ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးုသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) ပါတီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအမဖ ပါတီ၀င္ေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏အျမင္သေဘာထား၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပအမဖ ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေရထြက္ဦးလမ္း Classis ခန္းမွတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အသစ္တစ္ဖန္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ေလ်ာက္ထားခ်ိန္မွာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ယာယီသာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္နဲ႔ ပအမဖပါတီစိတ္ဝင္စားသူေတြကို ျပန္လည္အသိေပးျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ရံုးဖြင့္ပြဲနဲ႔ ပါတီေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္၊ ပအမဖ ပါတီ၀င္ေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မပါဝင္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ရေသးဘူး။ ပါတီဖဲြ႕ရျခင္းဟာလည္း ၂၀၁၅ အတြက္သာရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအတြက္ တစ္သက္လံုးေရွ႕ဆက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု ပါတီယာယီအတြင္းေရးမွဴး ခြန္ေခတ္စံက ေျပာသည္။

ပအမဖ ပါတီ ျပန္လည္တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေရး၊ (၂) ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ (၃) ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရရွိ ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးေရးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ပါတီအမွတ္ ၇၃ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ပါတီယာယီအလုပ္အမႈေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းရန္ကိစၥကို ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္၊ ဦးေအာင္ခင္တို႕တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ PNO ပါတီႏွင့္ ညိွႏိႈင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဦးခြန္ေမာင္တုတ္က အႀကံျပဳတင္ျပသြား ေၾကာင္း သိရသည္။ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ အေတြ႕ႀကံဳဖလွယ္ပြဲကို မတ္လ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ သြားေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: