မိုးသည္းထန္ ရြာသြန္းရာ ေျမၿပိဳ၍ တဲႏွင့္လူူသံုးေယာက္ ေမ်ာပါ

နန္းခမ္းဟြမ္ | ဧၿပီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးေသာေၾကာင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ဖက္ယန္းႀကီးရြာ ေတာတြင္းတစ္ေနရာတြင္ ေျမၿပိဳ၍ ေတာင္က်ေရႏွင့္အတူ တဲႏွင့္လူသံုးေယာက္ ေမ်ာပါသြားသည္ဟု အသက္ (၃၅) ႏွစ္ ေဒသခံအမ်ိဳးသား တစ္ဦးက ေၿပာသည္။

ေျမၿပိဳ၍ တဲတစ္လံုးဆံုးရွံဳးၿပီး လူသံုးေယာက္လံုး ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ေျမၿပိဳ၍ေတာင္က်ေရႏွင့္ေမ်ာပါသြားေသာ လူသံုးေယာက္သည္ အခ်ိ္န္မီ ကယ္ဆယ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ အသက္ဆက္ရွင္နိုင္သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ေျမၿပိဳေသာေနရာတြင္ မိုးသည္းထန္မရြာခင္ ကတည္းက အက္ကြဲေၾကာင္းရွိၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေသာအခါတြင္ အက္ေၾကာင္းလိုက္ ၿပိဳသြားေၾကာင္း သိရသည္

ထို႕ျပင္ ေရႏွင့္အတူ ေမွ်ာပါသြားေသာ ပစၥည္းမွာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြက်ပ္ ဆယ္သိန္း ပါသြားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

No comments: