အရႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္

အျမင္ေဆာင္းပါး | စုိင္းခြန္ခမ္း | ေမလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

က်ေနာ္စာအုပ္ဆုိင္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရာက္သြားေတာ့ ယၡဳတေလာ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတင္ေရာင္းလာတာကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား သတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ - ခုႏွစ္မတုိင္မီွကပင္ ထုိစာအုပ္မ်ားကုိ လိုအပ္လုိ႔ပင္ မနည္းရွာဝယ္ရသည့္ စာအုပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ ဘယ္လဲ? ပင္လုံစစ္တမ္း၊ ကုိယ္ေတြ႕ပင္လုံ၊ ……. စသည့္စာအုပ္မ်ား၊ ေတာခုိေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေရးသားသည့္ ထုိ႔ေၾကာင့္ဤသုိ႔ စာအုပ္သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကိစၥေတြကုိ အထူးေရးသားထားတဲ့စာအုပ္ ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းတြင္ ရွမ္ျပည္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟုလည္းေျပာ လုိ႔ရပါသည္။

က်ေနာ္က ရွမ္းျပည္မွာေမြးတဲ့ ရွမ္းျပည္သားတစ္ေယာက္မုိ႔ ရွမ္းျပည္ရဲ႕အေရးအရာကိစၥေတြႏွင့္ သမုိင္း ေတြကုိ က်ေနာ္ႏုိင္ငံေရးမလုပ္သည့္တုိင္ေအာင္ သိခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ အရမ္းျပင္းျပေနတာနဲ႔ နီးစပ္ရာရွမ္းျပည္ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ စကားစမီွေျပာရင္း က်ေနာ့္ကုိ၎ စာအုပ္ေတြဖတ္ဖုိ႔ ညြန္းေပးလုိက္လုိ႔ ရွမ္းျပည္ ရဲ႕အေရးအရာေတြကုိ မႏွံ႔စပ္သည့္တုိင္ေအာင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိ သိလာလုိက္ရလုိ႔ ယခင္၊ယခု၊ေႏွာင္ ျဖစ္လတၱံေသာ ရွမ္းျပည္၏အေရးအရာေတြကုိ တတ္သိသေလာက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ေဖာက္သည္ခ် ေဝမွ်ခ်င္တဲ့အတြက္ ယခုစာကုိေရးတာပါ။

ရွမ္းျပည္အေရးရာကိစၥသည္ ထုိစာအုပ္မ်ားကုိဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ သိတာထက္ ယခင္က ရွမ္းျပည္လူထုအေျခအေနႏွင့္ ယခုလက္ေတြ႕ ရွမ္းျပည္ရွိ ေက်းလက္ေနလူထုလူေနမႈဘဝမ်ားကုိ ႏုိင္းယွဥ္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ရွိ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားတုိ႔သည္ မိမိ၏ျပည္နယ္အေရးကုိ မိမိတုိ႔ကသာ လုပ္ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ အတိတ္ကလုပ္ခဲ့သမွ်ေသာ ဆုိးေမြေကာင္းေမြမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္အ ေရးအရာမ်ားသည္ မၿပီးဆုံးေသးသည့္တုိင္ေအာင္ ထုိတာဝန္ကုိ ဆက္လက္တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္သြားရန္အတြက္ ယေန႔ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအမ်ားအျပား လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုုအတြက္ သေႏၵတည္ရာတြင္ ဦးစြာ ယထာဘူတက်ရန္လုုိသည္။ Common Sense ရွိသူ ယုတိၱေဗဒ အရလက္ခံႏုိင္သူအတြက္ အေျခခံစံႏႈန္းကုိ ရရွိၿပီးသူဟု ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အျဖဴေရာင္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသေကၤတဟု အမ်ားက လက္ခံထားရာ မိမိကဆန္႔က်င္ဘက္ ကုိျမင္လွ်င္ခံစားရလွ်င္ Common Sense မရွိသူျဖစ္၍ သေႏၵတည္ရာမွားယြင္းၿပီဟုဆုိႏုိင္သည္။

အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ယေန႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ လူငယ္မ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ လာရာေကာင္းဖုိ႔လုိ႔အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာရာေကာင္းမွလားရာေကာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ား ေဝဖန္မွသိတာထက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိသိျခင္းသည္ အျမတ္ဆုံးေသာသိမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုိယ္ကျပည္သူအတြက္ ဘာတစ္ခုမွလုပ္မေပးႏုိင္ရင္ေတာင္ မျပစ္မားမိေစရန္ယေန႔ေခတ္ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း သိထားသင့္ဟု ယူဆသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္က ရွမ္းျပည္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ကုိကုိင္စြဲကာ ရရာနည္းျဖင့္ တစ္စုိက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေပမယ့္ ယေန႔ ရွမ္းျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိလႈပ္ရွားေနၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔သည္ မိမိ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြါးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ကာ ျပည္သူလူထုေတြအေပၚ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္လက္ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ ထုတ္ ေနၾကသည္ကုိ ျမင္တတ္ေအာင္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အထူးေျပာျပေနစရာမလုိေပ။

ေရွးရွမ္ျပည္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားေျပာခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ဘယ္လဲ၊ ရွမ္းျပည္ေႏွာင္ ေရး….စသည့္စသည့္အေရး မ်ားသည္ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ထိရည္ညြန္းထားသည္ကုိ မသိရေပမယ့္ ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုေတြသည္ အျခားျပည္နယ္၊တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိျပည္သူမ်ားနည္းတူ သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးမရမ ျခင္း ထုိစကားလုံးသည္ အနာဂါတ္ရွမ္းျပည္အေရးလုပ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေျပးမလြတ္ႏုိင္ေပ မယ့္ ျပည္နယ္အေရးအရာကိစၥကုိ လူမ်ဳိး၊ေနရာေဒသမခြဲျခားပဲစုေပါင္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မွသာ ရွမ္းျပည္ေႏွာင္ေရးအ တြက္ဇာတ္သိမ္းေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္၏ထူးျခားမႈသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္မတူပဲ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ဘာသာေပါင္းစုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံး စံ ေပါင္းစုံျဖင့္စုဖြဲ႕ထားေသာျပည္နယ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သလုိ ျပည္ေထာင္စုအတြင္သ႑ာန္လည္းေဆာင္ပါသည္။ ေတာ ေတာင္ေရေျမ၊ရာသီဥတု၊ သဘာဝသယံဇာတလည္းေပါၾကြယ္ဝသည္။ ယခင္ကပင္ Federation of Shan States ဟုေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့ဖူးပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အမ်ားဆုံးရွိသည့္ ျပည္နယ္လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးဆုိရာတြင္ အမွန္တကယ္ရွမ္းျပည္နယ္အေရးမွ တကယ့္ျပည္တြင္းေရးအစစ္အ မွန္ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ျမင္မိပါသည္။

ဆုိခဲ့ပါအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔သည္ တစ္ခ်ဳိ႕ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အၿပိဳင္ေပၚေပါက္လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိသလုိ ေနာင္ပုိင္းမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ႏွင့္ ရည္ရြယ္အဖုံဖုံတုိ႔ျဖင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမိႈလုိေပါက္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမနည္းေပ။ အတိအက်မသိရေပမယ့္ စာရင္းအရေအာက္ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးကုိ ကုိင္လႈပ္ႏုိင္ေသာစြမ္းအားရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟုဆုိလည္းမမွားေပ ၎တုိ႔မွာ-

၁). ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ
၂). ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပုိင္း)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
၃). ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၄). ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၅). တအင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
၆). ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္
၇). ေရႊျပည္ေအး
၈). ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံျပည္သူလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ရ.လ.လ.ဖ)
၉). ဟုိမိန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(အမ္တီေအ)
၁၀). မတ္က်န္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(အမ္တီေအ)
၁၁). နားရုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕
၁၂). ဝအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒဗလ်ဴ အဲန္အုိ)
၁၃). လားဟူအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္
၁၄). ကုိးကန္႔ၿငိမ္းေရးအဖြဲ႕
၁၅). ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
၁၆). မုိ္င္းလားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕
စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔၏ မူဝါဒသေဘာထား ေပၚလစီေတြသည္ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူလူထုမ်ားသိထားဖုိ႔မဆုိထားဘိ ၎တုိ႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ေတာင္မွ သိခ်င္မွသိမည္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေနပါေစ ကုိယ္စီးတဲ့ျမင္းက အထီးလား အမလားဆုိတာထက္ ကုိယ္စီးေနတဲ့အေကာင္ေတာင္ဘာေကာင္မွန္းမသိတဲ့လူမ်ား ထုႏွင့္ေဒးရွိ၏ (အားလုံးကုိမဆုိလုိ) သိထားသင့္ပါသည္ဟု ယူဆထားေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနကုိ ၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူထုအတြက္လား လူထုသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လားဆုိတာ ေမးခ်င္ပါသည္။

ယေန႔ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ဆရာမ်ားလုိ႔ သားေသဆုိသည့္ စကားပုံအတုိင္း အဖြဲ႕အစည္းသာ မ်ားၿပီး လူထုအေရးကုိ မားမားမတ္မတ္ တစ္ထပ္တည္းရပ္တည္ေပးမည့္အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းမ်ား လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဆုိတာထက္ တစ္ခ်ဳိ႕ေဒသမွာဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းစာေတြ သင္ရဖုိ႔ထက္ ထမင္းႏွပ္မွန္ေအာင္ပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုံးပမ္းေနၾကရသည္လည္း ေက်းရြာသုိ႔ ကြင္းဆင္းေရာက္ဖူးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာအသိဆုံးျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားေရးကုိတစ္လြဲအသုံးခ်ၿပီး မိမိကုိယ္က်ဳိးစီးပါြး၊ မိသားစုအက်ဳိးစီးပါြးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္ ႏုိင္ေရး အတြက္သာ လႈပ္ရွားမေနၾကေတာ့ပဲ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ရွမ္းျပည္ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ခံ ယူေနၾက ေသာ သူမ်ား လူကုိလူလုိျမင္တတ္ၿပီး လူထုအေျချပဳ အဂၢဗ်ဴဟာမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းမ်ားကုိ ေနရာ ေဒသ၊ လူမ်ဳိးဘာသာမခြဲျခားဘဲ စုစုစည္းစည္းမိသားစုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေသာ အနာဂါတ္ရွမ္း ျပည္ကုိ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ရန္ ယေန႔အခ်ိန္သည္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္၏။

သုိ႔မွသာ အနာဂါတ္ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ရင့္က်က္ေသာမ်ဳိးဆက္သစ္ရွမ္းျပည္လူငယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္အတြက္တုိင္းက်ဳိးျပည္ျပဳပုဂိၢဳလ္မ်ား မ်ားမ်ားေပၚထြက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ကႏြားလားေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားက ေနာက္ကႏြားလားေျဖာင့္ ေျဖာင့္လုိက္သည္ ဆုိသည့္အတုိင္း ရွမ္းျပည္အေရးကုိ ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ လူငယ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ရန္ ထာဝစဥ္ ေမ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္း။

No comments: