သင္ခန္းစာထဲက ရတနာသိုက္

ေဆာင္းပါး | ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

လွပသည့္ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ဆိုၿပီး ေတာင္းႀကီးၿမိဳ႕သည္ ေအးခ်မ္းေသာ ေတာင္ေပၚေျမ အေနာက္ေတာင္ ေလညွင္းေျပေျပရႈ႕သည့္ ရွမ္းျပည္၏ ရႈ႕ခင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္တန္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္တန္း ႏွစ္သြယ္ၾကားမွ လွပစြာနဲႏွင့္ ရွင္သန္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ သဘာ၀အင္းေလးကန္လည္း တည္ရွိေနသည္။ အျခား ပင္းတယလိႈင္ဂူ၊ ထန္စန္းဂူႏွင့္ ကကၠဴဘုရား ေစတီမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရြဧည့္သည္ မိတ္ေဆြေတာ္မ်ားအား အလည္ေပ်ာ္ရန္ စြဲေဆာင္နုိင္ေသာ သဘာ၀ရႈ႕ခင္းအျပည့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုထိုေသာ သဘာတရား အလွအပမ်ားသည္ ေန႔လႏွစ္မ်ား ၾကာရွည္စြာ တည္တံ့ရွင္သန္ေစလိုပါသည္။ ၀ိသမေလာဘလူသားတို႕၏ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မလြတ္ကင္းမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရၿပီးအထိ ပညာသင္ယူလာသည္မွာ “ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာသယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္” ဆိုသည့္စာကို အတန္းတိုင္းလုိလိုတြင္ မွတ္သားက်က္မွတ္ထားခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုစာသားမ်ားကို ဖတ္မွတ္က်က္ရေသာအခါ တိုင္း၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္မိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါသနည္း။ တကယ့္အမွန္ပင္ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားျဖစ္ရသည္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဂုဏ္ယူခဲ့မိသည္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္သည့္ နိုင္ငံေျမထဲတြင္ ေမြးဖြားၿပီး သယံဇာတၾကြယ္၀သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံေျမကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေသာ ျမန္မာနုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႕ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀အလွတရားမ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာတည္ရွိေနသည့္ ဌာေနရွမ္းျပည္သား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရသည္ကိုလည္း ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးမိသည္။ ဂုဏ္ယူမိသည္။ သို႕ေသာ္ သဘာ၀အလွ တရားမ်ားသည္ သဘာ၀သယံဇာတ၏ ရင္ခြင္တြင္ ရွင္သန္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာဘသားေကာင္တို႕၏ ပေယာဂကို ညဳိ႕ခံမိေသာ သယံဇာတသည္ သူ႕ရင္ခြင္၏ အလွတရားမ်ားအား မဆင္ျခင္နိုင္၊ မငဲ့ညွာနုိင္မွာကို စိုးရိမ္မိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ပညာသင္ရြယ္ ေက်ာင္းသားဘ၀ၿပီးေျမာက္လာ၍ ကိုယ့္၀န္ကိုယ္ထမ္း ေနရသည့္ ဘ၀အခန္းက႑ကို ေလ်ာက္လွမ္းေနရသည္။ လုပ္ငန္းရွိေနရာကို သြားေနရပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိေလရာကိုလည္း အလည္သြားရင္း ေရာက္ေလရပါသည္။ သြားေလရာ ေရာက္ေလရာ ေနရာတကာတြင္ လူသားတို႕ ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္၍ မရသည့္ အႏႈိင္းမဲ့ ေတာင္သြယ္ေတာင္တန္းျပာႀကီးႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို လုယက္ဖ်က္ဆီးမည့္ သားေကာင္မ်ားအား ေမြးေနသည္ကိုို ျမင္ေတြ႕ ေနရပါသည္။ လုပ္ေနလ်က္ တန္းလန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ၆ မိုင္အကြာ ေဒသတေလ်ာက္၌ ယခင္အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ ေတာေတာင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပသည့္ နယ္ေျမေဒသျဖစ္သည္။ ပင္းပက္စက္ရံု ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေႏြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီမ်ားတြင္ ဖုံႏွင့္စက္ရံုမွ အခိုးအေငြ႕မ်ား တဟုန္းဟုန္း ထပါေတာ့သည္။ မိုးရာသီမွာလည္း စက္ရံုမွစြန္႕ပစ္ေသာ သံေခ်းသံစသံရည္မ်ား၊ စက္ရံုမွ မလိုအပ္ေသာ စက္ဆီအညစ္အေၾကးမ်ား ေရတြင္စီးပါလာကာ အနီးရွိရြာမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရေရာ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ပါ ဒုကၡေတြ႕ရပါေတာ့သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ္းဆီးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာအမ်ားစု၏ လုပ္ကိုင္က်က္စားရာ ေတာင္ယာလယ္ယာေျမမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပင္းပက္စက္ရံု၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေျမဧရိယာျဖစ္ေနရပါသည္။ ထိုသို႕လယ္ယာမဲ့ လက္လုပ္မဲ့ျဖစ္သြားသည့္ ေဒသခံေတာင္ယာ စိုက္သမားအမ်ားစုအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကသနည္း။ သမာအာဇိ၀အလုပ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကသလား။ သို႕မဟုတ္ မသမာမႈနည္းကို က်င့္စြဲသြားသည့္နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနၿပီလား။ စဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ ၿမိဳ႕နယ္ နိမိတ္သည္ ပို၍ပို၍ က်ယ္လာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆီဆိုင္၊ ဆိုက္ေခါ၀္၊ ဘန္းေယန္လမ္း၊ လိြဳင္လင္၊ မိုင္းပြန္လမ္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးလမ္း ထိုလမ္းသံုးလမ္းဆံု၍ အခ်က္အခ်ာက်ရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕သည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနယ္နိမိတ္သည္ တေန႕တျခား က်ယ္ျပန္႕ ႀကီးမားလာေနသည္။ မၾကာမွီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမႀကီးတေလ်ာက္ ၿမိဳ႕ခ်င္းဆက္လာနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ ထုိၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈသည္ ပင္းပက္စက္ရံု၏ အႏၱရာယ္ေဘးတြင္ ရွိေနသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ တီက်စ္စံျပေက်းရြာတြင္လည္း ေအဒင္ကုမၸဏီ၏ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ေနအိမ္မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ခံရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ေဒသခံရြာမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားသည္ ယေန႕အခ်ိန္ခါမွ နယ္ျခားျပည္ျခားက ေရာက္လာေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ဖဲြ႕၏ အလိုအရ ေရြ႕ဖယ္ေပးရသည္။ လုပ္ကိုင္က်က္စားေနသည့္ တဖက္က ေတာင္ယာၿခံမ်ားကို ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္၍ ေတာင္ယာၿခံမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရသည္။ ထိုတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္လာေသာ ေျမစာမ်ားကို က်န္တဖက္မွ လယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ ဖို႕ခ်၍ ေတာင္ယာေျမေရာ လယ္ယာေျမမ်ားအပါ အကုန္အကုန္ဆံုးရႈံးရသည္။ စိမ္းစိုေနသည့္ ေတာင္ယာစိုက္ခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေျမနီခ်ဳိင့္ခြက္မ်ား ျဖစ္ေနရပါၿပီ။

ယခုအခါတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္တြင္းမ်ား ျဖစ္ေန ရပါသည္။ တီက်စ္ေဒသခံမ်ား၏ အျမတ္တနိုး တန္ဖိုးထားလာသည့္ ေရွ႕ေဟာင္းေစတီပုထိုး မ်ားလည္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနရပါသည္။ ေက်ာက္မီေသြးတြင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုသည္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေန၍ ေဒသခံမ်ား ေက်ာက္မီးေသြးမွ အနံ႕အမႈန္မ်ားကို ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ရႈရိႈက္ေနရပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ ေနရာသည္ ေတာင္ပို႕လ (ျမစိမ္းေတာင္) ရြာႏွင့္ လဲုင္းခါရြာမ်ား တည္ရွိေန၍ ေတာင္ပို႕လရြာသည္ တီက်စ္ေဒသႏွင့္ ေ၀းလံသည့္ေတာင္ေစာင္းတစ္ေနရာတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ရြာတည္ခဲ့ရသည္။ ေတာင္ပို႕လရြာႏွင့္ ပင္မီးကုန္းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ တီက်စ္ေစ်းသို႕ သြားလာသည့္အခါတိုင္း ထိုေက်ာက္မီးတြင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးေခ်ာက္၊ ေျမစာပံု၊ ေက်ာက္မီးေသြးပံုမ်ားၾကားမွ ျဖတ္သန္းသြားရသည္။ ထိုရြာရွိ ပညာသင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားအၾကား ေန႕စဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တီက်စ္သို႕ ေက်ာင္းတက္ရပါသည္။

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ သို႕မဟုတ္ ေဒသတစ္ခု၏အနာဂတ္သည္ ထိုလူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခု၏ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားသည္ ၀ိသမေလာဘသမားတို႕၏ အဆိပ္ကို အလူးအလဲ ခံေနရပါသည္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္သန္ေနရပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမွ ေရတြင္ေမ်ာပါလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြး အညစ္အေၾကးေရမ်ားသည္ က်န္အျခားလယ္ယာထဲသို႕ စီး၀င္လာပါေတာ့သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးေရမ်ား လယ္ယာထဲ ထိုသို႕အမ်ားအျပား ဆက္လက္စီး၀င္ေနပါက ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလာသည့္အခါ ထိုလယ္ယာမ်ားသည္ ပ်က္စီးလာနိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေဒသခံတစ္ခုလံုးရွိ အမ်ားျပည္သူတို႕၏ ေရရွည္ဘ၀ဖူလံုေရးသည္ နယ္ျခားတစ္ပါးသူ၏ လုယက္ျခင္း၊ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို ခံေနရသည္။

တဖန္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၇) မိုင္ခန္႕ ေ၀းေသာ ေတာင္တန္းမ်ားၾကားတစ္ေနရာ၊ ဗန္းေဗင္ရြာႏွင့္ ျခင္းကုန္းရြာမ်ား ေတာင္ဘက္တြင္ ခေနာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းစက္ရံု တည္ရွိေနပါသည္။ ထိုစက္ရံု၏ တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း အမ်ားအျပား ခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ား အခက္အခဲေျမွာက္မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

စိမ္းလန္းသာယာေနသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားလည္း ေသြးနီယိုေနသည့္ ေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္ေနရပါသည္။ ခေနာက္စိမ္းမ်ားကို အဖန္ဖန္သန္႕စင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ စက္ရံုလည္သည့္အခါတိုင္း ထြက္လာေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ရြာမ်ားကို ပ်ံ႕လြင့္ျပန္႕က်ဲေနပါေတာ့သည္။ ေဒသခံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ၾကက္သြန္၊ မုန္ညင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး စေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကို သန္႕စင္မႈျပဳလုပ္၍ ထြက္လာေသာ ညစ္ညမ္းေရမ်ား ေရာေႏွာေမ်ာပါလာသည့္ ေရမ်ားျဖင့္ ပက္ေလာင္းေနရပါသည္။

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႀကံဳေတြ႕လာသည္မွာ ငယ္စဥ္ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ သင္ခဲ့ရသည့္ အတန္းထဲမွ သင္ခန္းစာအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္၀သည္။ ထိုစာမ်ားသည္ သင္ခန္းစာထဲမွ ရတနာသိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသယံဇာတမ်ားအား ေရတစ္စက္ပမာ ခံစားခြင့္မရွိၾကပါ။ သယံဇာတက ကိုယ့္အိမ္ေအာက္၌ ရွိသည္ကို ကံေကာင္းမည္အထင္ႏွင့္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္ေနရသည့္ ရာဇာ၀င္လည္း မနည္းေတာ့ပါ။ အခ်ိန္မေရြး အိမ္ထူၿပီး ေျပးေနရပါသည္။

1 comment:

Coolpax said...

Good article. Continue to write. Padaung Pay, Pascal Khoo-Thwe