ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း အတၳဳပတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္

By Bwarsara | Thursday, March 10, 2011  

ဗိုလ္စံသိန္းသည္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၂၈၉ ခု တေပါင္းလဆန္း (၉)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖက္ရဲရြာတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး သတၱမတန္း ေက်ာင္းပညာကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွာမမ်ားမွာ ဆရာမနန္းေထြး၊ ဦးဖိုးလြန္၊ ဦးစံဖဲႏွင့္ နန္းခင္ေ၀သီ တို႔ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္စံသိန္းသည္ အိမ္ေထာင္ဇနီး ေဒးနန္းခြန္ႏွင့္အတူ သားသမီး (၆)ဦးထြန္းကားခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ နန္းယြန္း၊ နန္းေဆြ၊ ဗိုလ္မွဴးခြန္ေက်ာ္ေဆြ၊ နန္းရီ၊ နန္းေဒ၀ီႏွင့္ နန္းလွရင္ တို႔ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္စံသိန္းသည္ ျမင္းၿခံခရိုင္တြင္ ခရိုင္ေကာ္မတီတာ၀န္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖဲြ႕(ပအလဖ) တာ၀န္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျဖဴစစ္ဆင္ေရးတြင္ ပအလဖ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူလႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ပအလဖ အလင္း၀င္ရာတြင္ ဗုိလ္စံသိန္းက ဖဆပလ အစိုးရကုိ အယံုအၾကည္မရွိသျဖင့္ ပအလဖ ရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတာတြင္းတြင္ ဆက္ပုန္းေနခဲ့သည္။ ဗိုလ္စံသိန္းသည္ ၁၉၆၆ တြင္ ပအလဖ၏ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္စည္းရံုးၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လက္နက္ကိုင္ ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ တြင္ ဗိုလ္လွေမာင္ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)တပ္ဖဲြ႕က ပအို၀္းေဒသတြင္းတြင္ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လာသျဖင့္ ဗိုလ္စံသိန္းဦးေဆာင္ေသာ ပအလဖ တပ္ဖဲြ႕က ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ပအလဖ အမည္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဥကၠ႒ ဗိုလ္စံသိန္း အတြင္းေရးမွဴး ဆရာလွစိန္ တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ)ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ မန္းရွာလာဖန္းႏွင့္ ေစာသမိန္ထြန္းတို႔ ပါ၀င္ဦးေဆာင္သည့္ ေကအဲန္ယူပီ၏ ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္သည္ ေတာင္ႀကီးနယ္ဘက္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ရလလဖ ဥကၠ႒ ဗိုလ္စံသိန္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးကာလယ္တို႔က လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္(ဤအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးရာထူးျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးစံသိန္း)။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ဗကပ တပ္ဖဲြ႕သည္ ရလလဖ အဖဲြ႕(ပအို၀္းနီတပ္ဖဲြ႕)မွ လူတခ်ဳိ႕ကို စည္းရံုးၿပီး ဗကပ ကို ေထာက္ခံလာေအာင္ႏွင့္ စည္းရံုးမရ၍ ဆန္က်င္မႈ သေဘာရွိသူမ်ားကို အျပဳတ္တိုက္ထုတ္ရမည္ ဆိုသည့္ ေပၚလာစီေၾကာင့္ ရလလဖ တပ္ဖဲြ႕တြင္ မညီမညြတ္မႈ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေပၚလာစီကို ဗကပ က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲြေနေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အင္အားစုကုိ အားနည္းသြားေစခဲ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)တြင္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္တူးေဒသ၊ ပန္ကိုင္းရြာတြင္ ဗိုလ္လွခင္ ဦးေဆာင္ေသာ ရွမ္းတပ္ Shan United Revolution Army (SURA) ႏွင့္ ဗိုလ္စံသိန္းဦးေဆာင္ေသာ ရလလဖတပ္ဖဲြ႕တို႔သည္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရာမွ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္လွခင္ႏွင့္ ဗိုလ္စံသိန္းတို႔ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

ထိုတိုက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လိုင္းေပးရြာေန ရလလဖ ရဲေဘာ္ေဟာင္း ဆရာေခတ္၏ ျပန္ေျပာျပခ်က္အရ “ဗိုလ္စံသိန္းကုိ ရွမ္းတပ္က ပစ္တာမဟုတ္ဘူး သူ႔လူတစ္ေယာက္ေယာက္က သူ႔ေနာက္ကေန ပစ္တာပါ။ က်ဥ္ဆံဒဏ္ရာက ေရွ႕ဘက္ကေနလာတာ မဟုတ္ဘူး ေနာက္ဘက္ကေန လာတာပါ” ဟု ဆုိ၏။ ဤတိုက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ေသာ SURA ရဲေဘာ္တေယာက္ကို ကြဏ္းေခၚစာေစာင္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ျပန္ေရးထားရာတြင္ ဗိုလ္စံသိန္းကို သူတို႔တပ္ဖဲြ႕ မပစ္ရေၾကာင္း ထိုရဲေဘာ္၏ ျပန္ေျပာျပသည္ကို ေရးသားထားသည္။

ဗိုလ္စံသိန္းႏွင့္ သိကၽြမ္းသည့္ ဟိုနမ္းဇာတိ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကလည္း “ဗိုလ္စံသိန္းကို ပစ္သတ္တာက သူ႔လူ ဗိုလ္လွေမာင္” ဟု ဆို၏။ ခရီးသြားလင္မယားႏွစ္ဦးသည္ တိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္တြင္ သူတို႔ပုန္းေနသည့္ေနရာေရွ႕တြင္ ဗိုလ္စံသိန္းႏွင့္ ဗိုလ္လွေမာင္ ျဖတ္သြား၍ မၾကာမွီ ေသနတ္သံၾကားၿပီး ဗိုလ္စံသိန္းက က်ဥ္ဆံဒဏ္ရာျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ရသြားေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပ၏။ ဗုိလ္လွေမာင္သည္ တခ်ိန္က ဗကပ တပ္ဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ၿပီး အင္းေလးေဒသ၌ လႈပ္ရွားစဥ္တြင္ ဗိုလ္စံသိန္း တပ္ဖဲြ႕က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ အျပတ္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္ကုိ ဗိုလ္လွေမာင္က မေက်ႏွပ္ဘဲ ျပန္ကလည့္စားေခ်ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါဆရာေတာ္က သံုးသပ္သည္။ ဗိုလ္စံသိန္းသည္ ဗိုလ္လွေမာင္ကို စစ္တံုပန္းအျဖစ္ မထားဘဲ ၎တပ္ဖဲြ႕ထဲသို႔ စည္းရံုး၀င္ေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္စံသိန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဗိုလ္လွေမာင္သည္ ရလလဖ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း ရလလဖ အေပၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၾသဇာ လြမ္းမိုးလာခဲ့ေလသည္။

က်မ္းကိုး
• ျပည္ေထာင္စုထဲ့က ပအို၀္း။
• ဆရာႀကီး စေကာလယ္ေတာႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္ ((ေကအဲန္ယူ) ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း)
• ဟ၀္ေသထိြဳက္ငါး စိြဳးခိြဳ႕အြဥ္ငါ အားဇားနည္း ေခါင္းေဆာင္တန္သီး ဘ၀မတ္တန္႕အအဲဥ္း

No comments: