သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ရိွ ျမန္မာ ရွမ္း ပအို၀္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ကုသိုလ္ျပဳသူမ်ား

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ၾကီး) | October 31, 2012 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္


Pa-Oh women lighting candle in Buddhist ritual ceremony
(Photo by Khunwarso Warso)

ယမန္ေန႔က က်ေရာက္သည့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ရိွ (ျမန္မာ-ရွမ္း-ပအို၀္း)ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးစံအရ ကုသုိလ္ျပဳသူ ျမန္မာျပည္သား ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စည္ကား စုေ၀းရာ ေနရာေကာင္း တစ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။

အခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ ကုသုိလ္ျပဳသူမ်ားထဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ လူရြယ္ လူငယ္အမ်ား အျပားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ထိုင္းတီဗီြလွဳိင္း နံပါတ္ (၉) သတင္းမွာလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။

”ဗုဒၶဘာသာ ထံုးစံအရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ နတ္ျပည္မွာ အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားၿပီး လူ႔ျပည္ကို ဆင္းအလာ ပူေဇာ္ၾကတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဘုရားတန္ေဆာင္းေတြမွာ ဖေယာင္းဆီမီးေတြ ထြန္းညွိပူေဇာ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔” ဇင္းမယ္ရိွ မဟာခ်ဴလာလံုကြန္သံဃာသကသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေန႔သည့္ အရွင္ပညာေဇာတ က မိန့္ၾကားပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဇင္းမယ္ျမိဳ႔မွာဆိုရင္ ၀ပ္ဆိုင္မြန္ ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ၀ပ္ပါေပါ၀္ ရွမ္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ျပီးေတာ့ ၀ပ္ေနာင္ခမ္း ပအို၀္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အသီးသီးရိွၾကပါသည္။

သီတင္းကြ်တ္လျပည့္က့ဲသုိ႔ေသာ ေန႔မ်ဳိးသည္ သံဃာေတာ္တို့၏ ၀ါကြ်တ္ပ၀ါရဏာပြဲေတာ္၊ မိဘဆရာႏွင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာျမင့္မားသူမ်ား၊ အသက္အရြယ္ၾကီးျမင့္သူမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သည့္ပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေန႔မွာ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ ယဥ္ေက်းေသာ ႐ုိးရာအစဥ္အလာတခုျဖစ္ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္သည့္ေန႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဇင္းမယ္ခရိုင္ ဇင္းမယ္ျမိဳ႔တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ေမြးျမဴးေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အသီးသီး လုပ္ငန္းခြင့္မ်ဳိးစံုမွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား (၅၂၅၅၇) ဦး ရိွေၾကာင္းလည္း သိရိွရပါသည္။

No comments: