ပအို၀္း PNLO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးငါးဦး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံု

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( PNLO) ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူထားေသာအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးငါးဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုးဝန္းႀကီးဌာနရံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း PNLO ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးခြန္ထြန္းတင္က ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဝန္ႀကီးငါးဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အားနည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမသိေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ PNLO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြ မွတ္ပံုတင္ရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါ။ အဲတာကို အခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါၿပီ။ မွတ္ပံုတင္ရရွိေရးကို သံုးလအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အစိုးရနဲ႔ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ” ဟု PNLO ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဒီေန႔မွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာဦးစီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္နဲ႔ လဝက ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး PNLO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း စာယားမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္ပုံတင္ရွိ မရွိနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးစုက မိမိနာမည္ေရွ႕က ဥပမာ “ခြန္” လို႕ ထည့္လို႕ရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးလည္း “နန္း” လို႕ ထည့္လို႔ရပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကို အတိက်ေရးဆြဲႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအားလံုးေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ အတူပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ စာရင္းအတိအက်ထြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ပအိုဝ္းလုိ႔ ခံယူၿပီး မိမိကုိယ္ မိ္မိျပဌာန္းၿပီးေတာ့ ဝိုင္းဝန္းေဆာရြက္သြားၿပီး စာရင္းထည့္သြင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေျပာသြားပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ခြန္တင္ေရႊဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခြန္ထြန္းတင္၊ အရံဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခြန္ျမင့္သိန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္း၊ မီးရထားဝန္ႀကီး ဦးသန္းႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေထြးလွတ႔ို ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္ ၄ ႏွင့္ လဝကဝန္ႀကီးဌာနရံုး အစည္းေဝးခန္းမႏွင့္ နဝတဝန္ႀကီးဌာနတို႔ သံုးႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: