ပအို္၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (၆၅) ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ဟိုပံုးၿမိဳ႕ရိွ ေနာင္ေတာင္းပရိဟိတေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ။ (ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၆၅) နွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ပအို္၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ရိွ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းတိုက္၌ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 


ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းထိုင္ ေက်ာင္းသူမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖကျပစဥ္။
(ဓာတ္ပံု- ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္း)

ထိုအခမ္းအနားသို႔ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အစရွိသျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိအခမ္းအနားတြင္ ေနာင္ေတာင္း ပရဟိတေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ေက်ာက္တစ္လုံးလမ္းႏွင့္ ဟုိပုံုးၿမိဳ႕လမ္းတေလွ်ာက္လုံးမွာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားရိုးရာဝတ္စုံနဲ႕ သြားလာေနၾကတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမ်ားနဲ႔ ထပ္တူ (၆၅) ႏွစ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ တိုင္းရင္းသာေတြအားလုံး တန္းတူညီမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္”


ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အရွင္ရာဇိႏၵ မွ
အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပံု- ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္း)

ထို႔အတူပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုနွင့္ ဖြဲ႕စည္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံျဖစ္သည္ကို အၿမဲတမ္း ေအာက္ေမ့ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ မတူေသာ အေတြးေခၚမ်ားအား အျပန္ အလွန္ေလးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း လြတ္လပ္ေရးေန႔ပြဲအခန္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာတဲ့ ပအို၀္းလူငယ္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

No comments: