နွစ္ ၂ဝ အတြင္း ပထမဆံုး ေခၚယူမည့္ လႊတ္ေတာ္အမွီ “အဆိပ္သင့္တိမ္မ်ား” အစီရင္ခံစာ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားထုတ္ျပန္


အဆိပ္သင့္တိမ္မ်ားအေၾကာင္း နအဖေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဝင္မည့္ အႏုိင္ရ အမတ္မ်ားထံအစီရင္ခံစာေပးပုိ႕မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းအဆိပ္သင့္တိမ္မ်ားသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အျပီး ခြန္ခ်န္ကီက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္အား ေျပာျပသည္။

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း တီက်စ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝ ပါတ္ဝန္းက်င္ညစ္ ညမ္းအဆိပ္အေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ယေန႕မနက္ပုိင္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕၌ ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ား ကမ ကထျပဳက်င္းပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တို႕တီက်စ္ေခ်ာင္းထဲကေရေတြ ညိဳမဲညစ္ညမ္းေနတယ္။ ေကာင္းကင္က တိမ္ေတြလဲ မဲေမွာင္ေနတယ္။ ဒီလုိ အဆိပ္သင့္ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ေျမယာထဲမွာၾကီးထြားလာမယ့္ က်ေနာ္တို႕မ်ဳိးဆက္ေတြ ဘာျဖစ္သြားႏုိင္မလဲ။ ဒီျပသနာေတြ လႊတ္ ေတာ္မွာ တင္ျပႏုိင္ျပဖို႕ လႊတ္ေတာ္ဝင္မယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြကုိ အစီရင္ခံစာအမီေပးပုိ႕မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပအုိဝ္းလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ခ်န္ကီကေျပာသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ဝင္မည့္ အဆုိပါအမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္မီ စည္းရုံးေရးမဲဆြယ္စဥ္က “ သဘာဝ ပါတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ စီးဆုံးရွဳံးမႈေတြကုိ ကာကြယ္ေပးမယ္” ဟု ေဒသခံလူထုအား ကတိျပဳထားေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႕အား အစီရင္ခံစာတင္ျပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ခြန္ခ်န္ကီက ေျပာျပသည္။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံလူထုႏွင့္ သွ်မ္းျပည္အတြက္ တန္ဖုိးၾကီးလွေသာအင္းေလးကန္အားဆုိး က်ဳိးသက္ ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းရပ္တန္႕ေပးရန္၊ ေဒသခံေက်းလက္လူထုအားအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခုိင္းမႈတုိ႕ကုိ ရပ္တန္႕ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

အျခားေဒသမ်ား၌ တည္ေဆာက္မည့္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ သုံးရုံရွိျပီး ထားဝယ္ ျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မီဂါဝပ္ ၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္စက္ရုံအပါအဝင္ စုစုေပါင္းစက္ရုံ ၄ ခု တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းရွိေၾကာင္း ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ား၏ အဆိပ္သင့္တိမ္မ်ားသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ၌ ေဝငွေသာ လက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments: