USDP အႏုိင္တြက္ထားတဲ့ လူႀကိဳက္နည္းတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္သတ္မွတ္လုိက္ၿပီ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ေနာင္ခမ္းခါ | ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၀ | ေသာက်ာေန႔

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕မွာ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကုိ စစ္အစုိးရပုိင္ သတင္းဌာနမ်ားက ဒီကေန႔ ေၾကညာသြားပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ မိမိတို႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း နာမည္စာရင္းမ်ားကို ယခု ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ကေန ၾသဂုတ္လ ၃၀ အတြင္းမွာ တင္သြင္းရမယ့္လုိ႔လည္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္တမ္းအရဆုိရင္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လြတ္ရမယ့္ရက္က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ သူမ မလြတ္ေျမာက္ခင္ တစ္ပတ္အလုိမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ တမင္တကာ ရက္သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ဆုိပါတယ္။

ယေန႔မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ရက္ အထိဆုိရင္ ရက္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္သာက်န္ရွိၿပီး သံုးလေတာင္မျပည့္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႕တဲ့ ကြင္းဆင္းစည္းရံုးေရးလုပ္ဖုိ႔အျပင္ လုိအပ္တဲ့ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းေတာင္ မတင္ႏုိင္ေသးၾကပါဘူး။

အတုိက္အခံပါတီေတြက မိမိတုိ႔ပါတီ၀င္အင္အားမ်ား စုေဆာင္းဖုိ႔နဲ႔ စည္းရံုးေရးလုပ္ကုိင္ရာမွာ တင္းၾကပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္မွာ ျပဳလုပ္ေနရတာမကပဲ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ လုိက္လံေႏွာက္ယွက္မႈေတြ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ေန႔စဥ္လုိလုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚ သက္ဆိုင္တဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ တုိင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ပါဘူးလုိ႔ စစ္အစုိးရၿပိဳင္ဘက္ ပါတီေတြရဲ႕ ညည္းညဴသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။

အဓမၼအတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈနဲ႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆုိတဲ့အေပၚ စစ္အစုိးရက လစ္လ်ဴရႈခဲ့မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒ တရားမ်တျခင္းမရွိမႈ၊ ေထာင္ခ်ီတဲ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔ ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးေထာက္ခ်ခံေနရတဲ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လြတ္ေပးျခင္းမရွိမႈ စတဲ့ ကိစၥေတြ ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ NLD နဲ႔ အျခား တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြက ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မပါ၀င္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေပးဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဘက္ေပါင္းစံု ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ေပးဖုိ႔၊ သတင္းနဲ႔မီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ တင္ျပေျပာဆုိခြင့္ေပးဖုိ႔၊ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ခြင့္ေပးဖုိ႔ စတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပအတုိင္အခံအင္အားစုမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ ဥေပကၡာျပဳခဲ့တဲ့အေပၚ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းက အႀကိမ္အႀကိမ္ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အတုိက္အခံပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအတုိင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ အေလးထားမႈမျပဳပဲ ၎တုိ႔ အစီအစဥ္အတုိင္းသာ ေရွ႕ဆက္သြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္သပိတ္ ေမွာက္ၾကဖုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားက စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

စစ္အစုိးရက ဘက္ေပါင္းစံုရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈေတြ ေ၀ဖန္မႈေတြၾကားထဲမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္၊ (၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ေၾကညာ” ဆုိတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖၚျပသြားပါတယ္။

တျပည္လံုးရွိ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးက ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ (ေအာက္လြတ္ေတာ္) မဲဆႏၵနယ္ ၃၃၀ ခု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ (အထက္လြတ္ေတာ္) အတြက္ကေတာ့ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ တစ္ခုျခင္းစီကုိ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ခုစီနဲ႕ အားလံုး မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၈ ခု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အတင္းအၾကပ္အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အတုိင္းဆုိရင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ ၄၄၀ ဦးရွိၿပီး၊ ၎အနက္ ၁၁၀ ဦးက စစ္အစုိးရက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရကေတာ့ ၂၂၄ ဦးရွိၿပီး၊ ၎အနက္ ၅၆ ဦးက စစ္အစုိးရက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ (အထက္လြတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လြတ္ေတာ္) စုစုေပါင္းအမတ္ဦးေရ ၆၆၄ ဦးရွိတဲ့ အနက္ ၁၆၆ ဦးက ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ စစ္အစုိးရက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မကေသးပဲ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္မယ့္ က်န္တဲ့ ၄၉၈ ဦးထဲမွာလဲ စစ္အစုိးရကုိ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီက ၀င္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံရအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

USDP အႏုိင္ရရွိဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ စနစ္တက် ျပင္ဆင္လာတဲ့ အတြက္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်ိန္းေသႏုိင္မယ္လုိ႔ ေနျပည္ေတာ္စစ္အုပ္စုက အေသတြက္ထားပံုရွိတယ္လုိ႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ တင္းၾကပ္တဲ့ဥပေဒနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္မႈ မ်ိဳးစံုေအာက္မွ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လြား ၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ အတုိက္အခံပါတီေတြက ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါက စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အာဏာလြဲေျပာင္းေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္အံုးမွာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

No comments: