ပညာေရးက႑မွာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို ခ်န္လွပ္မထားသင့္ဟု တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ားကဆို

Written by ေကာ့လီ

ျမန္မာနိုင္ငံ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈကို ခ်န္လွပ္မထားသင့္ဘူး လို႔ ပညာေရးနီွးေနွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္မွာ တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ ၇ ရက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အင္းစိန္ ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း စတဲ့ တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္ေတြက အခုလို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြကို တကၠသိုလ္ အသီးအသီးမွ အျငိမ္းစားယူခဲ့တဲ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား၊ နိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဘဲြ႔ ရရိွလာတဲ့ လူငယ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ အျခားပညာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦး၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုနိုင္တို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အုပ္စုဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားနွင့္ ပညာေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္မွာ တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ပညာေရး ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို အခုလို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၁။ မိခင္ဘာသာစကား၊ နိုင္ငံသံုးသာသာစကား (ျမန္မာ)၊ နိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) ဆိုသည့္ ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိး မူဝါဒခ်မွတ္ရန္။
၂။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဌာန္းေပးရန္။
၃။ တိုင္းရင္းသား ကေလးမ်ားအားလံုး တန္းတူ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခံစားခြင့္ရရိွရန္။
၄။ အေျခခံ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားမႈ မ႑ိဳင္စကားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္။
၅။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ၊ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္။
၆။ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ယူခြင့္ ဆံုးရံႈးေနသူမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္စံစာေမးပဲြ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳကာ အဆင့္ျမင့္
ပညာကို ဆက္လက္သင္ယူခြင့္ ဖန္တီးေပးရန္။

၇။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းနွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို အစိုးရက ဥပေဒျပဳတရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္။

နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီးသူမ်ားနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားကြန္ရက္ အဖဲြ႔ဝင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ နန္းဟ်ဴိးဆိုင္ က – က်မတို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ တင္ျပတဲ့အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို အားလံုးက စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳလက္ခံၾကပါတယ္။ အဓိက နံပါတ္တစ္နဲ႔ နံပါတ္ေလး အခ်က္ေတြကို အမ်ားက စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္။ ပညာေရးကို
လြတ္လပ္စြာ စီမံပိုင္ခြင့္ရလာရင္ က်မတို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားနိုင္ဖို႔အတြက္ ပိုမို ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ NLD နဲ႔ ၈၈ ကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ က်မတို႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အသံထြက္ နိုင္ေအာင္ ရွမ္းနိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္။ ျပီးေတာ့ ရွမ္းစာေပယဉ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ရွမ္းပညာေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြ နဲ႔ စုေပါင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျပီး မူလတန္းပညာေရးကို ရွမ္းဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားသြားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ အခုကေတာ့ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားၾကရပါဦးမယ္ – လို႔ ေကာ့လီ ကိုေျပာပါတယ္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ
ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ အေျခခံပညာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တကၠသိုလ္ပညာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားနွင့္ ပညာေရး၊ ပညာဒါန ေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား စတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments: