အထက္ေပါင္းေလာင္းေက်းရြာမ်ား ဒုကၡႀကံဳရျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီလ ၂၁၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား လာဒ္စားမႈေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေျခေနကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ အေထာက္ထားခိုင္မာစြာႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေရႊကေမၻာဇအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေဂြးကုန္းရြာသစ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

“အထက္ေပါင္းေလာင္းေဒသရွိ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာဟာ ေရဝပ္ဧရိယာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရတယ္။ လယ္၊ အိမ္၊ ယာကိုင္းကၽြန္းေတြ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ဆံုးရႈံးခဲ့ရတယ္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရွင္မ်ား ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ အသိဥာဏ္မ်ား ႏိုမ့္က်ခဲ့ရတယ္။ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား လာဒ္စားမႈကို အေထာက္ထားအခိုင္အမာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရတဲ့ဲျပႆနာေတြ တင္ျပခ်က္ေတြကို သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ သိရွိဖုိ႔လိုအပ္တယ္” ဟု ဖိုကုန္းရြာေန ေဒၚခင္မာရီက ေျပာသည္။

ေရဝပ္ေနရာျဖစ္ေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေက်းရြာမ်ားသည္ တရာမွ်တစြာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေအာက္ေျခအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လာဒ္စားမႈႏွင့္ မသမာမႈမ်ားရွိေန၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ကြက္တြင္ သတ္မွတ္ေပႏွင့္ အိ္မ္ကြက္ေဖာ္ရာ၌ ၿပီးစီးျခင္းမရွိသည္ကို ၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေၾကာင္း။ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံျပည္သူတစ္ခ်ိဳ႕က ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိျခင္းမရွိ၍ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လုပ္ယူသြားေၾကာင္း။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာ အိမ္ေပါင္းကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည္ထက္ စာရင္းပိုေနေၾကာင္း။ ရသင့္ရထိုက္သူက မရဘဲ၊ မရသင့္သူက ရေနေၾကာင္း။ ၎ကို သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း။ သမၼတႀကီး ေဖာ္ေဆာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရႏွင့္ သန္းရွင္းေသာအစိုးရကို ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း။ ေဒသခံမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးအေပၚ မေက်နပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း။ မတရာမႈမ်ားကို အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ညႊန္ခ်ဳပ္စီ တင္ျပၿပီး ညႊန္ခ်ဳပ္က ဆဲလြတ္လိုက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။ေရဝပ္ဧရိယာ ေက်းရြာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကြပ္ကဲေရးရံုးသို႔ ေမးျမန္းရာတြင္ ေျမကြက္မျပည့္မႈဟာ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးနဲ႔ ဆိုင္ေၾကာင္း။ စက္ယႏၱရားကို ၿပီးစီးသည္အထိ ေပးထားေၾကာင္း။ ေျမယာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သစ္ေတာမွ ကန္႕ကြက္စာထြက္လာတာကိစၥကို သိရွိမႈမရွိေၾကာင္း။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိစၥႏွင့္လည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညိႏိုင္းထားေၾကာင္း။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေၾကာင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴးရံုး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္က ရွင္းလင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

“အစိုးရေတာ့ တာဝန္ေက်သေလာက္ရွိၿပီေပါ့။ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း ရရွိေနပါၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ မမွ်တမႈက မ်ားေနတယ္၊ မွ်တသြားေအာင္နဲ႔ ေဒသခံမ်ားဆႏၵအရ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ မီဒီယာနဲ႔ ေဒသခံမ်ား ေတြ႕ဆံုေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ သူတို႕ေပးတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ ရပ္တည္လို႕ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ စားစရာမရွိသည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမည့္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုၿပီး ေဒသခံအသံ ပိုထြက္မွာ ေသခ်ာတယ္။ အစိုးရက ေျမေနရာ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႕၊ ေဒသခံမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ မျဖည့္ဆည္းေပးဘူးဆိုရင္ လမ္းေပၚေရာက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္ႏိုင္တယ္” ဟု ကယန္းမ်ိဳဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူ ေကာရီက ေျပာသည္။

တက္ေရာက္သူျပည္သူ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုမႈကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ မရွိပါက ဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ အျမန္ဆံုး ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေျဖရွင္းေပးသင့္ေၾကာင္း ေက်းရြာ၂၃ ရြာမွ ေဒသခံမ်ားက အလုိရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: