PNO ဥကၠ႒ေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ၏ အတၳဳပၸတိၱအက်ဥ္း

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ထီလံုရြာေန ပအို၀္းပိေႏၱာေဆးဆရာ ဂ်န္ဖာစာရိႏၱႏွင့္ ဂ်န္မိြဳးလဲုင္းတို႔မွ ဖြားျမင္သည့္ သားသၼီး(၁၁)ဦးအနက္ ဒုတိယ အငယ္ဆံုး သား ျဖစ္သည္။ ေအာင္ခမ္းထီ၏ ငယ္မည္မွာ ခြန္ကီး ျဖစ္သည္။ ေအာင္ခမ္းထီသည္ (?)ခုႏွစ္တြင္ နန္းဖ်ဴးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်၍ သားသၼီး(၆)ဦးထြန္းကားၿပီး ၎တို႔မွာ နန္းလံုခမ္၊ ခြန္စိန္မင္း၊ ခြန္ေအာင္းေက်ား၊ ေအာင္းခမ္း၊ နန္းခံရြဥ္၊ ခြန္ေအာင္းခမ္းကိြဳ တို႔ျဖစ္သည္။

ေအာင္ခမ္းထီ (ခ) ခြန္ကီးသည္ အသက္(၉)ႏွစ္ရေသာအခါ မိဘႏွစ္ပါးက ေက်ာက္တလံုးရွိ ေနာင္ဆိုင္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေကသာရထံ ပညာသင္ယူေစခဲ့သည္။ ၎၏ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ရေသာအခါ ဆရာေတာ္ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ရွင္ဂႏၶမာ ဘဲြ႕မည္ျဖင့္ ရွင္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၃၀၉ တြင္ ရွင္ဂႏၶမာသည္ အင္းေလးကန္ရွိ  အင္းေပါခံုရြာႀကီး၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္  ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းသည္ ေန႔ခင္းပုိင္းအခ်ိန္တြင္ ေလာကုတၱရားျဖစ္သည့္ သဒၵါ၊ သၿဂိဳဟ္ သင္ယူၿပီး ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေလာကီပညာျဖစ္ေသာ သခၤ်ာ၊ အဂၤလိပ္စာကို ဆရာဦးဘိုေရႊႏွင့္ ဆရာဦးလွေဖတို႔ထံ သင္ယူခဲ့သည္။
၁၉၅၀ တြင္ ရွင္ဂႏၶမာသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ မဟာနႏိၵေသနာရာမတိုက္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူၿပီး ထိုမွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ တြင္ အင္ေလးကန္ ကၽြဲတူးေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏထံ ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၅ တြင္ ရွင္ဂႏၵမာ၏ မိဘႏွစ္ပါးမွ ပေစၥေလးပါးခံယူၿပီး ေနာင္ဆိုင္ေက်ာင္း သိမ္ေတာ္၌ ေနာင္ခဲုင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဂႏၶမာထံ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳၿပီး အရွင္ကုသလ ဘဲြ႕ေတာ္ျဖင့္ ရဟန္ဘ၀သို႔ တက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၈-၅၉ တြင္ ရွင္ကုသလသည္ သံဃာေတာ္ (၉)ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၁၆)ဦးကို ဦးေဆာင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္တန္း ပအို၀္းေက်ာင္းသားသမဂၢ ကုိဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖဲြ႕သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၈)ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ပအလဖ) [Pa-Oh National Liberation Army –PNLA] ၏ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ အလင္းစ၀င္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ တြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး ေဟာေျပာစည္းရံုးၿပီး ဂ်န္းဆန္းေကာင္ ေရဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၂)ႏွစ္သီတင္းသံုးၿပီး ကေလးမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

၁၉၆၆ တြင္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ရွိ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအား ပအို၀္းစာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး (ပအလဖ)ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲြခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမွတဆင့္ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္၊ မိြဳင္ဖန္ၿမိဳ႕ရွိ ၀ပ္ေက်ာင္ေအာက္ ဆရာေတာ္ ဦးစိဏၰထံ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၆ရ တြင္ နယ္စပ္တြင္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အရွင္ကုသလကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ၾကားသိေသာအခါ ေက်ာက္တလံုးႀကီးသို႔ ျပန္ပင့္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ပအလဖ အမည္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ) [Shan State Nationalities Liberation Organization- SSNLO] အမည္သို႔ ေျပာင္းဖဲြ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တလံုး ဘုရားေတာင္၏ ဇရပ္တြင္ သံဃာ (၂၃၉)ပါးတက္ေရာက္သည့္ ပအို၀္းစာေပညီလာခံကုိ အရွင္ကုသလက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္ကဲုင္းရြာ၌ ရလလဖႏွင့္ Shan United Revolutionary Army (SURA) ျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပဲြ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း က်ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၁၉၇၁ တြင္ သက္ေတာ္ (၃၅)ရသည့္ အရွင္ကုသလသည္ လူ၀တ္လဲ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ)ကုိ ၀င္ေရာက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ စတင္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ တြင္ မႏၱေလးေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔က ျပန္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေတာျပန္ခိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ တြင္ အင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္သာရွိေသာ ရလလဖ သည္ ျဖားဗြာေခၚ သထံုဦးလွေဖ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ တာကလယ္ဦးေဆာင္သည့္ လက္၀ဲအင္းအားစုအဖဲြ႕ဟူ၍ ႏွစ္ဖဲြ႕ကဲြခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက္ႏွင့္ (၁၃)ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သဘာပတိအစည္းအေ၀း၌ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဦးတည္ေရးအဖဲြ႕က ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး [Shan State National Liberation Front- SSNLF] အမည္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ထိုအဖဲြ႕သည္ ျဖားဗြာဦးလွေဖက ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးေက်ာ္စိန္က တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၅ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ ျဖားဗြာလွေဖသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပန္တြန္းရြာ၌ ၀မ္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ႏို၀င္ဘာလ (၂၂)ရက္ႏွင့္ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္လတ္ရြာ တတိယအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွ ဦးေက်ာ္စိန္က ဥကၠ႒၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခမ္းထီက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ခင္ေက်ာ္ညိဳက တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဟန္ပီျပင္ေသာ ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္း အျမန္ဆံုးဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ျပန္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ ဆရာေတာ္ဦးေနမိ၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ေအာင္ခမ္းထီ၊ ဦးႏုတပ္မွ ခဲြထြက္လာသည့္ ေအာက္ျပည္ပအို၀္း PNLA အဖဲြ႕မွ ခြန္ရဲေနာင္ တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၇၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လံုးဒါဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ပထမအႀကိမ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ [Pa-Oh National Organization- PNO] ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ဦးေက်ာ္စိန္- ဥကၠ႒၊ ေအာင္ခမ္းႏွင့္ ခြန္ရဲေနာင္- ဒုဥကၠ႒၊ ေအာင္ခမ္းထီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ခင္ေက်ာ္ညိဳ- တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉၇၇ တြင္ ခြန္ရဲေနာင္ ဦးေဆာင္သည့္ လူအင္အား (၆၀) ရွိသည့္ PNLA ေအာက္ျပည္ပအို၀္းတပ္ဖဲြ႕မွ ဆီဆိုင္အမွတ္(၉၄)ထံ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၁၉၈၀ တြင္ PNO ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ၿပီး အလင္း၀င္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၇၇ တြင္ ေက်ာင္ထို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ ေအာင္ခမ္းထီ- ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်န္ဖာခ်ိန္ႏွင့္ ေအာင္ခမ္း- ဒု ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခင္ေက်ာ္ညိဳ- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခြန္၀ိဇာ- တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ယာသဲုင္ကြင္းတြင္ PNO ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္သည့္ PNO တပ္ဖဲြ႕သည္ မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ Nationalities Democratic Front (NDF) သို႔ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္သည့္ PNO/PNA တပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ (န၀တ)ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ န၀တ စစ္အစိုးရက ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္သည္ PNO အဖဲြ႕ကုိ အထူးေဒသ(၆)ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၃ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခမ္းထီက ဧည္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားတက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ ေအာင္ခမ္းထီးလည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ PNO ဥကၠ႒မွ နယကအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ခမ္းထီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေဒသအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ န၀တ စစ္အစိုးရႏွင့္ PNO တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ PNO သည္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္လာေလသည္။ PNO သည္ ေအာင္ခမ္းထီ၏ ဦးေဆာင္မႈကာလတြင္ ေအာင္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို 
 အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၁) ပညာေရးက႑တြင္
 • အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း
 • အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၉) ေက်ာင္း
 • အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း (၃၇) ေက်ာင္း ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၂) က်န္းမာေရးက႑တြင္
 • တိုက္နယ္ေဆးရံု (၆)ခု
 • ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (၇)ခု ကုိ အေဆာက္အဦးႏွင့္တကြ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၃) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္
 • ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕-ေက်ာက္တလံုး- ေမြေတာ္ကကၠဴ၏ ကတၱရာလမ္း (၃၂)မိုင္
 • ေနာင္တရား- ေက်ာက္တလံုး၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃၆)မိုင္ (၄)ဖာလံု
 • ေက်ာက္တလံုး- နမ္းပန္၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၆) မိုင္
 • ေတာင္ႀကီး- စလဲ - ပန္ကဲြ၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၂၁) မိုင္ စသည္ျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၁၂ တြင္ ေက်ာက္ေတာင္- ေက်ာက္တလံုး-ေနာင္ယာဆိုင္- ဆိုင္ေခါ၀္-ဟိုနမ္း-ေမာက္မယ္၏ (၈၈)မိုင္ရွိ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
(၄) ဘာသာေရး က႑တြင္
 • ၁၉၉၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္အစိုးရထံမွ ဗုဒၶပိဋကတ္ (၃)ဘံုကုိ အစိုးရထံမွ ပင့္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။
 • ၁၉၉၄ တြင္ ရန္ကန္ၿမိဳ႕၌ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာင္ရင္းရွိ ဗဟန္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားဓမၼရံုကုိ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၁ တြင္ ကကၠဴေမြေတာ္ဘုရား ေဂါပကအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗုဒၶျမတ္သရီရဓါတ္ေတာ္ကို သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ သြားေရာက္ပင့္ယူၿပီး ေမြေတာ္ကကၠဴေစတီတြင္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၂ ေမလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ တန္ေပါင္း (၃၀၀၀)ရွိေသာ မဟာေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လဲြအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၃ တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွတဆင့္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ပြားကို ပအို၀္းေဒသသုိ႔ ပင့္ယူလာၿပီး ပူေဇာ္ခဲ့သည္။
(၅) စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ပတၳျမားနဂါး ကုမၸဏီအေနျဖင့္
 • တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဖလံုေက်းရြာတြင္ ဆိုးေဆး ဧက (၅၀)၊ နာနတ္-သရက္ ဧက (၁၀၀)၊ ကၽြဲေကာ္-သံပုရာ ဧက (၁၀၀)
 • ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုးေဆး(၃)ဧက
 • ရန္ကုန္ေငြနံသာၿမိဳ႕သစ္ ေငြနံသာၿခံတြင္ ဆိုးေဆး (၇.၂)ဧက
 • ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါေလာပါကယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဆိုက္ေခါ၀္စိုက္ပ်ဳိးေရးစခန္းအျဖစ္ ေျမရိုင္းဧက (၅၀၀၀)ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာက္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ျဖင့္ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၃၁ ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၎ကို ဘက္စံုသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ဧကေပါင္း ကုိ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ စပါးႏွင့္ သီးထပ္သီးႏွပ္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၀ ၾသဂုတ္လမွ စ၍ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ နန္းသဲေက်းရြာအုပ္စုတြင္ နန္းသဲစိုက္ပ်ဳိးကြင္းအျဖစ္ ရာသီသီးႏွံႏွင့္ သစ္ခြပန္းမ်ားစိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။ အျခားေနရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ တိေလာတြင္ (၁၀၆)ဧက၊ ေတာင္ေျခတြင္ (၁၀၄၀)ဧက၊ ေက်ာက္တိုင္တြင္ (၃၀၁၆)ဧက၊ တိေလာ(၁)တြင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ (၂၀၀)ဧက စုစုေပါင္း (၅၃၀၆) ဧကရွိသည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ပတၳျမားနဂါးကုမၸဏီအေနျဖင့္
(၁) မိုင္းရွဴးရတနာေျမတြင္
 • ၁၉၉၆-၂၀၀၃ ထိ ဆိုင္းလ်ံလုပ္ကြက္ ေက်ာက္မ်က္ရိုင္း ပိႆာခ်ိန္(၄၄၁၈.၇၃) တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၀-၂၀၀၄ ထိလိြဳင္ေဆာင္ေထာက္လုပ္ကြက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အက်ဳိးတူ(၁)တြင္ လုပ္ကြက္ဧရိယာ (၅.၂၈)ဧကရွိၿပီး (၄)ႏွစ္အတြက္း ေက်ာက္မ်က္ (၁၃၀၇.၆) ကီလိုဂရမ္ထြက္ရွိခဲ့သည္။
(၂) မိုးကုတ္ရတနာေျမတြင္
 • ၂၀၀၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ (၂၀)ဧက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။  တူးေဖာ္ရသည့္ ပတၱျမား (၈၆၃၀၀)ဂရမ္ကို အခြန္ (၃၆၆၅၀၀၀) ေပးေဆာင္ရသည္။
(၃) ဖားကန္႔ရတနာေျမတြင္
 • ၁၉၉၆-၂၀၀၄ ထိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ေပါင္း (၁၅၂)ကြက္၊ (၁၅၂)ဧကရွိၿပီး (၁၀)ႏွစ္ကာလအတြင္း တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအေလးခ်ိန္ စုစုေပါင္း (၁၁၂၅၂၉၈) ကီလို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ေမွာ္(လံုးစြပ္)လုပ္ကြက္အမွတ္ (၁၀၉)မွ တန္ (၃၀၀၀) ေက်ာက္စိမ္းတုန္းႀကီးကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။ ၎ကို ၂၀၀၂ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ PNO ဥကၠ႒ ေအာင္ခမ္းထီက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 
ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို
 • Ruby Dragon Jade Co.,Ltd အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန သတလ(၂)ကို ၃၅း၆၅ ျဖင့္ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၆၀၂၃)ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳႏွံခဲ့သည္။ ၁၉၉၆-၂၀၀၄ ထိ လုပ္ကိုင္ၿပီး ေရႊပိႆာခ်ိန္ (၂၃၃.၉၅)ရရွိ၍ က်ပ္သိန္း (၂၉၆၃၆)ျဖင့္ ေရာင္းရသည္။
 • ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ဟာျဖားႏွင့္ ထီေခ်ာေတာင္တြင္ ခေနာက္စိမ္း တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
 • Ruby Jade Hotel ကို ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ယူမားေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၇၇၂)ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။ ၎ကို ၂၀၀၄ မတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 • Jade Marina Resort Hotel ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတဲြၿမိဳ႕ ငပလီေရႊ၀ါခ်ဳိင့္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀၀)ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။ ၎ကို ၂၀၀၅ ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 • အင္းေလးကန္တြင္ ေရႊကၽြန္းေမွ်ာဟိုတယ္ကို နမ္းပန္ႏွင့္ သလဲဦးတြင္ (၂)ေနရာ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား
 • မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္စက္ရံု၊ ဧကရီ ေရႊပန္းတိမ္လုပ္ငန္းစက္ရံု၊ တီက်စ္ နဂါးဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ကေလာတြင္ ၀ိုင္စက္ရံု၊ သၾကားစက္ရံု လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
 • Ruby Dragon Construction Co.,Ltd သည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အေဆာက္အံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆဲြ လ်က္ရွိလ်က္ရွိရာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္း သံလ်က္စြန္းေနရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဖားကန္႔တြင္ Ruby Jade Hotel၊ ငပလီေရႊ၀ါခ်ဳိင့္တြင္ Jade Marina Resort Hotel၊ တီက်စ္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စသည့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငနး္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
-------------------
က်မ္းကိုး
 • ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း
 • ဟ၀္ေသထိြဳက္ငါး အားဇာနည္းေခါင္ေဆာင္တန္သီး သမဲင္တဖူရဲဥ္း
 • ျမန္မာ့အလင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာ- ၂၀၁၂ မတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔
 • PA-OH PEOPLE by Mika Rolly
 
ဗြာသ,ရာ; ဆုိဒ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


2 comments:

HkunPa.O said...

က်ေနာ္တို ့ ပအို၀္းမွာ ေအာက္နဲ ့ အထက္ဆိုပီး ခြဲထားသလား။ အဲဒီလို စာေရးသူက ေရးကတည္းက ခြဲျခားထားတာပဲ။ ဒီလို idea ရွိရင္ ပအို၀္း တမ်ုိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္ဘူး။ ဒီ အထုတ္ပတ္တိ မွာ ခြန္ရဲေနာင္ ကေအာက္ျပည္ကဆို ေတာ့ ေအာက္ျပည္ပအို၀္း ေတြက သစ္စာေဖါက္တတ္တယ္ လို ့ဆိုခ်င္ေနပံုရတယ္။ ေအာက္ျပည္ ဆိုတာကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ သံုးထားတယ္။ သူ ခြန္ရဲေနာင္ေဖာက္တာနဲ့ အကုန္၀ါးလံုး ခ်ီးသုတ္ပီးရမ္းတာပဲ။

က်ေနာ္ကေတာ့ ပအို၀္းတမ်ဳိးသားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ ကို ေရွး၇ွဳ ပီးေတာ့ ဒီအေရးအသားမ်ဳိးကို မေရးေစခ်င္ပါ။

ေလးစားစြာ
ခြန္ထြန္းေတာက္
ကိုယ္စားလွယ္
ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့
၀ါရွင္တန္ဒီစီ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ခိြဳ.ပအို၀္း said...

ခြန္ထြန္းေတာက္လည္း အဲလိုမယူဆသင့္ဘူး။ ခြန္ရဲေနာင္က ဦးႏုေတာခိုခ်ိန္မွာ ပါလာသည့္ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဦးႏုက သူ႕ကုိ ပအို၀္းအေယာက္ ၂၀၀ စည္းရံုးစုခိုင္းၿပီးေတာ့ ပအို၀္းတပ္ရင္း ေထာင္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူလည္း ၂၀၀ စုၿပီးေတာ့ ဦးႏုကေန ခဲြးထြက္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ကုိ တတိယအႀကိမ္အေနနဲ႕ ဖဲြ႕လိုက္တယ္။ မဒတ စေပၚခ်ိန္မွာ ခြန္ရဲေနာင္က မဒတ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပီအဲန္အို မေပၚေသးဘူးထင္တယ္။ ပီအဲန္အို ေပၚလာၿပီးေနာက္ သူက ပီအဲန္အိုနဲ႕ ျပန္လာေပါင္းေနတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ျဖားထြန္းၾကည္ ေဟြးစရြပ္ရြာကို ေမးၾကည့္ပါ။ သူက ခြန္ရဲေနာင္အဖဲြ႕ကျဖစ္တယ္ေလ။ ခြန္ထြန္းေတာက္က ခင္ဗ်ားလို ဘဲြ႕ရေခတ္ပညာတတ္တစ္ေယာက္ဘဲ ၀ါရွင္တန္မွာ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲကြာ နယ္စပ္မွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ပအို၀္းရင္ေသြးငယ္ေတြကို စာျပန္သင္ေပးရင္ ခင္ဗ်ားလုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးက ပိုထိေရာက္မယ္။