ထိုင္းယဥ္ေက်းမွဳ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ Thai PBS ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားရိုရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလည္းပါ၀င္

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ၾကီး) ။ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ခ်င္းမုိင္ ( ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္) ။    ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမွဳ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ Thai PBS ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈကို မေမ့ မေပ်ာက္ေစရန္ ရည္စူး၍ ကရင္ရိုးရာ ဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲေတာ္ၾကီးတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလည္း ပါ၀င္တင္ဆက္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္ ။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအုပ္စုတြင္ စာရင္းထည့္သြင္းထားသည့္အတြက္၄င္း အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသ၏ နယ္စပ္ေဒသရိွ သဘာ၀ သစ္ေတာ ေရ ေျမ မ်ားကို ဦးစီး ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေဒသခံလူထုျဖစ္သလို ကရင္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ျပီ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္း မ်ားစြာကိုလည္း ပြဲေတာ္တြင္ ပူးေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

ကရင္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ရိုးရာဓေလ့ ႏွင့္ ယ်ဥ္ေက်းမွဳ ပြဲေတာ္တြင္ ကရင့္ရိုးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ မဂၤလာပြဲ၊ ကရင္တူရိယာျဖစ္ေသာ ခန၊ မယ္ဒလင္၊ ေသာတူႏွင့္ ေစာင္း စသည့္တူရိယာမ်ားကို တီးမႈတ္ တင္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ကရင္ ဒံုးအကလည္း ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

၎ပြဲေတာ္ တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာဓေလ့ ယ်ဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာမ်ားကို လည္း မေမ့မေပ်ာက္ ထိန္းသိမ္းမွဳမ်ားရိွေစဖို့ ထိုင္းအစိုးရ အၾကီးအကဲမ်ား၊ ထိုင္းပညာရွင္မ်ားလည္း လာေရာက္ ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္မွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားရိုးရာယ်ဥ္ေက်းမွဳ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသျပီး နာမည္ၾကီး ကရင္တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူ စံုတြဲအဆိုေတာ္ ခ်ိ ဆု၀ိဇာ လည္း လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

ကရင္တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာဓေလ့ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ၾကီးသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမွဳ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ Thai PBS ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တဆင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ျပသ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရိွပါတယ္။

No comments: