လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသူကုိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္က သတ္မွတ္ေနဆဲ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္| ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၀| ဗုဒၶဟူးေန႔

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၅ ႏုိင္ငံက လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသည့္သူမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇ ႏုိင္ငံက လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံသူကုိ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း ခံရသည္ဟု ILGA ကုိ ကုိးကား၍ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ The Independent သတင္းဌာနမွ အစီခံထားသည္။

“ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၅ ႏုိင္ငံက လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသည့္သူကုိ အေရးယူေထာင္ခ်ပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏုိင္ငံသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ခြဲျခားမႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒ ရွိပါတယ္၊ ၂၆ ႏုိင္ငံသာ လိင္တူဆက္ဆံသည့္သူမ်ားကုိအေျခခံသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္”

မည္သည့္အရပ္ေဒသမဆုိ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသူမ်ားျဖစ္သည့္အခ်က္ကို အေျခခံ၍ အသက္ ေသေရးရွင္ေရးကိစၥျဖစ္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႕ ILGA ၏ မွတ္တမ္းသုေတသနေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။

No comments: