ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေျမယာကို ေအဒင္ကုမၸဏီမွာလာကန္႕ကြက္

နန္းဒီမိုကေရစီ | ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕ ေဂါက္ကြင္းအေနာက္ဘက္ရွိ ေနာင္အင္ရြာသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို အမွတ္(၂) စစ္တပ္က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေျမယာအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေသာ္လည္း ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ေျမယာ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးခြန္တပိုးက ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရာ အမည္မသိသူတခ်ဳိ႕က လာကန္႕ကြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မသိမ္းဆည္းခင္က လယ္စပါး၊ ႀကံ သီးႏံွမ်ား စိုက္ပ်ဳိးၾကတယ္၊ စစ္တပ္က ေဂါက္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ဆုိၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ကိုင္စရာမရွိေတာ့သျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးလည္း အဆင္မေျပေတာ့အတြက္ သားသမီးေတြက ယိုးဒယားနိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရတယ္၊ အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႕ရတယ္၊” လယ္ေျမအသိမ္းခံရသူ ဦးတပိုးက ေျပာသည္။

ဧကေပါင္း ၇၀ သိမ္းယူ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနထံ ျပန္လည္ေတာင္းခဲ့သည္။ ေမလ ၁၅ ၇က္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄၂ ဧက ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသည္ဟု ေအးသာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ဦးတပိုးကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ ဦးတပိုးက လူတစ္ဦးအား ေျမယာကို ေျမထြန္ခိုင္းခဲ့ရာတြင္ အမည္မသိ ေအဒင္ကုမဏီအဖဲြ႕သားမ်ား ရွစ္ဦးက ေျမယာမထြန္ေသးရန္ ဦးတပိုးႏွင့္ စကားေျပာဦးမည္ဟု လာကန္႕ကြက္သည္။

လယ္ယာေျမကို ျပန္ရနိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ရံုးကို သြားၿပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဦးမည္ဟု ဦးခြန္တပိုးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

No comments: