HIV ေ၀ဒနာရွင္ကုိယ္တုိင္ HIV AIDS ပညာေပးေဆြးေႏြး၀ုိင္းကုိ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

ခြန္ထီးခမ္း | ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ျမန္မာတစ္နုိင္လုံး တစ္ကုိယ္ေတာ္စက္ဘီးနင္းျပီး အသက္သုံးဆယ္ငါးႏွစ္ရွိ HIV ေရာဂါ (၉) ႏွစ္တိတိခံစားရသူ ေမာင္စရကုိ က HIV AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ ေကာင္ေရြလူမႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္ရုံးတြင္ လူငယ္ သုံးဆယ္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ခဲ့ဟု သိရသည္။

“တစ္နုိင္ငံလုံး လိုက္လံျပီး ေဒသေပါင္း ၂၅၈ ေနရာေလာက္သြားဖုိ႔ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမယ္လုိ႔ေတာ့ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု ေမာင္စရကုိက ေျပာပါသည္။

ယခုေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ေရာက္သည့္ခ်ိန္ထိ မုိင္ေပါင္း ၁၄၂၀ ထိစက္ဘီးစီးနင္းလာခဲ့ျပီး ျဖစ္ျပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးမွ ကကၠဴဘုရား၊ တဆင့္ ဘန္းယဥ္၊ ဟုိပုံး သုိ႔ခရီးဆက္ရန္ရွိသည္ ဟုသိရသည္။

ေဆြးေႏြးဖလွယ္၀ုိင္းတြင္ ေမာင္စရကုိက HIV ေရာဂါ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သေဘာၤသားတစ္ဦးမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ HIV ေရာဂါသည္ အမ်ိဴးမ်ိဴးကူးစက္နုိင္ေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူအမ်ားစု က HIV ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြကုိ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ စသည့္ စရိတၱပ်က္ေသာသူမ်ားဟု သာထင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။

အျခားကူးစက္နုိင္ေသာ ေသြးသြင္းျခင္း၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း၊ မိခင္မွကေလး စေသာကူးစက္နုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ္လည္း လူအမ်ားက HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကုိ ခြဲျခားမႈမ်ားျပားေနသည္ အဆုိးျမင္ေနဟု သိရသည္။

လပြတၱာမွာရွိသည့္ ၁ ႏွစ္ခြဲဲကေလးတစ္ေယာက္သည္ မိခင္ေရာ၊ ဖခင္ကပါ HIV ပုိးမရွိေသာ္လည္း အဲကေလးက HIV ပုိး ရွိေနသည္။ “အဲဆုိအဲကေလးက လိင္အေပ်ာ္အပါး လုိက္စားလုိ႔လား” ဟု ေမာင္စရကုိ ကေျပာသည္။ အမွန္မွာ ကေလးသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ရာမွ Window Period ေသြးကုိေသြးသြင္းမိေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးသည္လည္း HIV ေရာဂါခံစားရျပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားခဲ့သသည္။“ဒီေဆြးေႏြးမႈ မတုိင္ခင္ထိ ေတာ့ HIV ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦးက သူတုိ႔မေကာင္းတာလုပ္လုိ႔ အေပ်ာ္ပါးလုိက္လုိ႔ပဲ အေတြးထဲမွာရွိေနတယ္။ ခုေတာ့ HIV ေ၀ဒနာရွင္တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ျခား ဓါးတုိ႔ ေသြးသြင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ကူးနုိင္တာကုိလည္း စဥ္းစားမိလာတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ႏွစ္သိမ့္ရမဲ့နည္းလမ္းေတြလည္းရလာတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူ ခြန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေမာင္စကုိရက လူငယ္မ်ားကုိ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမ်ားကုိ HIV ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ ေ၀မွ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ေရာဂါမကူးစက္ရေအာင္ ဆင္ျခင္တုံတရားမ်ားျဖင့္ ေနရန္တုိက္တြန္းသြားသည္။

မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားေတြ႔ရွိပါက အမ်ားသိမွာစုိးသျဖင့္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္မကုပဲ အစုိးရမွ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္ျပသရန္ႏွင့္ ေဆးပုံမွန္ေသာက္သုံးပါက သက္သမ္းေစ့ ေနနုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာနိင္ငံဟာ HIV ကူးစက္ခံရမႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ခုႏွစ္ေထာင္ထိရွိေသာ္လည္း ေအစုိးရ၏ ေဆး၀ါးေပးနုိင္မႈသည္ ယခုခ်ိန္ထိ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိသာ ေထာက္ပံ့နုိင္ျပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးျမွင့္နုိင္ရန္ က်န္းမာေရး႒ာကစီစဥ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားသည္ ဟုသိရသည္။

“ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ အစုိးရရဲ႕ က်န္းမာေရး႒ာနမွာ တရား၀င္လုပ္ျပီးေတာ့ တစ္နုိင္လုံးရွိ မူလတန္းေက်ာင္းအစ တကၠသုိလ္ထိ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္နုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားသြားမည္” ဟု စရကုိ ကမိမိ၏ အနာဂါတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေျပာျပပါသည္။

ေမာင္စရက တစ္နုိင္လုံးခရီးသြားႏုိင္ဖုိ႔ စက္ဘီး ႏွင့္ ေဒသအလုိက္အခ်ိန္အဆက္မ်ားကုိ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္း ဦးေက်ာ္သူတုိ႔ကေထာက္ပံ႕ျပီး သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဒသခံ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကလည္း ကူညီေပးသည္။ ARV ေဆးမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္စာ ေသာက္သုံးရန္အတြက္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း ေထာက္ပဲ့ေပးသည္ ဟုသိရသည္။

No comments: