ပအို၀္းေတြ ဘယ္ေရာက္ေနၾကပါသလဲ? ဘာေတြ လုပ္ေနပါသလဲ?

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | အျမင္ေဆာင္းပါး | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၂၀၁၃- ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ မွ ၁၅ ရက္ထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၿပီးစီး ခဲ့ေသာ “ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံ“ သည္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ျမန္မာျပည္၏ “ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ” ျဖစ္စဥ္အသစ္ႏွင့္လည္း သင့္ျမတ္ေလွ်ာ္ညီလွေပသည္။ ဒိန္းမတ္အစိုးရ ဘ႑ာေရးအကူအညီရယူၿပီး လူအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေ၇ာက္သည့္ “ခ်ငး္အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးသည္”။ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း (၅၃) မ်ိဳးႏြယ္စုခြဲရွိသည္ဟု ဆိုလာခဲ့ေသာ “ခ်င္းအမ်ိဳးသား” တို႔အၾကား ဘံုအမ်ိဳးသားရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚျပႏိုင္ခဲ့ေသာ ညီလာခံႀကီးလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ထို႔အတူ မၾကာမီလပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ “မြန္အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီး မွာလည္း အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာပင္ျစဖ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဦးတြင္ “မြန္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ႀကီး” တရပ္ကိုပင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း အပစ္ရပ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းအျပင္ မြန္အမ်ိဳးသား ျပည္သူတို႕အၾကား အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ျမင့္မားတက္ႀကြ ေနျခင္းကိုလည္း သက္ေသခံေနေပသည္။

ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားအင္အားစုမ်ားအၾကား အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုးခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးမွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြက္မႈ ေရခ်ိန္ျမင့္မားရုံမွ်မက အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးစီး ေနသည့္ အေပၚတြင္ ယၡဳကဲ့သို႔ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ” မ်ားဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ျခငး္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူယံု ၾကည္ေပသည္။

၂၀၁၂-( ) လတြင္ ရန္ကုန္ညီလာခံ ၊ လားရႈိးညီလာခံ၊ ၂၀၁၃ ခု လပိုင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဇင္းမယ္ညီလာခံမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (2) ရပ္ RCSS / SSPP ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ရပ္ SNLD / SNDP တို႕ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အေျခခံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အေျဖရွာျခင္းမွာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ အပစ္ရပ္ KNU အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ လူထုအဓိကအဖြဲ႕အစညး္မ်ား လူငယ္/ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မၾကာခဏ ဆံုေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏိုႈင္း ေနၾကေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း အျမဲလိုလို ဖတ္ရႈေနရပါသည္ အားရစရာေကာင္းေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႕အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာက႑ေတြမွာ မ်ားစြာေသာ တျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား အျပိဳင္အဆုိင္ ထဲထဲဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ပအုိဝ္းသည္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက ျဖစ္ေပၚထြန္းေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းမွာ ႏံြနစ္က်ေနမိပါလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူမွ သုံးသပ္အႀကံျပဳမိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီး က လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားမ်ားမွာမႈ ၿငိမ္သက္ ေနသည္မွာ အေတာ္ၾကာေနၿပီကို အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရပါသည္။

သမိုင္းေနာက္ခံကိုၾကည့္လွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ (၁၉၄၈/၄၉) မွစ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကရင္ မြန္တို႔ႏွင့္ အတူ ပအို၀္းအမိ်ဳးသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၉ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေနတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေဖေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ေရွးဦးေတာ္လွန္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကာင္း သမိုင္း၌ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။

၁၉၅၈ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လညး္ေကာင္း၊ ၁၉၉၁ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္အၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း တဒဂၤမွ် “ၿငိမ္သက္မႈ” ရွိခဲေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ေခ်။ တပ္ေပါင္းစု အဆက္ဆက္ မဒတ (NDF)၊ မဒမခ (DAB)၊ NCUB ႏွင့္ ယေန႕လက္ရွိ UNFC တို႕အထိ ပအို၀္းေတာ္လွန္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစိုက္မတ္မတ္ ပါ၀င္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

ယခုလက္ရွိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ၂၀၁၃- ခု မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းမ်ား အၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ “အမ်ိဳးသားအဆင့္” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သိပ္မေတြ႕ရေတာေပ။ ၂၀၁၃- ေမလအတြင္းက က်င္းပေသာ ညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ (PNO မွခြဲထက္က်န္ရစ္သူ) အနားယူသြားခဲ့ၿပီး ၀ါစဥ္အလိုက္ မူလအေထြေထြအတင္းေရးမွဴး ခြန္ျမင့္ထြန္းအား ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း မူလတြဲဘက္ အေထြးေထြးအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္က ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း လက္ဆင့္ကမ္း တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဘ႑ာေရးအေနႏွင့္ မူလဥကၠ႒ ေဟာင္း လက္ထက္တြင္ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ လက္ေဆာင္ကား (၄၅) စီး ပါမစ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း တေသာင္းနီးပါး ရရွိခဲ့သည္အေပၚ ေခ်ာင္လည္လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရေပသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြင္း မေၾကလည္မႈရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အႀကီးအက်ယ္ ဘာမွျဖစ္သည္ကို မေတြ႕ရပါ။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္မ်ားအၾကား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာစီ ခြဲေ၀၍လညး္ေကာင္း မဟာမိတ္ ABSDF သို႔ က်ပ္သိန္း တရာစီခြဲေ၀၍လည္းေကာင္း သေဘာေကာင္းမႈကို ျပသခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သုိ႕ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေငြျဖင့္ မဟုတ္ပဲ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ေလးစားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူခဲ့ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ ေပမည္။

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ထိုးပြဲႏွင့္ ေတာင္ႀကီးပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ လမ္းစရိတ္အေၾကြး က်န္ေနေသးေၾကာင္း ဥကၠ႒ေဟာင္းထံမွ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ၾကားသိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ PNLO ၏ ေမလညီလာခံတြင္ “အမ်ိဳးသားညီလာခံတရပ္” က်င္းပရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း စေသာ သတင္းမ်ားကို ၾကားသိရေသာ္လည္း ႏွစ္၀က္ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ လက္ေတြ႕လႈပ္ရွားမႈ မေတြ႕ရေသးဘဲ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားသာ တပြဲၿပီးတပြဲ က်င္းပေနျခင္းမွာ ႏိုင္းယွဥ္ခ်က္အရ အားနည္းမႈ ရွိေနၿပီးဟု စာေရးသူက သံုးသပ္ပါေပသည္။

၁၉၉၁- ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ကတည္းက န၀တႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသေဘာတူထားခဲ့ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႕ (PNA) ကို ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ ဟူ၍လည္း အသြင္းေျပာင္းခဲ့ရေပသည္။

ဘ႑ာေရးအေနႏွင့္ ရသမွ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္မ်ား (သတၱဳ၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ေဟာ္တယ္၊ စက္ရံု အစရွိသျဖင့္) ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခါေတာ္မီတစ္ဦးျဖစ္သူ ေန၀င္းထြန္းအား ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ခမ္းထီး ၏ “ေမြးစားသား” အျဖစ္ စီးပြားေရးက႑ကို လံုး၀တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ပင္ကိုယ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္လည္း ရွိသူျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္တြင္ နံပါတ္ (၉) အဆင့္ခ်မ္းသာသူ (ခရိုနီတစ္ဦး) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေပသည္။

အထက္လြတ္ေတာ္ အမတ္ထဲ၌ အ၀င္ဆန္႔သူ၊ ေပါက္ေရာက္သူလည္းျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံ၍ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း (၃) ၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ (ကိုယ္ပိုင္စီမံ ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရ) ေဒသ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ၊ ကြယ္လြန္သူ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခၚေဆာင္ ဦးလွေဖ၏ သားငယ္ျဖစ္သူ ခြန္ဘိုးသိန္း (ေခၚ) ခြန္စံလြင္အား ေဒသဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ စာေရးသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ဤနည္းျဖင့္ (Power Balance) အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းညႇိၿပီး ဥကၠ႒ႀကီး ေအာင္ခမ္းထီအေနႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း၊ အၿမဲတမ္းေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ယင္းသို႔ ဥကၠဌႀကီး ေအာင္ခမ္းထီက paramount leader အဆင့္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၅၈/၅၉ ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ၁၉၆၀/၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UPNO) ကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္၊ ပါတီရုပ္သိမ္းရန္ ညြန္ၾကားခဲ့ေပသည္။ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အယူအဆ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယၡဳႏွစ္အတြင္း UPNO (ပအမဖ) ျပန္လည္၍ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အျမင္က်ယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ သံုးသပ္မိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနအတြင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ အေျခခံ ပါတီ (၃) ရပ္ရွိေနၿပီးဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ယင္းတုိ႔မွာ....
၁။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ပအုိ၀္းမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)
၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတျဖစ္လဲ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)
၃။ ျပန္လည္ႏိုးထလာေသာ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (UPNO)

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ (၃) ပါတီအျပင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအားလံုး ေတာင္ငူခရိုင္ ဇရပ္ႀကီးေဒသ၊ သထံုခရိုင္၊ ဘားအံခရိုင္မ်ားတြင္ ပအို၀္းလူငယ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသမီး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေဒသအလိုက္ တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားေနၾကသည္ကို လြန္ခဲ့ေသာ တေပါင္းလျပည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲမ်ားတြင္ အခင္းအက်င္းကို ၾကည့္၍ သိသာႏိုင္ေၾကာင္း စာေရးသူက ေထာက္ျပလိုေပသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး ပံ့ပိုးဦးေဆာင္မႈတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ လက္တြဲေခၚမႈ ျပဳလုပ္ေစၿပီး အနာဂါတ္တြင္ ကိုင္းကြ်န္းမွီ၊ ကြ်န္းကိုင္းမွီအျဖစ္ လူႀကီး လူငယ္ လက္တြဲေစလိုသည္။

ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အဓိကအက်ဆံုးအင္အားစုမွာ “ပအို၀္းရဟန္းသံဃာမ်ား" ျဖစ္သည္။ ေထရ္ႀကီး ၀ါႀကီး၊ ပအို၀္းသံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ေဒသအလိုက္ တႏိုင္တပိုင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေက်းဇူးႀကီးမားလွေပသည္။ ဤသို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို အမွဴးထား၍ တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးတရပ္ကို စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႔ အေနႏွင့္ သမိုင္းတြင္ ေနာက္က်က်န္ေနျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းေတြ ဘယ္ေရာက္ေနၾကပါသလဲ? ဘာေတြလုပ္ေနပါသလဲ? အေျဖရွာၾကည့္ႏိုင္ရန္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားတင္ဆက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စါင္ဖါေအာင္
ႏွင့္
ေဗြးစါင္ေပ

No comments: