သာမညေတာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိနာယ၏ ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္း (၃)

By Bwarsara | ၁၃ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၁

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္ေလာင္ေနသည္မွာ ကေန႔ထိပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖစ္ေသာ ဖဆပလ၊ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ စသည့္ေခတ္မ်ားကုိ အုပ္စိုးသူ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ လက္ထက္တြင္ ကရင္ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေတာင္ယာစပါး စိုက္ခင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးမႈခံရျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ လင္ေယာကၤ်ားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေပၚတာထမ္းခိုင္းျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကို မီးရႈံ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို မသကၤာမႈျဖင့္ စြပ္စဲြဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေပၚတာထမ္းသူမ်ားကို ေျမျမႇပ္မိုင္းဗံုးရွင္းသည့္ ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡိတဘ၀ေရာက္ၾကရျခင္း စသည့္ ဗမာစစ္တပ္မ်ား၏ ရက္စက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားဘ၀သည္ က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သာမညေတာင္၌ ဆရာေတာ္ဦး၀ိနာယ ေပၚေပါက္လားၿပီးေနာက္ ထိုေတာင္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ သာမညေတာင္ ဆရာေတာ္၏ ေျခေတာ္ရင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္းမွီခိုလာၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္က ေတာအတိျဖစ္ၿပီး လူသူမ်ားမကပ္ရဲေသာ သာမညေတာင္သည္ ဆရာေတာ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သာမညေတာင္ေျခ၌ ၿမိဳ႕အလား လူေနအိမ္မ်ားလာခဲ့သည္။ ထိုေနရာသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိုေအစစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သတ္မွတ္ထားေသာ သာသနာေျမအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားကို ႏွစ္ဘက္ေသာ စစ္တပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ တခါတရံ န၀တ၊ နအဖ စစ္တပ္မ်ားမွ ေပၚတာ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း ရွိလာတတ္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူကို ဆရာေတာ္ကုိယ္တိုင္လိုက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးသည္။ သာမညေတာင္သို႔ မွီခိုလာေသာ သူမ်ားကို ဆရာေတာ္က စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ သက္သတ္လြတ္ အဟာရျဖင့္ လိုေလမရွိေအာင္ ဆရာေတာ္က ေကၽြးေမြးခဲ့သည္။ သာမညေတာင္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ခံရေသာ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းျဖင့္ ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇံုတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

န၀တ၊ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခိုးအေငြ႕ေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလာသည့္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာျပည္အႏွံရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ခိုး၀င္ၿပီး ရရာအလုပ္ျဖင့္ ဘ၀ကို ရပ္တည္ၾကရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခိုး၀င္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက ျမ၀တီသို႔ ျပန္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ျပန္ပို႔ခံရေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ (၁၉၉၅-၂၀၀၃ အတြင္း) မွတ္ပံုတင္မ်ား မရွိၾကပါသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက လက္မခံဘဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ေသာင္သင္ၿပီး အတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သာမညဆရာေတာ္ သက္ရွိထင္ရွားခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ေသာဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကားျဖင့္ နယ္စပ္ျမ၀တီတြင္ သြားေရာက္ႀကိဳၿပီး ၎တို႔ဇာတိၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ဆရာေတာ္က ေထာက္ခံစားေရးေပးၿပီး လမ္းခရီးစရိတ္အလံုအေလာက္ပါ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔စီစဥ္ေပးျခင္းကုိ သိလာေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းရဲ၏ ဖမ္းစီးျခင္းျဖင့္ ျမ၀တီသို႔ ျပန္ပို႔ခံရပါက မိမိတို႔ဇာတိၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔ ျပန္ရန္ လမ္းခရီးအခက္အခဲရွိေသာသူသည္ သာမညေတာင္သို႔ သြားၾကၿပီး ဆရာေတာ္က ခရီးသြားေထာက္ခံစာႏွင့္ လမ္းခရီးစရိတ္ကို စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာဓါတ္ေၾကာင့္ မဖိတ္ေခၚရဘဲ ျမန္မာျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူတန္းစားေပါင္းစံု လာေရာက္ဖူးေျမာ္လွဴဒါန္းထားေသာ ၀တၱဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကုိ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္သည့္ လူအမ်ားအျပားအား ျပန္လည္ကူညီ ကယ္တင္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား သြားလာေရး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးအတြက္ လမ္းတံတားမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ပညာေရးအတြက္ ျပန္လည္ကူညီေထာက္ပံေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုသိုလ္မ်ား။
ဆရာေတာ္သည္ ဘုရားေစတီ၊ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဇရပ္၊ ဓမၼရံု စသည့္ သာသနိက အေဆာက္အံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသည္သာမက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရ၊ မီးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုပါ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ သာမညေတာင္သို႔ လာေရာက္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ေန႔စဥ္ ဆန္ (၁၀၀) တင္း အထက္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္၍ သက္သတ္လြတ္ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့သည္။ သာမညဆရာေတာ္၏ သက္ရွိထင္ရွားစဥ္တြင္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူဦးေရသည္ (၁၀၀)မွ (၅၀၀)ထိ ရွိသည္။ ရဟန္းသံဃာ၊ သံမေဏႏွင့္ မယ္သီလ စသည္ျဖင့္ အပါးေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔ကိုလည္း သာမညေတာင္တြင္ ဓမၼတရားကို လာေရာက္က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကသည္။

ဘားအံၿမိဳ႕မွ ေကာ့ကရိတ္ေတာင္ အလယ္တဲထိ (၉၇)မိုင္ခန္႔ ရွည္ေသာလမ္းကို ကႏၱာရာျဖင့္ ခင္းေပးျခင္းအျပင္ လမ္းတံတားႀကီးငယ္ အစင္းေပါင္း (၉၀)နီးပါးလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ လမ္းေဖာက္ တံတားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ရပ္နီးရပ္ေ၀း ျပည္သူမ်ားက လုပ္အားလာလူၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္အားလူေသာသူမ်ားကို ဆရာေတာ္က ထိုက္တန္ေသာ လုပ္အားခေပးေသာ္လည္း ထိုလုပ္အားခကုိ မယူၾကဘဲ လမ္းခင္းရန္အတြက္ အလွဴေငြအျဖစ္ ျပန္လွဴခဲ့ၾကသည္။

အထက္တန္းအဆင့္မီ ေကာ့က်ဳိက္ရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းကိုလည္း သိန္းေပါင္း(၆၀၀) ကုန္က်ခံၿပီး တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထိုအျပင္ ၀ဲကရင္ေက်ာင္းႏွင့္ သာယာကုန္းမူလတန္းေက်ာင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား လစဥ္ ေငြ (၁၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ ရိကၡာမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံေပးခဲ့သည္။ အလံတရာ ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလံတရာဆရာေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အလံတရာပအို၀္း ပိဋကတ္စာေပလုပ္ငန္းကုိ သာမညဆရာေတာ္က ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ကုိ အကုန္အက်ခံၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေစသည္။ သာမညေဘးမဲ့အရပ္ရွိ သာသနိက အေဆာက္အအံု ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေပါင္း (၂၀)ကုိလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ေစတီပုထိုးမ်ားျဖစ္ေသာ သာမညေတာင္ေပၚရွိ ေရွးေဟာင္း ျမေစာညီေနာင္ေစတီ၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ေရႊမင္း၀ံေစတီႏွင့္ မိေက်ာင္းကုန္းေစတီ၊ အလံတရာေစတီ၊ အိႏၵဳရြာ ဘုရားႀကီးေစတီ စသည္ေစတီမ်ားကို ထီးေတာ္သစ္ တင္လွဴျခင္း၊ ဇဲြကပင္ဆံေတာ္ေစတီကိုလည္း ဘက္စံုမြမ္းမံေပးခဲ့သည္။ မဟာဒုတ္ မဲပဲြသို႔ သံဃာ ပါးေပါင္း (၅၀၀၀ မွ ၇၀၀၀) ထိ ၾကြလာေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား သကၤန္း၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ ယပ္ႏွင့္ ၀တၱဳေငြ (၁၀၀၀) က်ပ္ကိုလည္း ကပ္လွဴ၍ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သို႔ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကုိ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခ်ိန္တြင္လည္း ေရႊတိရံုေစတီေတာ္အား ေရႊသကၤန္းလွဴဒါန္းရန္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၁၀)ကုိလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သက္ရွိထင္ရွားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ဆရာေတာ္ကုိ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သလို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္လည္း လာေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပိုၿပီးအေလးထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္စဥ္တြင္ ဆရာေတာ္က ေတာင္ေျခသို႔ သာမညေတာင္ေျခသို႔ဆင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္လာေရာက္ဖူးေျမာ္ရာတြင္ ေတာင္ေျခသို႔ လာေရာက္ႀကိဳဆိုျခင္း မျပဳသည့္အျပင္ ဓါတ္ပံုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္အတူ အရိုက္မခံခဲ့ေပ။

ပ်ံလြန္ေတာ္ျခင္း
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏိုင္၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ မနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္သည္ သက္ေတာ္ (၉၃) ၀ါေတာ္ (၇၃)ျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ကလပ္ကုိ သာမညေတာင္ေပၚသို႔  စက်င္ေက်ာက္ျပားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဂူဗိမာန္အခန္းအတြင္းသို႔ ထဲ့ထားၿပီး က်ည္ကာမွန္တံခါးျဖင့္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂)ရက္ေန႔ ညနက္ (၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္က်ား၀တ္စံုျဖင့္ အမည္မသိသည့္ လက္နက္ကိုင္ လူတစုက Toyota Hilux Tiger ကား(၃)စင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဆရာေတာ္ရုပ္အေလာင္းတရားဂူဗိမာန္၏ တံခါးေသာ့ ဓါးျပတိုက္ယူၿပီး ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ကလပ္ကို လုယူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ သက္ရွိထင္ရွားခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ားကုိ ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ စကားမွာ “ဥဳံ မပ်င္းနဲ႕ ခုလည္းမပ်ဥ္းနဲ႕ ေနာင္လည္းမပ်ဥ္းနဲ” ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္၏ ဒါကာမ်ား ဒါယိကာမမ်ားအၾကားတြင္ ေကာလဟလေျပာဆိုၾကသည့္ စကားထဲ့မွ

“ဦးပဥၥင္းမရွိရင္ မင္းတို႔လည္းမရွိဘူး”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္ သူ႕လူတစုေတြကုိ ဆရာေတာ္က ေျပာဆိုထားသည္။ ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေတာင္မျပည့္ေသးဘူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္လည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ေလသည္။

“ေရွ႕လည္းမတိုးနဲ႕ ေနာက္လည္းမဆုတ္နဲ႕” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာေရာက္ဖူးေျမာ္စဥ္က ဆရာေတာ္ေျပာဆိုထားသည္။ ၂၀၀၃ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီပဲယင္းသို႔ စည္းရံုးေရးခရီးထြက္ေသာအခါ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

“ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀သည့္ထဲ့မွာ သန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအးမပါ”ဟု ဆရာေတာ္က တရားနာၿပီး ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဤသို႔ ေျပာေလ့ေျပာထရွိသည္ဟု ဆရာေတာ္ ႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဒါကာႏွင့္ ဒါယိကာမတို႔က ျပန္ေျပာျပသည္ကို သိရသည္။

ၿပီး။


မွတ္ခ်က္။

သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱအက်ဥ္း (၁၊ ၂၊ ၃) ကုိ ေအာက္ပါက်မ္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) ဦးခြန္ခ်စ္သန္း ျပဳစုေသာ “သာမညေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထရုပၸတၱိက်င့္စဥ္ႏွင့္ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ား”။ (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ)၊ ဘာသာေရးစာမူႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၇၄၂/၉၉ (၁၂)။ ထိုင္းလင္းစာေပ (အမွတ္ ၈/၆၅ အုပ္စု၊ ေအာင္သိဒိၶလမ္း၊ အင္းစိန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)မွွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ထုတ္ေ၀သည္။

(၂) ခြန္တိုးရွိန္၊ ခြန္သန္းျမင့္ ျပဳစုၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးတပည့္ ဦးစႏိၵမာ (ဓမၼာစရိယ)တည္းျဖတ္ေသာ “သာမညေတာင္ ဆရာေတာ္ ဘ၀ျဖစ္စဥ္” ။ စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၁၅၈/ ၉၃/ ၁၀။ ေရႊပုရပိုက္စာေပ (၅/တင့္ဆန္းလမ္း၊ ဂြတၱလစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀သည္။

(၃) ဦးခြန္ဥာဏ္ဦး (ဓမၼိက) ျပဳစုေသာ “အလံတစ္ရာေစတီေတာ္ ႏွစ္ (၅၀)ျပည့္ေရႊရတု မဂၤလာအထိမ္းအမွတ္၏ ေရႊရတုလက္ေဆာင္ ေဆာင္းပါးမ်ား” (၁၉၅၃-၂၀၀၃)။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာမူခြင့္ျပဳခ်က္ အမွတ္ (၀၄၆)။ ခ်ဳိေတးသံစာေပ (ေရႊနံ႔သာေက်းရြာ၊ ပုလဲၿမိဳ႕(၃)၊ မဂၤလာဒံု)မွ ထုတ္ေ၀သည္။

(၄) ဇဲြကပင္၀က္ဆိုက္မွ 2009 December 29 တြင္ တင္ထားေသာ “တတိယအိုေအစစ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ အႏွစ္(၂၀) အထိမ္းအမွတ္မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သထံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္ျမင့္ထြန္း (NCGUB အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီး) ၏ ဂုဏ္ျပဳမိန္႔ခြန္းကို အေျခခံထားေသာ ေဆာင္းပါး။

(၅) အလံတစ္ရာ၊ ေကာ့က်ဳိက္၊ ထီလံု၊ ၀င္းစိန္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ သာမညဆရာေတာ္၏ ဒါကာ ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ရာမွ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး မဲေဆာက္-ျမ၀တီသို႔ ျပန္ပို႔ခံရ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္စဥ္ သာမညဆရာေတာ္ ကယ္ဖူးခဲ့သည္ ဟုိပံုးၿမိဳ႕ ေတာင္ရပ္မွေနထိုင္သည့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ျပန္ေျပာျပခ်က္မ်ား။

No comments: