မဲနယ္ေတာင္ေဒသရိွ သမိုင္း၀င္ နမ့္ဟုတ္ေက်ာင္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ ပြဲေတာ္က်င္းပ

ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရိွ ဟိုပံုးျမိဳ႔နယ္ ၊ မဲနယ္ေတာင္ေဒသ နမ္းဟုတ္ေက်ာင္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္ၾကီးကို ၂၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ နမ္းဟုတ္ေက်ာင္း (Photo by Khun Ruk)

“နမ္းဟုန္ေက်ာင္းၾကီးက တကယ္ကိုသမိုင္းျဖစ္ စိတ္၀င္စား ေလ့လာစရာေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းၾကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းတိုင္ကလည္း တစ္ရာရိွတယ္။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ထိပ္မွာ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ အရင္ေခတ္တုန္းက ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေစတနာသဒၶါထက္သန္႔စြာ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳအင္အား သက္ေသျဖစ္တယ္“ ဟု ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ ပြဲေတာ္ေရာက္လာတဲ့ ဟိုပံုးျမိဳ႔က ဦးခြန္ဆရာဖို က ေျပာပါတယ္။

သမိုင္း၀င္ နမ္းဟုန္ေက်ာင္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ပြဲေတာ္မွာ ထူးျခားတဲ့ အလွဴမ်ားကေတာ့ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရိွ ေငြပေဒသာပင္ အပင္ေပါင္း(၁၀၀)၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပါင္း (၁၀၀)၊ နမ္းဟုတ္ေက်ာင္းၾကီး၏ သမိုင္း၀င္စာအုပ္လည္းထုတ္ေ၀ေၾကာင့္ ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလွဳပ္ရွားမွဳ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ခင္းက်င္းျပသထားေၾကာင္း Khun Ruk ေဖစ့္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ လွပသင့္တယ္စြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

နမ္းဟုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို အစျပဳတည္ေဆာက္ထားခဲ့ၾကသူ မဲနယ္ေတာင္ေဒသရိွ ပအို၀္းဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ၾကီးမွဳႏွင့္ စနစ္တက် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္ အကြက္ခ်ကာ ေတာင္ထိပ္မွာေနရာယူ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းၾကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။


ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ နမ္းဟုတ္ေက်ာင္း (Photo by Khun Ruk)

“ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္းမွာ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိတဲ့ သစ္လံုးနဲ႔ တည္ေဆာင္ထားတဲ့ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အအံုမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ အနည္းဆံုး အလံုး (၆၀) ေက်ာ္ ရိွႏိုင္တယ္“ ဟု ပအို၀္းစာေရးဆရာ ခြန္ေမြး (ဟိုပံုး) က ေျပာပါတယ္။

ယခုအခါမွာ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရိွသည့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားအား ယခင္သဘာ၀အတိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

No comments: