သံဃာေတာ္မ်ား ပတ္စ္ပုိ႔ေလွ်ာက္ရန္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ေနာင္ခမ္းခါ
ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ | အဂၤါေန႔

ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားရန္ ခရီးသြားခြင့္လက္မွတ္ (ပတ္စ္ပုိ႔) ေလွ်ာက္သည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ အာဏာပုိင္မ်ားက ေထာက္ခံစာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတာင္းၿပီး တင္းက်ပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသြားခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္လုိသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည့္ သာသနာ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဌာန၏ ေထာက္ခံစာ အရင္ယူရသည္ဟု ဆုိသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ သာသနာ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဌာနတြင္ ယင္းေထာက္ခံစာ သြားယူသည့္ အခါ၌လည္း မိမိသြားမည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုခုတြင္ရွိသည့္ အသိျဖစ္ေစ၊ ဌာနတစ္ခုခုျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ေခၚစာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရံုး၏ ေထာက္ခံစာ ျပခုိင္းသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

ယင္းေခၚစာတစ္ခုခု မပါရွိပါက ခရီးသြားလမ္မွတ္ေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေထာက္ခံစာ လံုး၀ မေရးေပးေၾကာင္း ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းတက္ဖို႕အတြက္ ခရီးသြားလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန စာခ်သံဃာေတာ္တစ္ပါးက ဆုိသည္။

“ဦးဇင္းက ပတ္စ္ပုိ႔ေလွ်ာက္ဖုိ႔ အဲဒီရံုးကိုသြားေတာ့၊ သာသနာ့ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးဌာန ေထာက္ခံစာ လုိအပ္တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဦးဇင္းက ကမၻာေအးကုန္းမွာရွိတဲ့ သာသနာထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးရံုးမွာ ေထာက္ခံစာ သြားေတာင္းတယ္။ သူတို႔က ျပည္ပကေခၚစာ ျပရမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ သံရံုးေထာက္ခံစာလဲေတာင္းတယ္၊ ဘယ္လုိ ဆက္လုပ္ရမွာေတာ့ မသိေတာ့ဘူး”

ထုိ႔အတူ သာသနာ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးရံုးမွ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားက ေထာက္ခံစာ လာေရာက္ ေတာင္းယူသည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ရုိင္းျပစြာျပဳမူဆက္ဆံ ေျပာဆုိေနေၾကာင္းလဲ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္သည့္ ဦးဇင္းတပါးက ဆုိသည္။

“အဲဒီက ၀န္ထမ္းေတြက ေထာက္ခံစာသြားေတာင္းတာကို ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္ေျပာျပတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ေဒါသေတြ ႀကီးၿပီးေတာ့ ဆဲဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာတာ၊ ဟိန္းေဟာက္တာ၊ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး၊ ဦးဇင္း ဘာမွထပ္မေမးေတာ့ပဲ ဒီတုိင္းပဲ ျပန္သြားလုိက္တယ္”
ဟု ၎က ဆုိသည္။

No comments: