ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္သူမ်ား ဒုကၡႀကံဳဖြယ္ရွိ

သန္းထိုက္ဦး Thursday, 10 March 2011

ကယား ျပည္နယ္တြင္ အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာေပါင္း ၂၁၂ ရြာႏွင့္ လူဦးေရ ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ကရင္နီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သုေတသန အဖြဲ႕ (KDRG )က ေျပာသည္။

ေရကာတာ စီမံကိန္း၀န္းက်င္ရွိ ေထာင္ဂဏန္းသာက်န္ရွိေနေသာ ကရင္နီလူမ်ဳိးစု တခုျဖစ္သည့္ ယင္းတလဲ လူမ်ဳိးမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ တေနရာ၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ KDRG က ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီေရကာတာေတြက ကရင္နီလူမ်ဳိးရဲ႕ ေသြးေတြနဲ႔ စြန္႔ထင္းကုန္မယ္”လို႔ KDRG အဖြဲ႔မွ ခူးေသာရယ္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ရြာသစ္ဆည္၊ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၀ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ပြန္ေခ်ာင္းႏွင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၁၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ေရကာတာမ်ားကုိ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒါးတန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာ စစ္အစိုး ရႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ဒါးတန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း(Datang Corporation)သည္ ကုလသမဂၢ၏ Global Compact ေခၚ ကမၻာတ၀န္းလံုးက သေဘာ တူ ညီ လက္ခံထားၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုပ္အားစံႏႈန္းမ်ား စသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ လက္ခံလိုက္နာ မည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အဖြဲ႔၀င္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတခု ျဖစ္သည္။ 

ယင္းလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႕မ်ားက ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေန ရာမ်ားတြင္ တိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ လွ်ဴိ႕၀ွက္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရြာသားမ်ားကိုလည္း ယင္းေနရာမ်ားသို႔ မသြားရန္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားက ေရကာတာစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KDRG က ေျပာသည္။

“ေဒသမွာ ေရကာတာ ေဆာက္လိုက္တာက က်ေနာ္တို႔ လူမ်ဳိးကုိ သတ္လိုက္သလိုပဲ၊ ေနစရာမရွိေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ ျပည္နယ္တခု သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ေနစရာမရွိဘူးဆိုရင္ အလကားပဲ၊ ကရင္နီလူမ်ဳိးအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ေနတယ္၊ လူဦးေရနည္းတဲ့ ကရင္နီျပည္နယ္မွာ စစ္အစိုးရက လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တာ မေကာင္းဘူး”ဟု KDRG အဖြဲ႔၀င္ ခူးေသာက ေျပာ သည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀သတၱမ်ဳိးကြဲေထြျပားမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းသြားရန္ အေၾကာင္းရွိျခင္း၊ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း၊ ေရရုတ္တရက္ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း ၎ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အဲဒီ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ တိရတၦန္မ်ဳိးစိတ္ အနည္းဆံုး ၅၀ ေလာက္ မ်ဳိးတုံးသြားႏိုင္တယ္”ဟု ႐ွမ္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ကုိစိုင္းစိုင္းက ေျပာသည္။

“ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတုန္းကလည္း တေခါက္ႀကံဳဖူးတယ္၊ လယ္ယာေျမေတြ အသိမ္းခံရတာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ
မေျပာရဲဘူး”ဟု ေသာရယ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး တည္ေဆာက္သည့္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေလာပိတ ေရကာတာသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ၎တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ အေျခပ်က္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေရကာတာကုိ အေၾကာင္းျပကာ အစိုးရတပ္စစ္သားမ်ား ေထာင္ခ်ီ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေပၚ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

“ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္က သြယ္တန္းထားတဲ့ မီးႀကိဳးေတြက ရြာေတြေပၚကို ျဖတ္သြားေပမယ့္ ရြာသားေတြက လွ်ပ္စစ္မီး မရဘူး”ဟု ေသာရယ္က ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရက တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း၍ သံလြင္ျမစ္မႀကီးႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ ေရကာတာ ၇ ခု ကို တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားလ်က္ရွိသည္။

ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာမ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲ ေနရာအတြင္း က်ေရာက္ေနၿပီး ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

KDRG အဖြဲ႔မွ ေသာရယ္က“စစ္တပ္ေတြက ဒီနားမွာ တိုက္ခိုက္ေနၾကတာ၊ လူေတြကလည္း အသက္နဲ႔ရင္း ထြက္ေျပးေနၾကရ တာ ဒီေနရာမွာ ပံုမွန္စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မယ္လို႔ ဘယ္လို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ယူဆေနၾကမွန္း မသိဘူး၊ သူတို႔ အခု ဆည္ေဆာက္ ေနတဲ့ ေနရာက အႏၱရာယ္ေတြကုိ သူတို႔ သိရွိလာၿပီး အခု လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းသင့္ပါ တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကလည္း သံလြင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္သြားေနသည့္ အစီး၂၀ ခန္႔ရွိ နအဖ ယာဥ္တန္းကုိ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ၿခံဳခိုတုိက္ခိုက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ နအဖ ဘက္မွ ၃ ဦး က်ဆံုးမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ 

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရန္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဖ႐ႈးဆိုးေဒသသို႔ အသြား လမ္းခုလတ္ တေနရာတြင္ ၿခံဳခို တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းတို႔တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ ကုမၸဏီတို႔က လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၃၅ ၆၄၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေရကာတာ ၂၁ ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

No comments: