မေလးရွားတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ စည္ကားစြာ က်င္းပ

မတ္လ (၁)၊ ၂၀၁၀
ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ေနသည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအေန႔ပြဲေတာ္ အခန္းအနားတရပ္ကုိ စည္စည္ကားကား က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔မွာ ယခုႏွစ္အႀကိမ္ဆိုရင္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ေရာက္တုိင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့တလြားရွိ ေနရာအရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းစုေပါင္းၾကၿပီး ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပၾကည္ပါတယ္။

ယင္းပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္အခန္းအနားတြင္ ပြဲေတာ္လာ ပရိတ္သတ္မ်ားအား မိမိတို႔ပအုိ၀္းရုိးရာအကမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ကျပျခင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားသီခ်င္မ်ားသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား ေဟာေျပာတင္ျပျခင္းႏွင့္ ပအုိ၀္းရိုးရာအစားအစာမ်ား ေကြ်းေမြးျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္အခန္းအနားကို စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၾကပါတယ္။


No comments: