ပအို၀္းေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ? ဘာေတြ လုပ္ေနလဲ? အမွတ္ (၂)

အျမင္ေဆာင္းပါး | ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခၚဆိုရန္ လိုအပ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္း။

ယၡင္စာေရးသူ စါင္ဖါေအာင္ ႏွင့္ ေဗြးစါင္ေပ ျပဳစုေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးအမွတ္ (၁) တြင္ အျခားလူမ်ိဳးစု အသီးသီးက အမ်ိဳးသားညီလာခံမ်ား ေခၚယူၿပီးစီးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပအို၀္းတို႕မွာ မေသခ်ာ မေရရာ ျဖစ္ေနျခင္းကို အားမလို အားမရျဖစ္မိ၍ ေရးသားေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အမွတ္ (၁) ေဆာင္းပါး၌ ေဖၚျပရန္ က်န္ေနေသးေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ရွိေန၍ ယၡဳကဲ့သို႔ အမွတ္ (၂) ေဆာင္းပါးျဖင့္ ဆက္လက္ေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယၡဳအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတရပ္ေခၚရန္ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ပါသလဲ ဆိုသည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔က ပအို၀္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) သည္ ထိုစဥ္က နဝတ (SLORC) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္၍ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ” ဟူ၍ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတရပ္ ေခၚယူခဲ့သည္ဟု ဖတ္႐ႈရေပသည္။ (ခြန္၀ိဇၨာေရးသား၍ PNO မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဒုတိယေတာ္လွန္းေရး မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ အေသးစိတ္ပါရွိသည္) ယင္းအမ်ိဳးသားညီလာခံသည္ ထိုစဥ္က PNO/PNA ဥပေဒေဘာင္တြင္း ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ခဲ့သည္ကို “လူထုဆႏၵ” ျဖစ္သည့္အသြင္ ေဆာင္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖါးအံခရိုင္၊ မြန္ျပည္နယ္ သထံုခရိုင္၊ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခရိုင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးႏွင့္ လိြဳင္လင္ခရိုင္တို႕တြင္ အႏွံ႔အျပားျပန္႔ႏွံ႔ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း အဆိုပါ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ပါ၀င္ၾကေၾကာင္း သိရွိေပသည္။ က်န္ရွိသည့္ပအို၀္းေဒသမ်ားမွ ပါ၀င္မႈ ရွိ/မရွိ ေသခ်ာစြာ မသိရွိရေပ။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္တြင္ ပအို၀္းနယ္ေျမေဒသအသီးသီးမွ ပါ၀င္အမႈထမ္းခဲ့ၾကသည္ကို အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စာေရးသူက ေဖာ္ျပလိုေပသည္။ က်ဆံုးေလးၿပီးေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဖါျဖားဗြာ ဦးလွေဖ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ထြန္းရီ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္၀ိဇၨာတို႕အျပင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ၏ နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ PNLO ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔သည္လည္း သထံုနယ္မွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ နယ္ေျမေဒသအရ ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရး၏ ဘူမိနက္သံမွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးက ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အစဥ္အလာအရ ပါ၀င္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီး ေခၚယူမည္ဆိုပါက နယ္ပါယ္စံု၊ ေဒသစံု၊ အလႊာစံုမွ ပအို၀္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ညီလာခံႀကီးက အေၾကအလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး စဥ္းစားခ်မွတ္ရမည့္ တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္တင္ျပလိုေပသည္။


လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥ။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဖိတ္ေခၚထားၿပီး လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္ (KIO ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းရင္းသားညီလာခံ) က သေဘာတူခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ျပဳစုလ်က္ရွိေပသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခု ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း အစိုးရဘက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု ႏွစ္ဘက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ PNLO သည္ တဖြဲ႕ခ်င္း အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးေသာ္လည္း တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာ၌ ထပ္မံလက္၍ မွတ္ေရးထိုးရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေရးထိုးသည့္ကိစၥရပ္၌ PNLO ႏွင့္သာ သပ္သပ္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ပအို၀္းတမ်ိဳးသားလံုးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေပသည္။ ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ အသြင္ေျပာင္းထားေသာ PNA ၿပီးလွ်င္ လက္ရွိ PNLA သည္ “ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႕၏ ကိုယ္စားျပဳ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕” တဖြဲ႕တည္းသာ ရွိေန၍ ျဖစ္ေပသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံက ဦးစားေပး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။


လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္လွမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္းသြားရမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးတြင္ ပအို၀္းတို႔အေနႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ပါ၀င္ရန္မဟုတ္ဘဲ “အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳ” အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ မည္သူကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိသည္ကုိ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးကသာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။


လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ေကာက္ယူမည့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္းစာရင္းကိစၥ။

လာမည္ ၂၀၁၄ ခု မတ္လ (၂၉) ရက္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံမွ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံမည့္ ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္းလံုး လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး၌ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္မည္ဆိုသည္ကို လူထု လူတန္းစားအားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေပသည္။

ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပၚလစီမ်ား မည္သုိ႔မွ် မၾကားရသည့္အတြက္ အားငယ္ေနၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ Pa-Oh Youth Network (PYN) မွ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျဖန္႔ေ၀ေပးမႈမွာ လုံေလာက္ခုိင္လုံမႈ၊ အခ်ိန္ေပးႏုိင္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းမႈ အားနည္းေနသည္ဟု သင္တန္းေပးခဲ့သည့္ စာေရးသူမွ သုံးသပ္မိသည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိေရာက္မႈ အားနည္းေသာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ေပးပုိ႕သင္ခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကိစၥ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါက ပုိ၍အားနည္းေသာ ရလာဒ္ျဖင့္ အဆုံးသတ္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း မြန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ႀကိဳစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ရွမ္းလူငယ္မ်ားက တင္ႀကိဳစာရင္းေကာက္ယူျခင္း စေသာလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ရွိၾကသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

စာေရးသူ ငယ္စဥ္က ၾကားသိခဲ့ရေသာ ဖါျဖားဗြာဦးလွေဖ၊ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၌ ပအို၀္းဆိုေသာ အမ်ိဳးသားလကၡဏာအမည္ကို အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ရုန္းကန္ ေဖၚထုတ္ခ့ဲၾကရသည္ဟု သိရေပသည္။

လြပ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၄၆/၄၇ ခန္႔ကဟု ယူဆရသည္။ ထိုစဥ္က ပအို၀္းကို ေတာင္သူဟုသာ ေခၚဆိုၾကၿပီး၊ ကရင္နယ္ေျမ၌ ေနေသာပအို၀္းကို ကရင္ေတာင္သူ၊ မြန္ေဒသ၌ ေနေသာပအို၀္းကို မြန္ေတာင္သူ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပအို၀္းကို ရွမ္းေတာင္သူ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း (ျပည္မ) ရွိ ပအို၀္မ်ားကိုမႈ ျမန္မာေတာင္သူ ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ “ပအို၀္း” ဟူ၍ လူသိမ်ားလာၿပီး အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုလည္း ရရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တင္ႀကိဳျပင္ဆင္မႈ လံႈ႕ေဆာ္ပညာေပးမႈ မရွိလွ်င္ “ေၾကာက္တတ္ေသာ ပအို၀္းမ်ားပီပီ” သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အရာရွိမ်ား၏ ေရလာ ေျမာင္းေပး လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပန္မေျပာ၀ံ့ၾကဘဲ ပအို၀္းအျဖစ္မွ (ျမန္မာ/ဗုဒၶ) မ်ားအျဖစ္ စာရင္း၀င္သြားႏိုင္သည္ကို စာေရးသူ စိုးရိမ္မိသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပအို၀္ေဒသ၊ ေက်းရြာမ်ား၌ လာေရာက္စာသင္ေပးၾကေသာ စစ္ကိုင္းရြာသစ္ႀကီး ေက်ာင္းဆင္း ဆရာ/ဆရာမ မ်ားသည္ “ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ေရးမႈကို တပါတည္း သင္လာတတ္သည္မွာ စာေရးသူတို႔အပါအ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ဥပမာ- ပအို၀္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ရြာနာမည္ “နန္းဗြာ” ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗမာဆရာမ်ားက “ေခ်ာစု” မွည့္ေခၚေပးလိုက္၍၊ ေနာင္ ၎ကေလးမသည္ ဗမာနာမည္ႏွင့္ပင္ ႀကီးလာခဲ့ရျခင္း၊ ကရင္နီ ေက်းလက္မွ “ေဆာ္ရယ္” အမည္ရွိ ေက်ာင္းသားကို လြိဳင္ေကာ္အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံရာ၌ နာမည္ေခၚရခက္သျဖင့္ “ေအာင္ဟိန္း” ဟု ေျပာင္းလဲေစျခင္းမ်ားကို ဆရာ/ဆရာမတို႔ကပင္ စီမံခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက လုပ္ေဆာင္္ေနဆဲ ရွိေပသည္။

ထုိ႕ထက္မက လက္ရွိ လြိဳင္လင္ခရုိင္ ပင္လုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းအေျခအေနမွာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအမည္ “ခြန္” သုံးခြင့္မေပးပဲ “ခြန္” ေနရာတြင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား အမည္ျဖစ္ေသာ “စိုင္း” အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသမီးအမည္ “နန္း” ေနရာတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး အမည္ျဖစ္ေသာ “ယိင္း” အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သည္ဟုလဲ ပင္လုံေဒသခံမ်ားထံမွ ရင္ဖြင့္ တုိင္ပင္လာခဲ့ျခင္းသာမက ေဒသခံမ်ားမွ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ကူညီတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ တျခားေဒသရွိ ပအုိဝ္းမ်ားကိုလဲ ထိုအေျခအေနမ်ိဳး မေရာက္ေစႏုိင္ရန္ အသိ သတိေပးမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ယခုလည္း ၎ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုပင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ အဓိကအင္အားအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ တိမ္းေစာင္းမႈ မရွိေစရန္ အေသအခ်ာ ဂရုစိုက္ရမည္ဟု စာေရးသူ သတိေပးလိုေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းျဖစ္လွ်င္ ပအို၀္းစကား တတ္/မတတ္ႏွင့္ မဆိုင္။ ပအို၀္းေဒသအတြင္း ေနထိုင္ျခင္း၊ မေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ “ပအို၀္းလူမ်ိဳး” ျဖစ္ေၾကာင္း လူဦးေရအတိအက် ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်၍ ပညာေပးႏိုးေဆာ္ရမည့္ တာ၀န္မွာ PNLO/PNO/UPNO/ ပအို၀္းလူငယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ သာသနာေရး၊ လူမႈေရး ေခါင္းေဆာင္ရမည့္ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားက ယခုထဲက စတင္စည္းရံုး လံႈ႕ေဆာ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တမူတည္း တပံုစံတည္း ရရွိေရးကို ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၌သာ ခ်မွတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။


လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ။

လက္ရွိ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ရပ္မွာ ၁) ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO၊ ၂) ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ UPNO တို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ တစ္ႏွစ္သာက်န္ရွိသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပါတီႀကီးမ်ား NLD/USDP/SNLD ႏွင့္ SNDP တို႔ကဲ့သို႔ စည္းရံုးေရးအားေကာင္းေသာ လူမ်ိဳး/ပါတီမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေျခအေနသည္ USDP မွ အကြက္က်က် စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္မႈႏွင့္ ပိုမိုဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ ရွိေနသည္။

လက္ရွိ ပအုိဝ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္မႈ အားနည္းေနၿပီး ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားထု တရပ္လုံးအား ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို မဖန္တီးႏုိင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံကို အခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္ကို မူ၊ ေပၚလစီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး စေသာ ဦးေဆာင္မႈက႑အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေဆာင္းပါးရွင္မွ ယုံၾကည္သည္။

ပအို၀္းတမ်ိဳးသားလံုး လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္သာ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီမွ အမတ္ေလာင္းမ်ား အေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ကိန္း ရွိေပသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမရွိဘဲ အသားလြတ္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းသြားၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ မွာကဲ့သို႔ “ေပါ၊ ေခ်ာင္၊ ေကာင္း” အေျခအေနမ်ိဳး ေမ်ာ္လင့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခၚ၍ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးစြဲရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။

စါင္းဖါေအာင္
ႏွင့္
ေဗြးစါင္ေပ

No comments: