ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ထိုင္း အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဳတာ သင္တန္းေက်ာင္း ဘန္ေကာက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္းဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ကြန္ပ်ဳတာပညာေရးဆိုင္ရာ အခမဲ့သင္တန္းေက်ာင္းကို ဒီေန႔ (၁၃-၁-၂၀၁၃ ) ခုႏွစ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဘန္ကပိ (ဟက္ပီးလဲန္) ရပ္ကြက္မွာ စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ သင္တန္းေက်ာင္းေလးမွာ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ကြန္ပ်ဳတာ ပညာေတြကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေအပက္ (Assumption University)၊ မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္ ရာဇ၀ိဒယလို္င္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ပအို၀္းဦးဇင္းေလးေတြက အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ေစတနာျဖင့္ သင္ၾကားေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခြန္စိုင္းဒီက ေျပာပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားတဲ့ အလုပ္သမား (ေက်ာင္းသား) အသစ္ေတြကို ဦးဇင္းတို႔က စတင္လက္ခံ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုခုမွာ စိတ္၀င္းစားတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ ဘာသာစကား စြမ္းရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ ဦးဇင္းတို႔က အားလပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္ ရာဇ၀ိဒယလို္င္ တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အရွင္နႏၵသာရ မွ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဒီကေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၅၀) ေက်ာ္လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ယခုဆုိရင္ ဘာသာရပ္ေတြ စတင္သင္ၾကားေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာသင္ေက်ာင္းေလးမွာ စိတ္၀င္းစား ပါ၀င္ေလ့လာသင္ယူခ်င္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ အရွင္နႏၵသာရ - 09 14961486 (Mahachularlongkorn Rajavidyalaya Univasity) မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္ ရာဇ၀ိဒယလို္င္တကၠသိုလ္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ နာမည္ႀကီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ျမန္မာျပည္က ရဟန္းေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

No comments: