(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ (အၾကိဳ)စကား၀ိုင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ္အျမင္

ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ) | ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းေျပာရင္ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရဘူး။ အတိတ္သမိုင္းေတြရဲ့အမွားေတြ ၊ အမွန္ေတြကို ပစၥဳပၸန္ ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို့အေနနဲ့ မျဖစ္မေန သံုးသပ္ဖို့အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ (Analysis)ေခၚတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ အနာဂတ္လွပဖို့အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္လို့ နားလည္ပါတယ္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္အေျဖေတြ သမာသမတ္က်ေလ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရ လြယ္ကူေလဘဲလို့ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ သမာသမတ္က်တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္အေျဖေတြအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ တို့ အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ျပႆနာေတြဟာ ဒီအတိုင္းဘဲ ဆက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ဆိုေတာ့ --- အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သာမဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ ေအာင္လည္း မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ခံယူခ်က္ေတြ မထားဖို့အထူးလိုအပ္တယ္လို႔ ေလးေလး နက္နက္ ေျပာလိုပါတယ္။ ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ၊ ခံယူခ်က္ေတြဟာ ပင္လံုရဲ့ ကတိက ၀တ္ေတြ ၊ သေဘာတူညီမွဳေတြကို တိုက္ရိုက္ စိန္ေခၚေနသလိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ပင္လံုရဲ့မူေတြ ၊ ပင္လံုရဲ့သေဘာတူညီမွဳ ကတိက၀တ္ ေတြအတိုင္း ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထားဖို့ ၊ အဲဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ခံယူ ခ်က္ေတြအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို့ အလုပ္လုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို့ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ျမင္ခ်င္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးရဲ့ ဖြားဖက္ေတာ္ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားလိမ့္မယ္လို့ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္းေတြဟာ သမိုင္းထဲမွာဘဲ ထားခဲ့ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီပေဒသရာဇ္ေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ရခိုင္၊ မြန္စတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ သီးျခားႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္တည္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ (၁၁)ရာစု၊(၁၅)ရာစု၊(၁၈)ရာစုမွာတည္ေဆာက္ ခဲ့တဲ့ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နဲ့ ပင္လံုမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တို႔ဟာ သီးျခားစီျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုကို တခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ရွည္လ်ွားခဲ့တယ္လို့ ျမင္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မ်ားဟာ အင္အားရွိသူက အင္အားနည္းသူကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္မ်ိဳးနဲ့ ဒီေန့အခ်ိန္မွာ တည္ေဆာက္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ ရွမ္း၊ကခ်င္စတဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ိဳးကို ပင္လံုမွာ ေျမျမွဳပ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပင္လံုဟာ စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ပင္လံုဟာ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးရဲ့ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ ညွိႏွိုင္းသေဘာတူညီမွဳေတြ၊ကတိက၀တ္ေတြနဲ့ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အင္အားနဲ့သိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ့ အေျဖရွာခဲ့တယ္။ေသြးေျမမက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္တယ္။ ယဥ္ေက်းတဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို့အားလံုးဟာ ပင္လံုရဲ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွဳမ်ိဳးကိုမျဖစ္ မေန ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဒီေန့အခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနျခင္းဟာ ပင္လံုရဲ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွဳ မဖြံ့ၿဖိဳးခဲ့ျခင္းရဲ့ ရလာဒ္လို့ဘဲျမင္ပါတယ္။ ပင္လံုရဲ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွဳေတြအတိုင္း ၁၉၄၇ ခု ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ့ အေျဖရွာခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမွဳဟာ အင္အားရွိသူက အင္အားမရွိသူကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ေရးဆိုတဲ့ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို့ ေမာင္းႏွင္ခဲ့တဲ့အခါ ျပည္တြင္း စစ္ဟာ အေတာက္ေလာင္ဆံုးေသာ ကာလကို တြန္းပို့ခဲ့သလိုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ --- ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ့စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္ေထာင္စုအမည္ခံ တျပည္ေထာင္စနစ္နဲ့ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊တိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေတြနဲ့ ဆက္စပ္ၿပီး စတုတၳစစ္အင္ပါယာကို တည္ေထာင္ခဲ့တယ္လို့ ေျပာရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာတဲ့ ပင္လံုရဲ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွဳကို ေျမျမွုပ္ပစ္လိုက္ၿပီး ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ေသြးေျမက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးလာခဲ့ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရဲ့ဖြားဖက္ေတာ္ ျပည္တြင္း စစ္ကို လံုး၀ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာလိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာတဲ့ ပင္လံုရဲ့ ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို မျဖစ္မေန ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို့လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပင္လံု ကတိက၀တ္ေတြအတိုင္း တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေနတယ္ဆို တာကို ယံုၾကည္ထားဖို့၊ခံယူထားဖို့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ပေဒသရာဇ္ေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တျပည္ေထာင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နဲ့ ကြားျပားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ အင္အားနဲ့ သိမ္းပိုက္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ အနာဂတ္ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္လည္တည္ ေဆာက္ေရးမွာ ပင္လံုမွာ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူတဲ့၊ ျပည္နယ္တိုင္းတန္းတူအဆင့္မ်ိဳးနဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ သင့္တယ္လို့ ျမင္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ့ ေျပာရရင္ သီးျခားႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျပည္ေထာင္ေတြ စုေပါင္း ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး ပင္လံုမွာ ညွိႏိွုင္းေဆြးေႏြးမွဳေတြနဲ့ အေျဖရွာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ပင္လံုရဲ့ အေျဖ ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ ေဆာက္ေရးမွာ ဗမာျပည္ကို အျခားျပည္နယ္မ်ားလို ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ဖြဲ့စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူခြင့္ကို ေပးဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္တိုင္းဟာ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ၾကီးသည္ျဖစ္ေစတူညီတဲ့ကိုယ္စားျပဳမွဳေတြနဲ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရး အရတန္းတူမွဳကို လက္ေတြ့ျပသဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးရဲ့ အေျဖလို့ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ။

No comments: