ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္က႑မွာ ထိုင္းဘာသာကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာ ရက္၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ (Yangon University of Foreign Languages-YUFL) ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ သင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ ထိုင္းဘာသာရပ္ကို စိတ္၀င္းစား ေလ့လာသင္ယူၾကသူမ်ားစြာရိွေၾကာင္း ျပီးခဲ့ေသာ ၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ နာမည္ၾကီး ထိုင္းသတင္းစာ တစ္ခုျဖစ္သည့္  ပရခ်ာခ်တ္ ထုရကိစ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ျဖစ္တဲ့ ထိုင္းဘာသာကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၇ ပညာသင္ႏွစ္၀န္းက်င္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ ထိုင္းဘာသာကို အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႕ရသည္အထိ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစု သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

လက္မွတ္ရသင္တန္းမွ အခုလက္ရိွ ပညာသင္ႏွစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ရွိ ဌာနတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ယူေနသူ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာရပ္ဌာမွာ ျပည္တြင္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဦးေရမွာ (၂၀၀၀)ေက်ာ္တြင္ ထိုင္းဘာသာရပ္မွာ ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ၾကီး
မစၥတာ ဖိစႏု ဆု၀န္နဘြတ္စ္

ထိုင္းဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူသူအမ်ားစုက ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြပဲျဖစ္ၾကတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားထဲမွာ အဓိကဘာသာရပ္ အေနျဖင့္ ထိုင္းဘာသာကို လာမည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမအုပ္စု အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ ထိုင္းဘာသာရပ္အဓိက ဘြဲ႔ရသူ ရိွလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ဟု မစၥတာ ဖိစႏု ဆု၀န္နဘြတ္စ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ၾကီးက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တြင္ အခုလက္ရိွအားျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြ အမ်ားစုက ထိုင္းဘာသာရပ္ကို စိတ္၀င္စားမွဳ ရိွၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလမွာလည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ထပ္ျပီး တိုးခ်ဲ လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္း၀င္းေဇာ္ မွ ေျပာပါတယ္

လာမည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ထိုင္း ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္မွဳ (၆၅) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ ရည္ရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆထက္ပိုျပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင့္လည္း သိရပါတယ္

No comments: