၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ကန္႔ကြက္သည့္ အခမ္းအနား ဂ်ပန္တြင္က်င္းပ


ခြန္ခမ္းတန္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၈)ရက္။


ဂ်
ပန္ႏိုင္ငံရွိ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (AUN-Japan)မွႀကီးမွဴး၍ နအဖစစ္အုပ္စု စစ္အာဏာတည္ျမဲၿပီး တိုင္းျပည္ကို ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျဖစ္ေစမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဆိုင္ရာဥပေဒ(၅)ရပ္ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္ အခမ္းအနားတရပ္အား တိုက်ိဳ Toshimaku ၿမိဳ ့နယ္ Minami Otsuka Da Ichi ခမ္းမ၌ ညေန ၆း၀၀ နာရီ မွ ၉း၀၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ နာဂစ္ဥပေဒကို အတည္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လုံးအတြက္ အက်ိဳးမျပဳသည္သာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသီးသီး၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးတိုကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖစ္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ နအဖစစ္အုပ္စု စစ္အာဏာတည္ျမဲၿပီး ဥပေဒအရ အခုိင္အမာ သက္ေသထူရန္သာျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ယေန ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယေန ့ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျပလည္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေျဖမဟုတ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအား ရႈတ္ခ် ကန့္ကြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ အတင္းအဓမၼက်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုလည္း ႏိူင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္မျပဳၾကရန္ ရည္ရြယ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။


အခမ္းအနားအစီအစဥ္
္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား မိမိတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳကာ အသီးသီးရႈေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆြးေႏြးကာ ကန္႔ကြက္သြားခဲ႔ၾကသည့္အျပင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔မွလည္း ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔မွလည္း မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားပါ၀င္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ အမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထား ရယူကာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျပည္ေထာင္စုဘြား တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား စုစုေပါင္း 100 ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ႔ၾကပါသည္။

No comments: