၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ျပည္သူ႕ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဧၿပီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းတာအေနျဖင့္ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းဖြဲ႔စည္းရွမ္းျပည္တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေတာင္ႀကီးခရိုင္ျပည္သူလူထုက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ေလာကမန္ေအာင္ေက်ာင္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံထိ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၈၈ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းက ဒါပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္တယ္၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လြတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ျခင္းက အရမ္းခက္ခဲ့တယ္၊ ပါတီႀကီးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မျပင္လို၊ ဒါေၾကာင့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ျပင္ဆင္သြာမည္၊ သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ တပတ္ႀကိဳတင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲက ျငင္းပယ္တယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က လမ္းေၾကာင္းၿမိဳ႕ပတ္ထားလုိ႔ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဒီျငင္းပယ္တာ လက္မခံဘူး၊ အယူခံျပန္ဝင္ၿပီး လက္နက္မပါၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္က ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္တာက်တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းကို အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ျပန္ရတယ္၊ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ဆႏၵျပၿပီး ဒါကို လစ္လ်ဴရႈမယ္ဆိုလ်င္ ၈၈ ေရးခင္းလို ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးခရိုင္ NLD ဥကၠဌ ကိုတုိးက ေျပာ သည္။

“၈၈မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ပြင္းလင္းအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို အဓိကျပင္ဆင္ခ်င္တယ္၊ စည္းကမ္းရွိေအာင္ စီတန္းလွည့္လည္သြားမည္၊ လူအင္အားတစ္ေထာင္ တင္ထားတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ တို႕ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္လည္း အေျခခံဥပေဒကို ဝိုင္းျပင္ၾကမည္လုိ႔ တိုင္ပင္ၾကတယ္၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး လူ ၂ဝဝ ရန္ကုန္မွာ ဆံုၿပီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္လုပ္ရန္ အားလံုးဆံုးျဖတ္ၾကတယ္၊ (၁) တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း တာလုပ္ရမည့္အလုပ္ႏွင့္ (၂) ရြာသူရြာသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မ်က္ရည္သုတ္ေပးတဲ့ အလုပ္ဟု ဆံုးျဖတ္ ၾကတယ္၊ ဒီဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သူ႕ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္သူ ျပဳလုပ္ေနၿပီ” ဟု ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းအဖြဲ႕စည္းရွမ္းျပည္ ကိုေနမ်ိဳးက ေျပာသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို လူအင္အားႏွစ္ရာေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေလာကမာန္ေအာင္ ေက်ာင္းမွ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း စီတန္းလွည့္လည္ၿပီး ၿမိဳ႕မရပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္သို႔ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္း၊ အင္း၊ ဓႏုမ်ားတက္ေရာက္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အနီး က်ဆံုးအာဇာနည္ကို အေလးျပဳၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထပ္မံေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: