ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ခလရ ၄၂၃ ႏွင့္ ၄၂၄ ေငြေၾကးမ်ား မတရားေတာင္းခံလ်က္ရွိ


ဆီဆုိင္ျမိဳ႕ ရွိေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၂၃ ႏွင့္ ၄၂၄  ေတာင္ေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ရြာ (၁၀) ရြာခန္႔ကုိ ေငြေၾကးမ်ား မတရားေတာင္းခံလ်က္ရွိ

Reported By Khun Myo | August 30, 2012 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆုိင္ (ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္) ။     ။ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ စစ္တပ္ကုိ တပူထုိေက်းရြာက ၂ သိန္း၊ စေလာင္းေထာင္ရြာက ၄ သိန္း၊ ေနာင္ဗုိလ္ေက်းရြာ ၂ သိန္း၊ လြယ္ျခယ္ ေက်ာင္ထ်ေက်းရြာ ၁ သိန္း၊ လြယ္ျခယ္ ဒုံထာအုံေက်းရြာ ၁ သိန္း၊ လြယ္ျခယ္ ဒုံေမာက္ၾကင္ ၁ သိန္း၊ လြယ္ျခယ္ ေနာင္ေထာင္ ၁ သိန္း၊ ခုိရုဲင္ေက်းရြာ ႏွင့္ ျဖီကြ်ပ္ေက်းရြာ မ်ားလည္း ပုိက္ဆံက်ပ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ၾကရသည္ ဟုသိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က အထက္ကုိတုိင္ရင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေပးရင္ က်ေနာ္တုိ႔က မသက္သာဘူး ပုိဆုိးလာမွာကုိ ပုိေၾကာက္တယ္” ဟု တပူထုိေက်းရြာ မွ အသက္ ၃၀ ခန္႔ အမ်ိဴးသားတစ္ဦးေျပာသည္။

“ နင္တုိ႔ဘိန္းစုိက္လုိ႔ အခြန္လာေကာက္တာ သူပုန္ေတာင္းေတာ့ နင္တုိ႔ ေပးတယ္” စစ္တပ္ကေျပာသည္။ “ က်ေနာ္တုိ႔က ဘိန္းမွမစုိက္တာ လုိ႔ေျပာေတာ့ စုိက္လည္းေပးရမယ္ မစုိက္လည္းေပးရမယ္ စစ္တပ္ကအဲလုိ ေျပာတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္သည္ အစုိးရစစ္တပ္မ်ားက ေဒသခံမ်ားကုိ ၀ါးမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ လုပ္အားေပးမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ႏြားေခ်းမ်ားကုိေတာင္းေလ့ရွိသည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျပီး သေဘာတူလက္မွတ္မ်ားေရးုထုိးျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္မ်ားက လုံျခဳံေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ေတာင္းရမ္းမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

2 comments:

ေ၀းခြန္သိန္း said...

ဒီလုိလုပ္တာေတာ့လုံး၀မတရားဘူးဗ်ာ ဒါဟာမင္းမဲ့စရုိက္လုိမ်ဳိးျဖစ္ေနတာေပါ့ အားလုံးပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ၾကပါ

ခြန္ေလေအာင္ said...

အဲထက္ပိုဆိုးတာတစ္ရြာရွိေသးတယ္ အဲဒါကေတာ့ ထီထဲုင္ထိုးေက်းရြာ၊ေတာင္အေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရြာပါပဲ ထီထဲုင္ထိုးရြာေျမာက္ဘက္ တြင္စစ္တပ္ငယ္
ေလးတစ္ခုရွိပါတယ္ အဲရြာက ရြာသားေတြေန႔တိုင္း၀ါး
ခုေပးေနရတယ္ ၊ေရဆိုလည္း ငါးဂါလံဘူး အဘူး(၂၀)တင္ပို႔ေပးရတယ္ေန႔တိုင္းပဲ၊ ခလရ(၄၂၃) စစ္တပ္အဖြဲ႔ရယ္ ရထားရံုပိုင္အဖြဲ႔ရယ္ ေပါ့ ရြာသားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ကိုေၾကာက္ေနရတယ္ မခံခ်င္လို႔အထက္ကိုတစ္ခါတင္ဖူးေသးတယ္ အဲတင္တဲ႔လူကို စစ္တပ္က ရိုက္နက္ခဲ႔တယ္၊ ရြာထဲကိုလည္း ဘယ္သူပဲလာလာ အမ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္ကိုသြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားေပးရတယ္ တစ္ခါတေလ အေၾကာင္းမၾကားအားေသးခင္ စစ္တပ္က ရြာထဲကိုလာလည္တာေတြ႔ရင္လည္း ရြာသူႀကီး သို႔ ရြာထဲရွိဦးေဆာင္တဲ႔လူေတြကို ရိုက္နက္ေသးတယ္
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားခင္ဗ်ား ၄င္းရြာကိုကြင္းဆင္းၿပီး ရြာသားမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံကို နားေထာင္ၿပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးရမည္ကို စဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါတယ္