ပအမဖ ပါတီရံုးဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္


ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးုသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမွတ္ ၇၃ ရရွိထားၿပီး ပါတီရံုးခ်ဳပ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္၊ ည/၁၀၇၄ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႕ဟာ အစိုရကႏိုင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္ေတာ့မွာ၊ ပအမဖအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေပၚလစီေကာင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္၊ အနာဂတ္မွာလည္း ဒီတိုင္းမသြားဘူး၊ ပအမဖရဲ႕သမိုင္းအရ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ထည္မေဖာ္ရေသးေသာအရာကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္တယ္၊ မူဝါဒခ်မွတ္ ထားသည္ကို ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္၊ ပအမဖအေဟာင္းရဲ႕အေမြကို ဆက္ခံၿပီး အသစ္ကို ေပါင္းစပ္မွာျဖစ္တယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားကိစၥအတြက္ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရမွာပါ။ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထု မရရွိေသးေသာအခြင့္အေရးကို ခံယူစိတ္ပ်င္းပ်င္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။” ဟု ပအမဖ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ခြန္ေခတ္စံက ေျပာသည္။

“ငယ္ငယ္ကတည္းကသိလာတာ ပအိုဝ္းႏုိင္ငံေရးဟာ ပအမဖပဲရွိတယ္ေလ။ ယခု ပအမဖျပန္လည္ အသက္ရွင္မယ္ဆို ဝမ္းသာတာေပါ့၊ ပအိုဝ္းမွာ ပါတီႏွစ္ကို ရွိလာတာကို ျပည္သူလူထု ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚမွာဘဲ မူတည္ပါတယ္၊ ဒီ ပအမဖ ပါတီဟာ အသစ္လား အေဟာင္းရဲ႕အေမြကို ဆက္ခံမွာလား အေရးႀကီးတယ္။ အစဥ္လာႀကီးမားခဲ့ေသာ ပအမဖအေမြကို ဆက္ခံမယ္ဆိုလွ်င္ ၅၀% က ေအာင္ျမင္မႈ ရၿပီးသားလို႕ျမင္တယ္၊ ပအိုဝ္းႏုိင္ငံေရးစစ္ဟာ ဒီ ပအမဖပါတီျဖစ္တယ္။ ယခုလုပ္မယ္သူဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားအစစ္ျဖစ္ဖို႕ လိုတယ္။ အတၱမထားဖို႕ ပရစိတ္ကို ေမြးဖို႕လိုတယ္” ဟု တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခြန္စိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေပၚလာတာကို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အင္အားတစ္ခုလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သတ္မွတ္တယ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုဆိုတဲ့ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္ တဲ့ပါတီလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕စည္းအားေကာင္းၿပီး ပါတီအားမေကာင္လွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီသြားမည့္လမ္းေၾကာင္း နည္းနည္းခက္ခဲေနမယ္၊ ပါတီအားေကာင္းဖို႕လည္း လိုတယ္။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္သာ သြားေနရတယ္။ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္း တိုင္းရင္းသားစံႏႈန္းႏွင့္သြားဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒီ ပအမဖ က ေရွးအဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းက ရွိလာတာသိရတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ေလးစားခဲ့ရတယ္။ ၾကားထဲမွာ ဘယ္လိုေပ်ာက္သြားၿပီး ဘယ္လိုနာမည္ေျပာင္းသြားသည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်က္စိလည္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခု လူငယ္အဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးသြားမည္” ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ပြင့္လင္းအဖြဲ႕စည္းရွမ္းျပည္ ကိုေနမ်ိဳးက ေျပာသည္။

ပါတီရံုးဖြင့္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ႏွွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕စည္းမ်ား အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕မ်ားကို ဖိတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: