ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အဟန့္အတားျဖစ္ေစတဲ့ ေခၚေတြ႕စစ္ေဆးတဲ့လုပ္ရပ္ကို ရပ္ဆုိင္းရန္ ေကာင္ေရြလူမွဳလွဳပ္ရွားေရးကြန္ယက္ ေတာင္းဆို

ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ၾကီး)Tuesday, 16 October 2012 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေကာင္ေရႊလူမႈလုပ္ရွားေရးကြန္ယက္အဖြဲ့ မွ ခြန္ခမ္းေကာင္ သည္ Weekly Express Times Vol.2, Issue 9 ဂ်ာနယ္ပါ “ ေျမသိမ္းပါတယ္ဆုိမွ အစားထုိးေပးစရာ ဘယ္လုိလုပ္ရွိမလဲ ” ဆိုတဲ့ အင္တာဗ်ဴး စာမ်က္ႏွာကို မိတၱဴကူး ျဖန္႔ေ၀ခဲ႔တာေၾကာင့္ အာဏာပုုိင္ ေခၚယူ စစ္ေဆးခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းမႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းခဲ့စဥ္မွာလည္း “က်ေနာ္တို့ သမတၾကီးက တည္ေဆာက္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြဟာ မပါ၀င္မျဖစ္ ပါ၀င္ေနရမယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို့ ျပည္သူလူထုေတြရဲ့ ပါ၀င္ပါတ္သက္မွဳကို အဟန့္အတားျဖစ္ေစတဲ့ က်ေနာ္တို့ ဒီလိုမ်ဳိး ေခၚေတြ့စစ္ေဆးတာမ်ဳိးေလးကို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးဖို့လိုပါတယ္ ” ဟု ခြန္ခမ္းေကာင္ မွ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ အမွတ္(၅) ပင္းပက္ သံမဏိစက္႐ံုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေရွ့ေတာင္ဖက္(၇)မိုင္ အကြာတြင္တည္ရိွျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ “အနာဂတ္ကို လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ရပ္တည္ ရွင္သန္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) မွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးပါသည့္။


“ စာဖတ္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္းျပီး ပင္းပက္စက္ရုံေၾကာင့္ မတရားခံေနရတဲ႔ ရြာသားမ်ား၏ လုံျခံဳမွဳမရွိတဲ႔ ဘဝကို ကူညီေပးၾကပါ။ တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါ” ဟု ခြန္ခမ္းေကာင္ မွ ေရးသား ခဲ့ေသာ စာေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္ေရြလူမွဳလွဳပ္ရွားေရးကြန္ယက္သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳတြင္ ရုံးဖြင့္လ်က္ရွိၿပီး ၿပည့္သူနီတိ ပညာရပ္ (Civic Education)၊ လူထုစည္းရုံးလွဳံေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လူငယ္စြမ္းရည္ ၿမင့္တင္ေရး ကဏၠမ်ားကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ. တစ္ဖြဲ.ၿဖစ္ပါသည္။

1 comment:

admin@paomagazine said...

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အနာဂတ္ကို လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ရပ္တည္ ရွင္သန္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) မွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္သည့္ ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ထိုင္း သံုးဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးပါသည့္။
ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ၾကီး)