တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူၾကား ရန္္တိုက္ေပးဒါ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ ေက်ာက္တလံုးလမ္း အေဝရာမီးပံုးပ်ံကြင္းအနီးတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုဆႏၵခံယူလုိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္မတို႕ျမန္မာျပည္တပ္မေတာ္ဟာ ေဖေဖတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၊ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူကိုကာကြယ္ဖို႕၊ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ဖို႕ ျပည္သူႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ေစာက္ေရွာက္ဖို႕ တည္ေထာက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၊ ကၽြန္မက အင္မတန္မ သိကၡာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ေရာက္သြားတဲ့ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံဟာ တကမၻာလံုးမွာ အမြဲဆံုးႏိုင္ငံပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ဖို႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့သူေတြကို စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ဖို႕ျဖစ္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားသည္။

“အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးကတည္းက ကန္႕ ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရးပံုေရးနည္းက ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္ျခင္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ျပည္သူမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖတ္ေတာင္မဖတ္ဖူးဘူး။ ဒါကို ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တစ္သားတည္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူၾကား ရန္တိုက္ေပးတာ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျပင္ႏိုုင္မွ လိုခ်င္ေသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ရရွိမွာပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားေပးျခင္း မရွိလွ်င္ ဒီပုဂိၢဳလ္ကို တိုင္းျပည္အေပၚ တကယ္ေစတနာရွိရဲ႕လား ဆိုတာေမးခြန္းထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေဝရာမီးပံုးပ်ံကြင္း အနီးေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ ေက်ာက္တလံုးလမ္းမေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။

အခန္းနားတြင္ ညေန ၃ နာရီေက်ာ္မွ ၅ နာရီေက်ာ္ထိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေႏြးေထြးစြာေတြ႕ဆံုေၾကာင္း၊ အေဝရာမီးပံုးပ်ံကြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရ၍ က်ဥ္းၾကပ္ေနေသာ လမ္းေဘးတြင္ စီစဥ္ေပးရေၾကာင္း၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္သင့္မျပင္သင့္ အသစ္ေရးဆြဲသင့္ မေရးဆြဲသင့္ကို ျပည္သူလူထုဆႏၵ ခံယူသြားေၾကာင္း သိရသည္။


No comments: