ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အဂၤလိပ္စာဆရာအျဖစ္ လူငယ္မ်ား ပညာသင္ေစလြတ္

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဇြန္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ ဇမၺဴရတနာျမတ္မဂၤလာေက်ာင္း၊ ဂႏၶာရံုေက်ာင္းတို႔ရိွ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ပထမအႀကိမ္ အဂၤလိပ္စာ ဆရာျဖစ္ (၂)ႏွစ္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား (၄၀) ေက်ာ္ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲတစ္ရပ္ကို ေတာင္ႀကီးရံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာနန္းခင္သန္းႏြဲ႔မွ “ေတာင္တန္းေဒသမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ ထိေတြ႔မွဳ အားနည္းၿပီး ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း မွာ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဒါေၾကာင္း အဂၤလိပ္စာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းတက္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ရပ္ကိုယ္ေဒသမွာ ျပန္လည္အက်ဳိးျပဳေစဖို႔ ပညာသင္ေစလြတ္ရတာဖစ္တယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

“လူငယ္ေတြ ပညာေရးျမင့္မားတိုးတက္ဖို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္မွာ အေရးအဖတ္ အေျပာေကာင္းမြန္မွ ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္မွဳအားေကာင္းၿပီး၊ အာဆီယံေဒသရိွ ခရီးသြား လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ထို႔အတူ ေတာင္တန္းေဒသ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးရံပံုေငြေတြ ေထာက္ပံ႔ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါတယ္” ဟု ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚနန္း၀င္းၾကည္ မွ ဆိုသည္။

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ အဂၤလိပ္စကားကြ်မ္းက်င္ၿပီး ဘာသာျပန္ေကာင္း တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပန္လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ယင္းအဂၤလိပ္စာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ေလွ်ာက္ထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္စာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းတက္မည့္ ခြန္ေက်ာ္ခမ္း (ေနာင္ခဲုင္း) က ေျပာသည္။

ပညာကို လုိလားေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရိွေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဆက္လက္၍ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ၀ါသနာတူ ေစတနာရွင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား စုေပါင္း၍ ပအို၀္းေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ကုိ အမွတ္ (၉၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သုိ႔မဟုတ္ Email: paohweduf@gmail.com, သုိ႔မဟုတ္ Phone: 081 202 154 စသည့္ ေနရပ္လိပ္စာ အီးေမး ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

No comments: