မေတာ္မတရားျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ပအို၀္းလူၾကီးမ်ား

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တလုံးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေနာင္ပစ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေသာ ပုံေဆြပင္ေက်းရြာႏွင့္ ၀င္းယစံျပရြာၾကီးအၾကား (ႏွစ္ရြာအၾကား) တြင္ သုံးရြာ (တေခါ့မူးရြာ၊ ပုံေဆြပင္ရြာ၊ ၀င္းယရြာ) သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားေသာ သုံးရြာပိုင္ ဘုရား၀တၱကေျမေပၚတြင္ သားသတ္ရုံဖြင့္၍ သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနသည္မွာ နွစ္အတန္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

သားသတ္လုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ အခြန္အခတို႔ကို ပုံေဆြပင္ဆရာေတာ္ ဦးအာနႏၵာႏွင့္ ေဒသခံလူႀကီး (ေဒသအေခၚ ခမ္းေဗြး၊ ဒုဗိုလ္မူးတန္ျမင့္ေအာင္၊ကကၠဴ-ေမာက္စံ) ပအို၀္းဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေအာင္တို႔ ရယူၾကသည္ဟု ေဒသခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ၾကားသိရသည္။

ဘုရာ၀တၱေျမေပၚတြင္ သားသတ္ရုံ ထားရွိျခင္းမွာ ဘာသာေရးအရ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသားသတ္ရုံကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ခုခ်ိန္ထိ ဖယ္ရွားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ဖယ္ရွားမေပးသည့္အျပင္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္ ၀င္းယရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသကိုပင္ အၿငိဳးထားၿပီး ရြာသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ေပးကာ ၀င္းယဆရာေတာ္အား ၀င္းယေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားေစရန္ လူႀကီးအခ်င္းခ်င္း လက္၀ါးရိုက္၍ ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို အသုံးခ်လ်က္ အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပးေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

၂၃-၅-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ၀င္းယဒကာဒကာမမ်ားႏွင့္ ၀င္းယဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသကို အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ တစ္ဘက္သတ္ အစည္းအေ၀းထိုင္၍ ၀င္းယဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသကို ၂၇-၅-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေက်ာင္းမွထြက္ခြာသြားရမည္ဟု စာထုတ္ထားေၾကာင္း၊ ထုိစာကို ၀င္းယဒကာဒကာမမ်ားႏွင့္ ၀င္းယသံဃာေတာ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကေသာ္လည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေျပာဆိုေပးမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ေနရသည္။

ပအို၀္း ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခြန္လာက ေက်ာင္းမွထြက္မေပးလွ်င္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားေသာေၾကာင့္ ၀င္းယဆရာေတာ္သည္လည္း ေက်ာင္းတြင္မေန၀ံ့ဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနရပါသည္။

၀င္းယရြာသည္ အပိုင္းအားျဖင့္ (၀င္းယရြာငယ္၊ ၀င္းယရြာၾကီး၊ ဟံႀကိဳးရြာ၊ ကန္တန္ရြာ) ေလးပိုင္းရွိ၏။ ထိုေလးရြာတြင္ (၀င္းယရြာငယ္၊ ဟံႀကိဳးရြာ၊ ကန္တန္ရြာ၊) သုံးရြာႏွင့္ ၀င္းယရြာႀကီးမွ တစ္၀က္တို႔က လုံး၀ေက်နပ္မႈ မရွိၾကဘဲ ၂၆-၅-၂၀၁၂-ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အမိန္႔စာကို လုံး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္စာ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပအို၀္းလူႀကီးတို႔က ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ မျပဳဘဲ ထင္တိုင္းႀကဲေနၾကသည္ဟု ၀င္းယရြာသားတို႔ထံမွ ၾကားသိရပါသည္။ ၀င္းယေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း ထိုအမိန္႔စာကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ၂၇-၅-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေၾကျငာစာ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

၀င္းယရြာတြင္ အိမ္ေျခ (၅၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး၊ လူဦးေရ (၁၅၀၀) ခန္႔ ရွိပါသည္။ ယခုကိစၥကို ၀င္းယရြာငယ္မွ အိမ္ေျခ (၇၈)၊ လူဦးေရ (၂၅၂)၊ ဟံႀကိဳးရြာမွ အိမ္ေျခ (၅၀)၊ လူဦးေရ-(၁၇၀)၊ ကန္တန္ရြာမွ အိမ္ေျခ (၁၅၀)၊ လူဦးေရ (၆၆၂)၊ ၀င္းယရြာႀကီးမွ အိမ္ေျခ (၇၅)၊ လူဦးေရ-(၂၄၆)တို႔က လုံး၀ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေပ။

ထိုတစ္ဘက္သတ္ အမိန္႔စာကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္သူ စုစုေပါင္းမွာ (၁၃၃၀) ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခမွာ စုစုေပါင္း (၃၅၃) အိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀င္းယ ရြာသားထံမွ သိရွိရပါသည္။

ထိုသို႔ သုံးရြာႏွင့္ တစ္ရြာတစ္၀က္ (အမ်ားစု) တို႔က သေဘာမတူပါဘဲ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပအို၀္းလူႀကီးမ်ား ပအို၀္းဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔စာထုတ္လိုက္ျခင္းမွာ ဘက္လိုက္ရာက်သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ဦးၾသဘာသသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဦးၾသဘာ၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာ၏ လူမႈေရး ဘာသာေရး ပညာေရးမ်ား တိုးတက္လာရသည္မွာ အနီးနား၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားလည္းသိၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းလူႀကီးတို႔မွာ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳလ်က္ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ၾကသည္မွာ အဏာကိုအလြဲသုံးစားျပဳရာေရာက္ၿပီး ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုသုံးသပ္ၾကပါသည္။

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တဘက္သတ္ တိုင္ၾကားစြပ္စြဲမႈျဖင့္ ဆရာေတာ္ကို ရြာေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမွာ ၀ိနည္းကံႏွင့္မညီေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္၍ လက္မွတ္ ထိုးေသာဆရာေတာ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို အံ့ၾသေနၾကပါသည္။

ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (PNA ႏွင့္ PNO) တို႔ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မဆန္႔က်င္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းလူႀကီးမ်ားဆႏၵအရ လက္မွတ္ထိုးၾကရသည္ဟုလည္း သုံးသပ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

တဘက္သတ္ဆန္ဆန္ ခုကဲ့သို႔ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ပအို၀္းလူထုတို႔၏ အားကိုးယုံၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစသည္သာမက ၾကည္ညိဳေလးစားမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ပအို၀္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုကိစၥကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကပါရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားၾကသည္ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ဆရာေတာ္ကို မေက်နပ္ေသာ အုပ္စုမွာ အိမ္ေျခ (ဂ၀) ခန္႔သာရွိၿပီး၊ လူဦးေရမွာ ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔သာရွိ၏။

ဆရာေတာ္ကို ေထာက္ခံသူတို႔မွာ အိမ္ေျခ(၃၅၃) ရွိၿပီး၊ လူဦးေရမွာ (၁၃၃၀) ရွိေနသည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ကို ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္ျခင္းမွာ လုံး၀တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အဓိက ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမာသမတ္က်ေသာ ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား သိႏိုင္ၾကေစရန္ သစ္ထူးလြင္မွတစ္ဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၀င္းယေက်ာင္းသံဃာေတာ္မ်ား ျပန္ၾကားစာ

၀င္းယေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသကုိ ႏွင္ထုတ္သည့္စာ7 comments:

ေ၀းခြန္သိန္း said...

PNO ႏွင့္ ပအုိ၀္းဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား ေခတ္အေျခေနအရလုိက္လုပ္ေနတာလား ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္းသူကုိပယ္ မေကာင္းသူကုိကယ္တဲ့ေခတ္ကုိျပန္ျပီးသုံးခ်င္တာလား
ဘာျဖစ္လုိ ့ ၾကည့္မေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လူေကာင္းေတြကလုပ္ေနတာလဲ ရွိတာေလးက ဒီေျမေလးကို အသားသတ္ရုံအတြက္ အက်ဳိးျပဳျပီးသြားမလား သာသနာကုိအလြဲသုံးစားတာနဲ ့တူပါတယ္ခင္ဗ်ား ဆရာေတာ္မ်ားအားလုံးဟာပညာတတ္ေတြပါ

Unknown said...

က်ေနာ္ဟာဝင္းယရြာသားပါ....ဒီသတင္းကုိၾကားရတာဝမ္းနည္းလုိ႔မဆုံးပါဘူး

Unknown said...

က်ေနာ္ဟာဝင္းယရြာသားပါ....ဒီသတင္းကုိၾကားရတာဝမ္းနည္းလုိ႔မဆုံးပါဘူး

Unknown said...

က်ေနာ္ဟာဝင္းယရြာသားပါ....ဒီသတင္းကုိၾကားရတာဝမ္းနည္းလုိ႔မဆုံးပါဘူး

Unknown said...

က်ေနာ္ဟာဝင္းယရြာသားပါ....ဒီသတင္းကုိၾကားရတာဝမ္းနည္းလုိ႔မဆုံးပါဘူး

kaunglay said...

ဒိကိစၥက ဘယ္သူမွားတယ္ မွန္တယ္ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္လဲ အသိအက် မသိဘူး ဒါေပမယ္ ပအို၀္းလူႀကီး ပအို၀္းညပည္သူလူထုကို အႏိုင္က်င့္တာေတာ့ သိေနပါတယ္ အရင္ က သူမ်ားနယ္မွာ ပဲ ၾကားဖူးတယ္ ခု က ငါတိုနယ္မွာလဲ နိပ္ဆက္ေနပီ

kaunglay said...

ပအို၀္းလူႀကီးက ေျပာမိလို ျပန္ၾကားရင္ ဒုကၡေရာက္တတ္တယ္ မွားတယ္ မွန္တယ္ မခြဲျခားဘး သူပဲ အ်ိုင္ယူမွာပါ ``မွန္ကန္ရင္ကြဲတယ္´´