ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ လူမွဳေရး အသင္းအဖြဲ့ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဟု ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာ

Written by ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ၾကီး) September 21th, 2012 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၂၀- ၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆီဆိုင္ျမိဳ့ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာ၊ ပံုေလာင္းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မွ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လွသိန္း ႏွင့္ ေနာင္ေက်ာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေမာင္စိုး တို့ အဖြဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုနဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။

၄င္း ေတြ့ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ လူမွဳေရး အသင္းအဖြဲ့တို့ကို အေၾကာက္တရားကင္းစြာနဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ဟု ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လွသိန္း က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာသူ ေဒသခံ ပအို၀္းရြာသူၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးခြန္ေအာင္ခမ္း က ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္ ကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

"ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္တို့ ရြာမွာလာျပီး ေဒသခံ မိဘလူထုမ်ားနဲ့ ေတြ့ဆံုခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ ေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း တင္ျပခြင့္ရပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသလည္း ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ပါတယ္"

အဲဒီအခမ္းအနားမွာ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး အဖြဲ႕ ဥကဌ ဦးခြန္စံလြင္ ၏ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ၊ အေၾကာက္တရား မရွိေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခ်င္ရင္ လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ပါတီ ဥကဌ ဦးခြန္စံလြင္ ကိုယ့္စား ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ပါတီ မွ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လွသိန္း က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္ ။

အဲဒီ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ား (၄၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ျပီး ပအို၀္း ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ နဲ့ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္။

No comments: