ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအုိ၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (Pa-O University Old Students Organization) ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ယင္းအဖြဲ႕အား နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ပအုိ၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္နဲ႕ စုစည္း ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕ဥကၠဌကေတာ့ ဦးခြန္သန္းေရႊျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးက ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ် (ခ) ဦးခြန္ရဲေသြးတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားပါတယ္။

အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႕စည္းရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဆက္လက္တင္ျပသြားမယ္လုိ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

ပအုိ၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကုိ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္အသီးသီးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

ဥကၠ႒
ဦးခြန္သန္းေရြ B.A Eco (1963), လက္ေထာက္ကထိက (ၿငိမ္း) ဗဟိုႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္

ဒု-ဥကၠ႒
ဦးခြန္ညြန္႔ေမာင္ B.Sc , ညြန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဦးခြန္ရန္ေအာင္ B.Ed (1968), HGP, လက္ေထာက္ကထိက (ၿငိမ္း) ပညာေရးေကာလိပ္

အတြင္းေရးမွဴး
ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ် (ဦးခြန္ရဲေသြး)
B.Eco (1973), ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးခြန္ညြန္႕ေ၀ (သြား-ကၽြမ္းက်င္သူ)
ဦးခြန္စိန္၀င္း LLB (1980) တရားလြတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ဦးသန္းေရႊ ၀၈၁ ၂၁၄၆၄၊ ၀၉ ၅၂၁ ၂၀၇၀
ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ် (ဦးခြန္ရဲေသြး) ၀၈၁ ၂၃၉၄၈၊ ၀၉ ၅၂၈ ၁၀၁၉

No comments: