ေတာင္ႀကီး - ေအာင္သေျပ Toll Gate လမ္းအသံုးျပဳခ ယခင္ထက္ပိုမို ေကာက္ခံေန


By ဖုိးေဇ(ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီလ ၂၂၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီး (ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္) ။    ။ ေတာင္ေပၚေဒသလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ ဟဲဟိုး -ေတာင္ႀကီး (၂၄) မိုင္ ယာဥ္ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံေရးဂိတ္ ေအာင္သေျပ Toll Gate မွ လမ္းအသံုးျပဳခ
ေငြေၾကးေကာက္ခံေနမႈမွာ ပံုမွန္သတ္မွတ္ေငြေၾကးအတိုင္း ေကာက္ခံမႈမဟုတ္ပဲ
ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လမ္းစတင္အသံုးျပဳစဥ္က ေတာင္ႀကီးမွ ဟဲဟိုးသို႔ သြားေရာက္ေသာ ယာဥ္ငယ္တစ္စီးကို က်ပ္ (၂၀၀) သာ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ဟဲဟိုးမွ ေတာင္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္သည့္ ယာဥ္ငယ္တစ္စီးကို ေငြက်ပ္ (၁၅၀) သာ
ေကာက္ခံလွ်က္ရွိေနရာမွာ တစ္လခန္႔ ၾကာခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ေတာင္ႀကီးမွ ဟဲဟိုးသို႔ သြားေရာက္ေသာ ယာဥ္ငယ္တစ္စီးကို က်ပ္ (၃၅၀) ထိ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ဟဲဟိုးမွ ေတာင္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္သည့္ ယာဥ္ငယ္တစ္စီးကို ေငြက်ပ္
(၅၀၀ ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

သို႔ျဖစ္၍ လမ္းအသံုးျပဳသူ ယာဥ္ငယ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ လမ္းအသံုးျပဳခ ပိုမိုေကာက္ခံမႈကို နားမလည္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ၿငီးညဴသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။

လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံသည့္ ျဖတ္ပိုင္းမွ ပါရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္အတိုင္းသာ သိရွိေနရၿပီး၊ ျဖတ္ပိုင္းတြင္လည္း အဆမတန္ ေရးသြင္းထားၿပီး လက္ရွိေပးေဆာင္ရသည္မွာ ေငြ (၅၀၀) က်ပ္မွာ နည္းေနလွ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါ လမ္းအသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေသာ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူ တစ္ဦးမွ
“ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္ပိုင္ကားေတာင္ ဒီေလာက္ေပးေနရရင္ ခရီးသည္တင္ ကားငယ္ေတြနဲ႔ ကုန္တင္ကားႀကီးေတြဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ကုန္က်စရိတ္ မ်ားႏိုင္တယ္၊ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး တရား၀င္ဓါးျပတိုက္တယ္ဆိုတာ ဒါမ်ဳိးေပါ့” ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ္။

၄င္း Toll Gate ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕မွ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံရာတြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရျခင္း မရွိေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံ ယာဥ္ပိုင္ရွင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ လမ္းအသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္း
သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။


No comments: