ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕တြင္ အာဏာပုိင္မွ လုိင္းဖုန္းမ်ားတပ္ဆင္ေပး

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ေမလ (၂၄)၊ ၂၀၁၀

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္တႀကိမ္ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ တႀကိမ္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ အစုိးရမွ လုိင္းဖုန္းမ်ား တြယ္တန္းတပ္ဆင္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းလုိင္းဖုန္းမ်ားတပ္ဆင္ေပးရာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ တလိုင္းကို က်ပ္ေငြ ၈ သိန္း ေပးသြင္းရၿပီး၊ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပုိင္းတႀကိမ္တြင္မူ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ ေပးသြင္းရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးမွ ဆုိသည္။

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွ အိမ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းဆုိင္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း လုိင္းဖုန္းမ်ား၀ယ္ယူတပ္ဆင္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ေပးသြင္းရမည့္ကုန္က်ေငြ လြန္စြာျမင့္ၿပီး ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ႏုိင္သည့္သူမ်ား အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖုန္းလုိင္းရဖုိ႔ ၁၀ သိန္းေလာက္ေတာင္ေပးရတယ္၊ က်မတုိ႔ကေတာ့ လုိခ်င္လဲ ဘယ္ေပးႏုိင္ မလဲ။ က်မၾကားသိသေလာက္ဆုိ သူမ်ားေတြလဲ သိပ္မယူၾကဘူး။ ေဟာ္ေတာင္ရြာ တစ္ရြာလံုးမွာ ၃ အိမ္ေလာက္ပဲ ၀ယ္တပ္ႏုိင္တယ္။ က်မတုိ႔ရပ္ကြက္မွာဆုိရင္ တအိမ္မွ မ၀ယ္ႏုိင္ဘူး။” ဟု ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္သုိ႔ ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရမွ ဤကဲ့သုိ႔လုိင္းဖုန္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးရာတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုကုိ ႀကိဳတင္မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) မွ မဲအႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္သံုးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပအမဖ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အျခားမဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ခုမွာ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

No comments: