ေမ့မရႏိုင္ေသာ ပအို၀္းဂီတစာဆို ခြန္သာဒြန္း

ျပဳစုေရးသားသူ။   ။  ခြန္းဇံ (ခ) ခြန္ေမးလို႔ | ေတာင္ႀကီး

ျပင္ပသရုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တားဆီးနိုင္ရန္ မိမိတုိ႔ပအုိ၀္း အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ရမည္။ မိမိတုိ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မိမိျပည္သူမ်ား သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မိမိယဥ္ေက်းမႈ အနုပညာမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းးရာတြင္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ထိန္းသိမ္း၍ မရနိုင္သျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး ထိန္းသိမ္းသြားမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါမည္။

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအနစ္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အရာမ်ားကို မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးစံမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္ လူမ်ိဳးပါကြယ္ေပ်ာက္သြားနိုင္သည္။

မိမိတို႔ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ရာတြင္ စာေရးသူ၏ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္တစ္ေယာက္ ဆရာသမားတစ္ေယာက္၊ ပအို၀္းဂီတစာဆို အနုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ခြန္သာဒြန္း၏ ရုပ္ပံုလႊာကို မ်က္ေစ့ထဲ တန္းျမင္မိသည္။ ခြန္သာဒြန္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖဲုင္မြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖဲုင္မြန္းရြာတြင္ အဖဦးဟိန္းေမာင္၊ အမိေဒၚနန္းလြန္းတို႔၏ ဒုတိယသားရတနာျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ဖဲုင္မြန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး စာေရးတတ္ ဖတ္တတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ဖခင္ဦးပာိန္းေမာင္ (ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ) က ခြန္သာဒြန္းကို ကေလာၿမိဳ႕၊ ကင္းစ၀တ္သာသနာျပဳေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားပို႔ၿပီး ပညာသင္ၾကားေစခဲ့သည္။

ပင္ကိုပါရမီရွိေသာ ႀကိဳးစားလိုေသာ ခြန္သာဒြန္းအေနျဖင့္ မိေ၀းဖေ၀း တစ္ရပ္တစ္ေက်းတြင္ စာကို အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ပညာခၽြန္ဆု သာမက သီခ်င္းအဆိုေကာင္းသည့္ဆုမ်ားကိုပါ ရရွိခဲ့သည္။ ကေလာကင္းစ၀တ္ေက်ာင္းတြင္ န၀မတန္းေအာင္သည္အထိ ေနထိုင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၆၄-၆၅ ခွႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေရး အထက္တန္း (ဒသမတန္းေအာင္မွတ္အရ တိရိစၧာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္ - ရန္ကုန္) သို႔ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ဟူသည္ အထက္တန္းပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူးရာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးရာ၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းရာ ဌာနျဖစ္သည္။ နိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသိပညာရွင္ႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာဌာနဟူလည္း ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ စိတ္ဓာတ္ ႀကံ႕ခိုင္ရသည္။ စာရိတၱေကာင္းရသည္။ သေဘာထားျမင့္ျမတ္ရမည္။ ခြန္သာဒြန္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စေရာက္ေသာႏွစ္သည္ တကၠသိုလ္မ်ား တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖြဲ႕စည္းခြင့္ လွဳပ္ရွားခြင့္ စရေသာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ ဗမာ၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကထား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးလွဳပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားအေၾကာင္းကို ေပာာေျပာၾကသည္။

ခြန္သာဒြန္းနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ပအို၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ၾကားရန္ စုေ၀းေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အျခားညီအစ္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ၾကသည္။ အေတြ႕အႀကံဳ ရယူခဲ့ၾကသည္။ အျမင္ျခင္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦးက သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခ့ဲၾကသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္ဗီဇအရ စိတ္ရင္းေကာင္းျခင္း၊ အပင္ပန္းခံနိုင္ျခင္း၊ တက္ၾကြ၍ စြန္႔စားလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြတတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျဖဴ စင္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္အေျခခံ ကိုယ္စီ ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ခြန္သာဒြန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အပင္ပန္းခံ၊ အဆင္းရဲခံ၍ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအ ခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးရန္ မိတ္ဆံုေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္နိုင္ေအာင္ စီစဥ္သည္။ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း စုမိၾကေသာအခါ ဆရာပါေမာကၡႀကီးမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ တကၠသိုလ္အႀကီးအကဲ ပါေမာကၡမ်ားကလည္း တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေသာ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္ပာူေသာမႈအရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္းကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိလာခဲ့သည္။

ခြန္သာဒြန္းဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သို႔ လည္ေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တက္ ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္ နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသို႔ အေရာက္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းနိုင္ရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ၾသ၀ါဒ ခံယူခဲ့သည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားထံ ေကာင္းျမတ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ပအို၀္းစကား ေျပာ သင္တန္း ဖြင့္လစ္ခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းစာေပ သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းအက ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ပအို၀္း ေခတ္ေပၚသီခ်င္းမ်ား ေရးဆက္သီဆို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ခြန္သာဒြန္းသည္ ကေလာသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့စဥ္ ဂီတအႏုပညာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံေကာင္းခဲ့ပာန္တူသည္။ ပအို၀္းသံစဥ္ ပအို၀္းပာန္ ပအို၀္းသီခ်င္းစပ္ဆိုရာတြင္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးကဲ့သို႔ ပသာဒအလွ ခံစားမႈအျပည့္ရွိသည္။ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးကဲ့သို႔ အျမင္စူးရွသည္။ တစ္ကယ့္ ဂီတပညာရွင္ တစ္ဦးပမာ၊ ေခတ္သမယကို ခံစားႏိုင္မႈ စသည္တို႔ ပိုင္ဆိုင္နားလည္သူျဖစ္သည္။ 
ခြန္သာဒြန္းသည္ ေခတ္ကို မ်က္ေျခမပ်က္၊ ေခတ္ကိုအမီလိုက္ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစားသည္။ ခြန္သာဒြန္း ေရးစပ္သီဆိုခဲ့ေသာ သီခ်င္းမ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ ေပၚလြင္သည္။ အသံုးအႏႈန္း အႏွစ္သာရမ်ား ျပည့္၀သည္။ ပအို၀္းဆန္၍ နားဆင္သူ စြဲမက္ေစသည္။ ကိုယ္ပိုင္သေကၤတ ထည့္ႏိုင္သည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

အႏုပညာဟူသည္ ေလာကသဘာ၀တရားတြင္ မရွိလွ်င္မျဖစ္သည့္အရာ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ အႏုပညာသည္ သူ႕ အလိုအေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္အရာမပာုတ္၊ အသိပညာ တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္မႈ ဥာဏ္ရည္အားသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးမားလာသည္။

ခြန္သာဒြန္း ေရးသားသီဆိုခဲ့ေသာ၊ စမႈးနမ္၊ အြဴး ယင္းယင္း၊ ယီးရြမ္ပာဲုင္း၊ ပဥ္အြဥ္သစၥား၊ ေငါ၀္းလိုခို၊ ကံးေက်ာင္ေဖး၊ က်ိဳးဆြဳမ္းေက်ာင္သားတသာ၊ ေနာင္အင္းယား တြမ္းကံေကာ္းျခာ၊ ရက္ကယ္ထဲင္းသီ၊ ထာေဗင္းမင္း၊ ေမတၱားအာအာ ရြဥ္ဗြာယြမ္ယြမ္၊ ခ်ယ္ရီက၀္းခိန္ေ၀း သဲင္လြဥ္၊ ၀ါင္မူးလီႏွင့္ ေကာ၀္းတဲုင္မြံ စသည့္ သီခ်င္းမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္သူ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ရည္ညြန္းထားသည္။ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ ထင္ဟပ္သည္။ အမ်ိဳးသားဟန္ပန္ အျပည့္ပါရွိသည္။ တီးရီးရီးေရာ့၊ ပာြိဳန္ဟ၀္သဲင္မဲုင္းေရာင္ရပ္၊ ပအို၀္းသြီး၊ ပအို၀္းခြိဳ၊ မ်ိဳခြန္ခြိဳ၊ ေမာင္တဆြဴး၊ ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္၊ ဖူးေ၀းစြီစူ၊ ေနာင္ရြီး၊ ဖိုးကြင္တြဴး၊ ေသင္လားခံဗီး စသည့္သီခ်င္းမ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထက္တန္လာေစရန္ မိမိယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကရန္ႏွင့္ မိမိေဒသကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေစရန္ လႈပ္ေဆာ္ထားသည္။ “ခမ္းရင္သားဖူးေ၀းရင္” ေတးသီခ်င္းသည္ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေဖာ္က်ဴးထားသည္။

ခြန္သာဒြန္း၏ တသီးထီ၊ မိုးဦးရားသီး၊ ေ၀င္လြယ္ေကာ္း၊ ထင္းေက်ာင္းဆဲင္ေတာင္ပြိဳ ႏွင့္ မမွတ္မိေတာ့သည့္ အျခားေတးသီးခ်င္းလည္း မ်ားစြာရွိေနဦးမည္ပာု ယံုၾကည္ပါသည္။ ခြန္သာဒြန္း ေရးစပ္သီဆိုခဲ့ေသာ ပအုိ၀္းသီခ်င္းမ်ားသည္ သီးခ်င္း၏စံမ်ားျဖစ္ေသာ သံစဥ္ေကာင္းျခင္းတို႔ႏွင္ ့ျပည့္စုံသည္။ အထက္ပါ ခြန္သာဒြန္း၏ သီခ်င္းမ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္ လူလတ္ လူႀကီး မည္သူမဆို အလြယ္တကူ လိုက္ပါ သီဆိုႏိုင္ၾကသည္။ သီခ်င္းတိုင္း ပအို၀္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္နည္းမပာုတ္ တစ္နည္းဆက္စပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ခြန္သာဒြန္းသည္ တိရိစာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္ဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉ရ၂ ခုႏွစ္တြင္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ တိရိစာၦန္ ေဆးကုသေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အမွဳထမ္းခဲ့သည္။

ခြန္သာဒြန္းသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္ ဆရာဦးစံတူႏွင့္ ဆရာမ ေဒၚနန္းဗဲ့ တို႔၏သမီး ေဒၚနန္းစန္းၾကည္နွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴးမွ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဘန္းယဥ္ၿမိဳ႕သို႔ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ အမႈထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဒု တိယအႀကိမ္ ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည့္သူ႕ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည္႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ငန္းစစ္းေဆးေရး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ ည (၆) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဦးတာကလယ္ဦးေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒလြမ္းမုိးသည့္ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ရလလဖ) လက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ လာေရာက္၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခြန္သာဒြန္းတစ္ေယာက္ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ခြန္သာဒြန္း၏ ဇနီးႏွင့္ အတူ သားႀကီး ခြန္သိန္း၊ သားလတ္ ခြန္ဗညား ႏွင့္ သမီးငယ္ နန္းသာသာေထြးတို႔ က်န္ ရစ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္၏ ဆြဲငင္နိုင္မႈအားသည္ အလြန္ႀကီးမားလွပါသည္။ ဆိုးေမြ ေကာင္းေမြကို ဆူးရွျမန္ဆန္စြာ ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ ဂီတႏွင့္ အနုပညာရွင္မ်ားသည္ ျဖဴစင္ရုိးသားၾကၿပီး မိမိအနုပညာ ရွင္သန္၀င္းလက္မႈေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရြင္ ၾကည္ႏူးေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အေသြးအေရာင္မရွိ ပကတိျဖဴစင္ ရုိးသားသူပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ပအို၀္းဂီတစာဆို ခြန္သာဒြန္းတစ္ေယာက္ လက္နက္မ်ိဳးစုံျဖင့္ လုပ္ႀကံခံရသည္မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္မဆံုး ရွိေနၾကပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

No comments: