ေရႊေမာ္တြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား လိင္ကၽြန္အျဖစ္ ေစခုိင္းခံရ

Tuesday, 17 May 2011 09:22 KNG 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ့ေျမာက္ဖက္ မလိခ-အင္မိုင္ခ ျမစ္ဆံုေဒသ အထက္ရွိ တယန္ဇြပ္ေရႊေမာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္ ရ၀မ္၊ ဂ်ိမ္းေဖါ၊ လီဆူး အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ကို ေခၚယူေမြးစားသေယာင္ျပဳ၍ လိင္ကြ်န္အျဖစ္ ေစခိုင္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ့မွ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ မအိ ဆိုသူသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ ျမစ္ဖ်ား မလိချမစ္ တယန္ဇြပ္ေရႊေမာ္သို ့ လြန္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ လာေရာက္အေျခခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ေနသူျဖစ္သည္။
သူမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔မွ စတင္၍ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာႏွင့္ ေရႊေမာ္တ၀ိုက္မွ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကို ေမြးစားသေယာင္ျပဳ ၍ ေဒသခံ ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားထံသို ့ အခေၾကးေငြယူ၍ လိင္အေဖ်ာ္ေျဖခံေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ သိရသည္။

အလုပ္ရွာေဖြသြားလာေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား အလုပ္ေပးမည္ဟု ေခၚယူကာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈတြင္ အတင္းအဓၶမေစခိုင္းေနသည္ဟု မခ်မ္းေဘာျမိဳ႕မွ လိင္ကၽြန္အျဖစ္ ေစခိုင္းခံခဲ့ရသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ခိုင္းေစေသာ္လည္း လုပ္အားခမေပးပဲ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သမီးအျဖစ္ေမြးစားသေယာင္ သတင္းလႊင့္၍ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္ဟု ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္၏ မိသားစုက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားရွာေဖြလ်င္လည္း ၀ွက္ထား၍ သြားလာခြင့္မျပဳပဲ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ေျပာသည္။

မအိသည္ ေရႊေမာ္တြင္ ေရႊက်င္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကုန္စံုဆိုင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ တယန္ဇြပ္တည္းခိုခန္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမခံ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ နီးစပ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြပ္လြပ္လပ္လပ္ သြားလာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀မွ ယခုခ်ိန္ထိ မအိ က ေမြးစားခဲ့သည္ ဆိုေသာ ဂိ်မ္းေဖါ၊ ရ၀မ္၊ လီဆူး အမ်ဳိးသမီးငယ္ အနည္းဆုံး ေလးဦးခန္ ့မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိိရသည္။

ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္သူမ်ားသည္ ယခုလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏လုံျခဳံေရး တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: