သတင္းအက်ဥ္း - RCSS/SSA နဲ႕ PNLO တိုက္ပဲြျဖစ္

September 13, 2012 | Taunggyitime

ဒီေန႔မနက္ ၁၁း ၁၅ နာရီအခ်ိန္မွာ RCSS/SSA (အာစီအက္အက္) က PNLO ပီအဲန္အယ္အိုကို ပစ္လိုက္တယ္။ ကန္တူးႀကီးေဒသရွိ နမ္းပတဲက္ႏွင့္ နားဟီးရြာၾကားမွာ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ တိုက္ပဲြျဖစ္ခဲ့တယ္။

"RCSS/SSA က ဝ (UWSA) နဲ႕လည္းျပသနာ တက္တယ္။ လားဟူျပည္သူ႕စစ္နဲ႕လည္းျပသနာျဖစ္တယ္။ အစိုးရစစ္တပ္နဲ႕လည္း ျပသနာျဖစ္တယ္။ (SSS) အက္ ၃ လံုးနဲလည္း ျပသာနာျဖစ္တယ္။ ယခု PNLO ပါ ျပသနာရွာလာတယ္ဆိုတာ RCSS/SSA က ဘယ္လိုမ်ဳိးတပ္လည္းေတာ့ နားမလည္ေတာ့ဘူး" လို႔ PNLO တပ္မွဴးတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။

No comments: