နအဖ၏စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ေရး ကင္တားနား ေတာင္းဆုိ


NEJ/ ၁၂ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက ႏိုင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တရပ္ ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးသြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနားက အဆိုတင္သြင္းလိုက္သည္။

မစၥတာ ကင္တားနားက ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ာနီဗာၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အႀကံျပဳတင္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို လာမည့္မတ္လ (၁၅) ရက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားကို မစၥတာကင္တားနားက ဖတ္ၾကားတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ မစၥတာကင္တားနားက ၎လက္ခံရရွိထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအခ်ိဳ႕သည္ နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံးက သတ္မွတ္ထားသည့္ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈ သို႔မဟုတ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတို႔တြင္ အက်ဳံး၀င္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးက စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖ၀ါရီလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ မစၥတာကင္တားနားက ေျပာဆိုထားသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ စစ္အစိုးရက ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားနွင့္ အစားအစာ၊ အိုးအိမ္ေနရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ၎က အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ထိုသို႔တာ၀န္ယူမႈ ကင္းမ့ဲေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ အက်ဳံး၀င္ မ၀င္ သိရိွႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း မစၥတာကင္တားနားက ေျပာၾကားသည္။

စစ္အစိုးရက ဟန္႔တားျခင္းမရိွဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ အစိုးရက ခ်မွတ္သည့္မူ၀ါဒမ်ားအရ အစိုးရထိပ္ပိုင္းအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာမွ ၀န္ထမ္းတို႔၏ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္ကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ကိုေအာင္ဒင္က ယခု အစီရင္ခံစာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအရာရိွ၏ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ အေရးႀကီးသည့္ ပထမဆုံး တင္ျပခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ နအဖကို မစၥတာ ကင္တားနားက ထပ္မံေတာင္းဆိုထားသည္။

No comments: