုမူရင္းအတိုင္းကလို ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္၊ အခု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ေျမပံုအတုထဲ ပါသြားၿပီး၊ ဒါကို အလွဴသေဘာျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်န္တာကို နဂိုမူလအတိုင္း ျပန္လိုခ်င္တယ္” ဟု ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုမွ ဦးထီးက ေျပာသည္။

“ခဏခဏကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ဘာမွလဲအေျဖမေပၚလာဘူး။ ေျဖရွင္းမႈလည္း မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က အလုပ္အပ်က္ခံၿပီး လာေနရတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူက ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ဆြဲေနသလို ခံစားရတယ္၊ ယခု ကြင္းဆင္းလာရင္ စရိတ္ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေပးေနရတယ္၊ ယခုလည္း လာၾကည့္ရံုသက္သက္ကို ရြာသား ၅ဝ ဝန္းက်င္ လိုက္လာရတယ္၊ အစြန္အဖ်ားကို လာၾကည့္ၿပီး ျပန္သြားၾကတယ္၊ အထဲထိ ကြင္းဆင္းျခင္းလည္း မရွိ၊ ဒါကလည္း အစိုးရရဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုဘဲလား ထင္မိတယ္” ဟု ကြင္းဆင္းေသာေနရာအနီး ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာျမင့္သိန္း၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းႏွင့္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေမာင္ေလးႏွင့္ ရြာသားမ်ား၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴး ဦးကီးႏွင့္ ရြာသားမ်ား ဂႏိုင္ေရြးရြာ ေဇယေႏၱာဘုန္းႀကီးေက်ာင္တြင္ စံုၿပီးကြင္းဆင္းေလ့လာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: