ပအိုဝ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းႏႈတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ေက်ာင္း သားေဟာင္းႏႈတ္ဆက္ပြဲကို အနာဂတ္ပအိုဝ္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာေရးျမင့္တင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညႊတ္ျခင္းကို ရည္ရြယ္၍ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေအးသာယာနည္းပညာတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“တိုင္းရင္းသားအားလံုး အင္တိုက္အားတိုက္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေစရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ပအိုဝ္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ပညာေရးတိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္တယ္။ စည္းလံုးညီညႊတ္လာေအာင္ ဝိုင္းၿပီးစည္းလံုးရပါတယ္၊ အနာဂတ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္းမရွိ အစဥ္ဆက္အားေပးသြားမွာပါ။ ဆရာမလည္း အားေပးတယ္” ဟု ပအိုဝ္းေက်ာင္းသားလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ခြန္စိန္လြင္က ေျပာသည္။

“မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ေပၚထြက္လာဖို႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္လာေစၿပီး အက်ိဳးရွိလာမယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီးလက္ေတြ႕က်က် ျပန္လည္အသံုးခ်ဖို႕လိုအပ္တယ္။ ပညာရွိလူငယ္မ်ား မ်ားမ်ားလိုအပ္တယ္။ ႏိုင္ငံအက်ိဳး လူမ်ိဳးအက်ိဳး ထမ္းပိုးႏိုင္မည္” ဟု PNO ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ခြန္ပညာဗုတ္က ေျပာသည္။

ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲကို လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ႏႈတ္ဆက္ျခင္းဆိုေသာ ဖိတ္စာေပၚတြင္ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း။ အမွန္မွာ ေနာက္ဆံုးေက်ာင္းသားကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္းလို႕ ေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ပညာသမာ အဘာနထၳိဆိုေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတဲ့အတိုင္း အရမ္းတန္ဖိုးရွိေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာေရးဆရာ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ ေမာင္ခြန္ႏြယ္ (အင္းေလး) မွ အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာတယ္။ ဒီထဲမွာ ေတာင္ရိုးတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ထြန္ကားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္နာငယ္ေနရေသာ ေတာင္ရိုးတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအေနႏွင့္ လက္တြဲေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္္တြဲေစခ်င္တယ္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားလည္း ဒီလိုပြဲမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ဖို႕က်ိဳးစားပါတယ္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း အားက်တယ္။ စည္းလံုးမႈပိုရွိတယ္။ ဖိတ္စာရလို႕ ဝင္ကေပးပါဆိုလို႕ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။” ဟ ုေနာက္ဆံုးႏွစ္ နည္းပညာေက်ာင္းသူ ျဖဴျဖဴစင္ႏွင့္ ေတာင္ရိုးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမႈေဆာင္ဦးေရႊထြန္းက ေျပာသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၄ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား၊ ဓႏုတိုု္င္းရင္းသား၊ အင္းတိုင္းရင္းသား၊ ေတာင္ရိုးတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္အားေပးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: