ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဘုရားျဖဴရြာတြင္ စစ္တပ္သိမ္းေျမယာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္းခ်လြဲေျပာင္းမႈရွိေန

ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပါမိုးနဲရြာ (ယခု ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ (၄) မွ စိုက္ပ်ဳိးၿခံယာေျမ (၇၂၀) ဧကကို စစ္တပ္၏ သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စား၀တ္ေနေရး နစ္နာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦးတင္ထြဋ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔စာျဖင့္ ယခုလို တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံစာတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ပါမိုးနဲရြာေန ေျမယာပုိင္ရွင္ ဦးမတ္က ေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပါမိုးနဲရြာအတြင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား ဓါးမဦးခ် လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အာလူး၊ ဂ်ဴံ၊ ဟင္သီးဟင္းရြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သစ္ေတာ္သီးပင္၊ မက္မန္းပင္ႏွင့္ အျခားႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ၿခံယာေျမ (၇၂၀) ဧကခန္႔ကို ယခင္စစ္တပ္ (၅၁၀) ေျခလ်ွင္တပ္ရင္း၊ ယခုတပ္အမွတ္ (၃၅၇) အေျမာက္တပ္ရင္းမွ လြန္ခဲ့သည္ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္က လာေရာက္သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းထားေသာၿခံယာေျမမ်ားအား တစ္ဧကအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ယခင္တြင္ ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀ိ) မွ ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀ိ) ႏႈန္းျဖင့္ စစ္တပ္က ျပန္လည္အငွားခ်၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ၿခံေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုမွ် မရရွိေၾကာင္း၊ တပ္ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေျမကြက္မ်ားအတြက္ ထိုက္တန္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ အသံုးမျပဳသည့္ အပိုအလ်ံေျမယာမ်ားအား ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တပ္ေျမအျဖစ္သိမ္းဆည္းေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တပ္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမရွိသည့္ အျခားသိမ္းဆည္းၿခံယာေျမမ်ားကို စစ္တပ္အမွတ္ (၃၅၇) အေျမာက္တပ္ရင္းမွ ေျမကြက္မ်ားကို ခြဲ၍ အျခားသူမ်ားထံသို႕ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက (၇၊ ၉၊ ၂၀၁၂) ရက္ ေန႕စြဲႏွင့္ (၃၀၊ ၉၊ ၂၀၁၃) ရက္ ေန႕စြဲတုိ႔ျဖင့္ တင္ျပစာမ်ားေပးပို႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္း ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ အသနားခံစာတင္ျပၿပီးေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ ေျမကြက္မ်ား လြဲေျပာင္းေရာင္းခ်မႈရွိေနတဲ့အတြက္ ဦးေအးထြန္း အပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား (၁၀၈) ဦး စုၿပီးေတာ့ ယခုလုိ ထပ္မံတင္ျပစာ ေပးပို႕ရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ဦးမတ္က ေျပာသည္။

“သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ား ဧကမ်ားျပားလြန္းေတာ့ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ဘ၀စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာေတြ၊ လုပ္အားအရင္းအႏွီးေတြ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေတြ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရတယ္၊ လူငယ္ေတြ အလုပ္မရွိေတာ့ ပ်က္စီးကုန္တယ္၊ နိုင္ငံျခားမွာအလုပ္သြားလုပ္ၾကရတယ္” ဟု ေဒသခံရြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

No comments: